Atla

İcra Hukuku - İcra Mahkemesi Davaları


İcra Hukuku - İcra Mahkemesi Davaları

İcra Hukuku - İcra Mahkemesi Davaları

İcra Hukuku - İcra Mahkemesi Davaları

İcra hukuku davaları, genelde alacak ve maddi konular olması sebebiyle bir çok davaya konu olabilmektedir. İcra hukuk davaları denildiğinde merak edilen konularda icra hukuk davaları adli tatilde görülür mü, icra hukuk dava açma masrafı ne kadardır yada icra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar şeklinde cevap aranan sorular mevcuttur.

Menfi Tespit Davası - İcra Hukuku Davaları 

Menfi tespit ilamı kesinleştikten sonra ödendiğini, dosyanın infaz edildiğini, borcun tamamı ödendikten sonra dosyanın yenilenmesinin açıkça kanuna aykırı olduğunu, tüm bu nedenlerle yenileme emrinin iptaline ve takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

ŞİKAYET DAVASI - MENFİ TESPİT DAVASININ DAVALI TEMLİK ALACAKLISI DAHİL EDİLMEDEN SONUÇLANDIRILMASI.

MENFİ TESPİT HÜKMÜNÜN TEMLİK ALACAKLISININ İCRA TAKİBİNİ DURDURUCU BİR ETKİSİ BULUNMADIĞI - DOSYANIN YENİLENMESİ VE TAKİBE DEVAM EDİLMESİNDE HERHANGİ BİR AYKIRILIK BULUNMADIĞI.

ÖZET: Davalı temlik alacaklısı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan menfi tespit davasına dahil edilmeden alacağın temliki yokmuş gibi davanın görülerek sonuçlandırılması nedeniyle, söz konusu menfi tespit hükmünün temlik alacaklısının icra takibini durdurucu bir etkisi bulunmamaktadır.

O halde temlik alacaklısı yönünden herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan menfi tespit kararına istinaden dosya hesabı yapılıp, buna göre ödeme yapılması ve dosyanın ifrazen işlemden kaldırılması doğru olmadığına göre dosyanın yenilenmesi ve takibe devam edilmesinde de herhangi bir aykırılık bulunmadığı, mahkemece yerinde görülmeyen gerekçelerle şikayetin kabulüne karar verilmesinin isabetsiz olduğu, anlaşılmıştır.

İtirazın İptali Davası - İcra Hukuku Davaları

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE YAPILAN ÖDEMELERİN SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLMASI NEDENİYLE BEDELSİZ KALDIĞININ İDDİA EDİLDİĞİ - TİCARET MAHKEMESİNİN KARARININ KALDIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı tarafça dava dilekçesinde davalıya hisse devir sözleşmesi gereğince, yapılan ödemelerin sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle bedelsiz kaldığı iddia edilmiş, dava konusu icra takibinin dayanağı olarak 130.000 TL bedelli senet ve banka dekontları gösterilmiştir.

O halde ilk derece mahkemesince, işin esası hakkında taraflarca dosyaya sunulan tüm deliller üzerinde durulup tartışılarak varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi için HMK 353/1.a.4.maddesi uyarınca, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki karar verilmiştir. HMK. 353/1.a.4.maddesi uyarınca, öteki istinaf sebepleri incelenmeksizin, Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesinin kararının kaldırılmasına kara verilmiştir.

Yetki İtirazı Davası - İcra Hukuku Davaları

YETKİ İTİRAZI İSTEMİ - İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINDA USULE VE ESASA İLİŞKİN HERHANGİ BİR AYKIRILIĞIN BULUNMADIĞI - KANUNUN OLAYA UYGULANMASINDA VE GEREKÇEDE HATA EDİLMEDİĞİ - İSTİNAF BAŞVURUSUN ESASTAN REDDİ

ÖZET: Her ne kadar davalı istinaf dilekçesiyle bononun verilmesine sebep olan sözleşmede taraflar arasında yetki sözleşmesi yapıldığını iddia etmiş ise de 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yetki sözleşmesini düzenleyen 17. maddesi hükmü karşısında tacir olmayan taraflar arasında yetki sözleşmesi yapılması mümkün bulunmadığından bu iddianın da yetkili icra dairesinin belirlenmesi bakımından sonuca etkisi yoktur.

İlk derece mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin dava ve takip dosyası içinde bulunduğu, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Hukuku - İcra Mahkemesi Davaları - Yorum
  GÖKTUĞ ŞARE -
  7 Ağustos 2016

  Öncelikle kolay gelsin benim 2009 dan beri devam eden icralık bir dosyam var ne yazikki bir arkadaşıma güvendim onun için kredi çektim ve kredi kartimdan para çekip verdim. Durumum yok ödeme yapamıyorum. Bu borçlar yüzünden işe girip çalışamıyorum. İş yerleri kabul etmiyor. Bugünde icra avukatı telefonuma mesaj olarak mal beyanında bulunmaz iseniz hakkınızda hapsen ceza tayzik davası açılacaktır diye bir mesaj göndermiş. Oturduğumuz ev kira annem babamdan ölüm maaşı alıyor yani üzerinde mal varlığı bir kenara kiramizi faturalarımizi zor ödüyoruz geçiniyoruz. Lütfen bana bu hususta yardımcı olur musunuz size minnettar kalırım bana bir yol gosterirseniz

  Cevapla
 • İcra Hukuku - İcra Mahkemesi Davaları - Yorum
  ZÜLFİYE TAŞKAYA -
  9 Ağustos 2016

  İcra Hukuku Davaları nda süreç davanın işleyişi olsa gerek. Bu açıdan çeşitli sorularım var. Yardımcı olurmusun

  Cevapla
Yorum Bırak