Banka Ne Zaman Avukata Verir?

Banka Ne Zaman Avukata Verir?

Banka Ne Zaman Avukata Verir? Bankaların en hassas oldukları konulardan birisi müşterinin alacağını tahsil etme sürecidir. Bankadan kredi çekmişseniz ya da kredi kartı borcunuz varsa ve bunu ödemekte geciktiyseniz, belirli sürenin içerisinde hâlâ ödeme yapmıyorsanız banka yasal süreci başlatacaktır.

Banka Borcu Ödenmediğinde Ne Olur?

Bankalara kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmediği durumlarda yasal takibe gelmeden önce önünüzde 90 günlük bir süre vardır. Belirtilen bu süre içerisinde ödeme yapmıyorsanız yasal takip başlatılacaktır.

90 gün olarak belirlenen süre içerisinde borcun ödenmesi, kapatılması durumunda sadece gecikme faizini ödersiniz. Sürenizin ortasında, takriben ellinci (50) gününde borçluya ihtar verilir. Gecikme faizi kapsamında ihtar verilmişse ihtar ücreti de borçluya yansır.

Belirtilen Süre İçerisinde Hâlâ Borç Ödenmemişse

İlgili sürenin sonunda banka borcu hâlâ ödenmemişse banka tekrar borçlu ile temas kurarak borcun ve geçen sürenin faizinin ödenmesini talep eder. Bu noktada borcu ödeyeceğinizi belirtip yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.

Banka Ne Zaman Avukata Verir?

Ya da borcun tamamını gecikme faizi de dahil olmak üzere kapatıp yasal sürecin başlamasını engelleyebilirsiniz. Bankanın bu sürede sizinle iletişim kuracağı adres, bankaya bildirmiş olduğunuz ikamet adresidir. Henüz hukuki süreç başlamadığı takdirde resmi ikamet adresinize bankanın ulaşma imkânı yoktur.

Banka Borçlarında Hukuki Süreç Başlamadan

Bankanın yasal süreci başlatmadan önce sizin de bilmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar banka borçlarında bilginiz olması halinde nasıl bir eylem planı hazırlayacağınızı tayin etmekte yararlı olacaktır.

  • Kredi taksitlerinin üst üste iki (2) defa ödenmemesi halinde kredinizi banka iptal eder,
  • Borcunuzdan ötürü maaş hesabınıza banka el koyamaz. Sadece dörtte birine yani %25 tutarındaki meblağa el koyabilir. Maaş hesabınıza icra koyulması halinde İcra Müdürlüğü’ne itirazda bulunabilirsiniz. Fakat birden fazla haciz olması durumunda banka sırasıyla maaşınız üzerinden el koyma hakkını kendinde bulabilir.
  • Üstünüze kayıtlı taşınmazlara hukuki süreçte doğrudan el koyulmaktadır. Bunun önüne geçmek için taşınmazların satışını bir an önce kendinizin yapmasında fayda var.
  • Banka veya banka avukatı ile avukatınız aracılığı ile iletişime geçerek faiz indirimi talebinde bulunabilirsiniz.

Kredi Borcu Ne Zaman Yasal Takibe Düşer?

90 günlük süre sonunda borçlu ile temasa geçilememiş ve borç hâlâ ödenmemiş ise banka avukata başvurarak hukuksal süreç başlatılabilir.

İlgili davanın sonucunda banka haciz kararını mahkemeye onatacak ve kişinin resmi ikametine, taşınır veya taşınmaz mallarına haciz gelecektir. Fakat banka lüks sınıfına girmeyen eşyaların haciz edilmemesinden ötürü avukatlar aracılığı ile uzlaşma yoluna gitmekte ve çoğunlukla anaparanın ödenmesi şeklinde anlaşmaya varılabilmektedir.

Şayet haciz geldikten sonra borcun ödenmesine karar verilirse icra dosyasına talepte bulunularak 4 eşit taksit ile haciz borcunun kapatılması söz konusudur. Ama borcun ödenmesi taahhüt edilmesine rağmen borç yine ödenmemişse bu sefer dava ceza mahkemesine intikal etmekte ve borçlu hapis cezasına varan yaptırımlara maruz kalmaktadır.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara