İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır | Ankara Avukat

İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır

İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır? Sonuçlanır?

İcra dosya takibi nasıl sonuçlanır konusu, İcra iflas hukukunun çalışma alanındaki uygulamalardan biri olan icra dosyası takibi, alacaklı ile borçlu arasındaki bir süreç olarak ifade edilebilir.

Alacaklı bireyin ya da kurumun, borçlu olan tarafın borcunu ödemediği durumlarda, ilgili borcun tahsil edilebilmesi için İcra Müdürlükleri vasıtasıyla başlattığı işlem olan icra takibi, ilamlı ve ilamsız olarak ikiye ayrılmaktadır.

İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır

Adından da anlaşılacağı üzere ilamlı icra takiplerinde borca ve borcun ödenmesine yönelik mahkeme kararının varlığı gerekirken, ilamsız icra takibi için mahkeme kararına gerek yoktur.

İcra dosyası takibi nasıl sonuçlanır sorusunun yanıtı da icra takibinin ilamlı ya da ilamsız olmasına göre farklılık göstermektedir.

İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır

Alacaklı, borcuna ilişkin mahkeme kararı, senet, sözleşme, ipotek ya da rehin yoksa İlamsız icra takibi yoluna gidecektir. O nedenle ilamsız icra takibinde borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine yasal süre olan 7 gün içerisinde itiraz ederse icra takibi durdurulur.

Sürecin devam edebilmesi için İcra Mahkemesine başvurarak, itirazın iptali için dava açmak durumundadır.

Görülen dava neticesinde borçlunun itirazında haklı olup olmadığı kararlaştırılarak icra takibi sürecinin akıbeti belirlenir ve icra takibi dosyası icra mahkemesi kararı ile sonuçlandırılır.

Eğer ilamsız icra takibi sonucu gönderilen ödeme emrine borçlu 7 gün içerisinde itiraz etmezse borcunu kabul etmiş sayılır ve icra takibi süreci devam eder. Bu süreçte itiraz etmeyerek borcunu kabul eden borçlunun mal beyanında bulunma zorunluğu vardır.

İcra takibi nasıl yapılır konusu hakkında daha fazla bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bir senede bağlı olarak başlatılan icra takibinde ise itiraz süreci 5 gündür. Bir sözleşme ya da senedin varlığına dayandırılarak ödeme emrindeki söz konusu borç için, 5 gün içerisinde itiraz etmeyen veya 10 gün içerisinde de ödemeyen borçlular için icra takibi sürecinin ardından haciz süreci başlatılır.

İlamsız icra takibinden farklı olarak borçlunun yapacağı itirazlar icra takibi sürecini durdurmak içi yeterli değildir. Haciz işlemleri satış işlemleri aşamasına kadar devam eder. Yasal süre içerisinde borçlunun icra mahkemelerine yapacağı başvurunun akıbetine göre icra dosyası takibi sonlandırılabilir ya da devam ettirilir.

İlamlı yani borcun ödenmesine yönelik mahkeme kararının olduğu icra takibi sürecinde ise borçlunun icra takibine itirazı için ilgili kararın temyiz sürecini başlatması gerekir.

İlamlı icra takibi ile gelen ödeme emrine istinaden 7 gün içerisinde borç ödenmez ya da temyiz etmezse haciz işlemleri başlatılacaktır. Temyiz edilmesi icra takibini durdurmazken, tek hukuki yöntem Yargıtaya icra takibinin geri bırakılması kararı için başvurulmasıdır.

İcra hukuku avukat ve danışmanlık konularında daha fazla bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır

ÖZET: Borçlu tarafından icra mahkemesine sunulan 11.05.2016 tarihli şikayet dilekçesinde, takipten haberdar olma tarihi olarak 03.05.2016 tarihi bildirildiği gibi, borçlu vekilinin 03.05.2016 havale tarihli dilekçesi ile icra müdürlüğüne başvurarak takip dosyasının fotokopisini talep ettiği gözetildiğinde,

Borçlunun 11.05.2016 tarihinde icra mahkemesine yaptığı şikayetin yasal yedi günlük süreden sonra olduğu anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, usulsüz tebligat şikayetinin süre aşımından reddi gerekirken, şikayetin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır İstinaf Kararı

ÖZET: Mahkemenin el çektiği kararı resen ele alıp değiştiremeyeceğinden mahkeme kararı hukuki değerden yoksun ve yok hükmündedir. Yok hükmünde olan mahkeme kararının kesinleşmesi ve alacaklının kabulünün hukuki değeri yoktur.

Bu durumda icra müdürlüğü dosyasından yapılan tüm işlemlerin iptali ve ödeme emrinin gönderilmesi işleminin iptaline yönelik mahkeme kararı doğrudur.

O halde, mahkemece şikayetin kabulüne dair verilen kararın onanması gerekirken maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri