Atla

İcra Mal Beyanı


İcra Mal Beyanı

İcra Mal Beyanı

İcra Mal Beyanı

Alacaklı kişiler, alacaklarının tahsilini borçlulardan yapmak amacıyla icra dairesine başvururlar. Alacaklı kişi takip talebi düzenlemeli ve bu düzenlemeyi usule uygun şekilde yapmalıdır. Bu talebin icra müdürlüğünce kabul görmesiyle birlikte icra takibi başlamış olur. Sonrasında da borçluya icra müdürlüğü tarafından ödeme emri tebliğ edilir.

Mal Beyanı Nedir?

İcra takibinin başlamasıyla, alacaklı ve borçlu arasında yapılan icrai işlemdir. Mal beyanı ile ilgili hüküm İcra ve İflas Kanunu 74. madde de düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre mal beyanı; borçlunun kendisinde ve üçüncü şahıslarda bulunan mal ve alacak hakkının borcu için yetecek miktarının, her türlü kazanç ve gelirinin, borcunu ne şekilde ödeyeceğinin yazılı olarak ya da şifahen icra dairesine bildirilmesidir. Özetle, borçlunun malvarlığı hakkında borcuna yetecek kadarının bilgisini vermesidir. 

Mal Beyanında Bulunmanın Süresi Nedir?

Değişmektedir. Borçlu kişinin itiraz süresince borca itirazda bulunup bulunmadığına göre değişir.

Borçlu Borca İtiraz Etmemişse

Alacaklı, borçluya icra müdürlüğü aracılığı ile ödeme emri yollanmasını sağlayarak borcun ödenmesini talep eder. İİK 60. maddeye göre; borçluya yapılmış olan ödeme emrinde, 7 günlük itiraz zamanı içinde mal beyanında bulunması, eğer bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı bildirilir, ihtar edilir. Yani borçlu kişi, borca itiraz etmediği takdirde, ödeme emrinin eline ulaştığı andan itibaren 7 günlük süre zarfında mal beyanında bulunmak zorundadır.

Borçlu Borca İtiraz Etmişse

Eğer borçlu kişi, 7 günlük itiraz süresinde borca itiraz ederse, icra takibi durur. Bu durumda alacaklı takip işlemini devam ettirmek için, itiraz tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde mahkemeye başvurur ve alacağının varlığını ispatlamak üzere itirazın iptalini dava eder. (İİK mad. 67) Alacaklının, alacağını ispat etmesi halinde itiraz iptaline karar verilir ve icra takibi devam eder. Bu hal söz konusu olduğunda, İİK 75. maddeye göre, borçlu itirazın iptal kararını tebliğ aldıktan sonra üç gün içinde mal beyanında bulunmalıdır.

Mal Beyanında Bulunmamanın Cezası Nedir?

İİK 76. madde de düzenlemesi yapılmıştır. İlgili düzenlemeye göre; borçlu mal beyanında bulunmazsa, alacaklının talebiyle beyanda bulunana dek icra mahkemesi hâkimince bir defaya mahsus olarak hapisle tazyik olur. Ancak hapis süresi, üç ayı geçemez. Eğer borçlu gerekli olan süreler içinde beyanda bulunmazsa, üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılır. Konu olan hapis cezasını veren hâkim Ceza Mahkemesi hâkimi değildir.

Bu cezayı İcra Mahkemesi hâkimi verir. Tazyik hapsi, borçlu mal beyanında bulununca sona ermektedir. İcra Mahkemesi tarafından verilen bu ceza sebebi mal beyanında bulunulmamasıdır. Borçlu kişi, tazyik hapsine girerek borçtan kurtulacağını düşünmemelidir. Çünkü borçtan kurtulmuş olmaz.

 

İcra Mal Beyanı Nedir

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmanın Cezası

Günümüzde pek çok borçlu kişinin, borcu ödememek maksadıyla yanlış mal beyanında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum İİK 338. maddeyle hüküm altına alınmıştır. İlgili maddeye göre; borçlu gerçeğe aykırı olacak şekilde mal beyanında bulunursa, alacaklının şikâyetiyle üç ay ile bir yıl arası hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir.

 

Sonradan Kazanılan Malların Beyan Edilmesi

Borçlunun sorumluluğu, icra dairsine mal beyanında bulunmasıyla bitmez. Borçlu kişi, daha sonra kazandığı mal varsa yahut kazancında artış olmuşsa bu durumları yedi gün içinde icra müdürlüğüne bildirmelidir.

 

Mal Beyanında Nasıl Bulunulur

Mal beyanında bulunurken, beyan edilen malların ne şekilde elde edilmiş olduğu önem taşımamaktadır. Önemli olan, ilgili değerlerin malvarlığında yer alıp almadığıdır.

Mesela kişiye miras kalmışsa, o değer de mal beyanında bulunmalıdır. Konuyla ilgili olarak İİK 74. madde gerekli düzenlemeyi yapmıştır. Buna göre mal beyanı, borçlunun kendisinde ya da üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak hakları, her türlü kazanç ve geliri, yaşayış biçimine göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyeceğini yazıyla ya da şifahen icra dairesine bildirmesidir.

 

İcra Müdürlüğünde Mal beyanında nasıl bulunulur

Burada tüm malvarlığı söz konusu olup, boruna yetecek miktarı önemlidir. Bildirimi yapılması gereken aktiflerin içinde taşınmazlar, para, kıymetli evrak ve hisse senedi, tahviller, altın ve mücevherler, kara-deniz-hava taşıtları, makineler ve hayvanlar, taşınır diğer mallar, alacaklar ve gelirler yer almaktadır.

Mal beyanında bulunması gereken kişi üzerinde hiçbir şey(menkul, gayrimenkul, mal ya da gelir, üçüncü şahıs alacakları ve hakları) yoksa bunu belirtmesi yeterli olacaktır. Mal beyanında bulunmanın süresi, tebliğden sonraki 7 gündür. Ayrıca sonradan elde edilmiş mallar da bildirilmelidir.

Eğer mal beyanında gerçeğe aykırılık yapılır veya mal beyanında hiç bulunulmazsa, hapisle tazyik cezası söz konusudur. Bahsi geçen ceza sadece mal beyanında bulununcaya kadar olup, beyanda bulunulduğu zaman ceza düşmektedir.

 

Mal beyanı Dilekçe Örneği Nedir Nasıl Yazılır

Mal beyanı icra müdürlüğüne hitaben aşağıdaki yazılı başlıklar doldurulur.

     ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE
     DOSYA NO                                                 :
     MAL BEYANINDA  BULUNAN (BORÇLU) :
     VEKİLİ                                                        : (Varsa)
     KONU                                                         : Mal Beyanımız Hakkındadır.
     AÇIKLAMALAR :
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  ZEKİ KAÇAR -
  7 Ağustos 2016

  İcra Mal Beyanı Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  MERVE KALELİOĞLU -
  9 Ağustos 2016

  Sn.avukat basimda işsiz kaldigim icim bi icra takibi var. Ve mal beyani istiyolarr ancak benim bu beyani cikarmaya maddi gucum yokk. Lutfen. E posta adresime. Mal beyani orneyi yollamanizi rica ediyorum Sizde bana yardimci olmassaniz. Ben hapse gircem 3 evladim acikta kalacak Konuyla ilgilu yardimlarinizi beklemekteyimIlginize tskler ederim

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  GÜNEY BALEVİ -
  11 Ağustos 2016

  İcra Mal Beyanı Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  Barın -
  19 Ocak 2017

  İcra Mal Beyanı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  Özata -
  12 Mart 2017

  İcra Mal Beyanı Bu dava konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  Anonim -
  5 Mayıs 2017

  bir sorum olacak . tazyik davası açacaklar hakkımda o yüzden mal beyanı yapmam gerekiyor benim sıkıntım üzerime otomobil gözüküyor ama otomobil ortada yok isteseler otomobil ortada yok nasıl bir mal beyanında bulunayım ki yalan beyan olmasın şaştım kaldım malım yok desem araç görünüyor araç var desem araç yok bu konu hakkında yardımcı olabilirmisiniz

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  Anonim -
  23 Mayıs 2017

  İyi günler benim iicra takibi olan bir dosyam var ekim 2016da açılmıs senetli bir satıstan taksitleri odeyemeyince avukatlık brosuna verilmis ikamet ettiğim bir adres yok yurtta kalıyorum öğrenciyim part olarak çalısıyorum vr 2800e taksitlr aldığım borcu benfen 4800olarak istiyotlar odemek istiyorum ama gücüm yok ne yapmalıyım mal beyanındada bulunmadım dosya numarası iceriği elimde yok yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  Esen kırtaş -
  16 Haziran 2017

  Mal beyanında bulunmamanın cezası yok ilkay hanım. Anayasa mahkemesinin bu konuda kesinleşmiş kararı vardır ve resmi gazetede 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. Sebep sözleşmeden doğan yükümlülükden dolayı özgürlük kısıtlanamaz

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  17 Haziran 2017

  Esen bey merhabalar İcra emrinde mal beyanında bulunma hala var. Anyasa mahkemesi İİK 337. maddeyi sizin dediğiniz gibi iptal etti. Ancak İİK 76. maddesi hala gündemde. Mal beyanında hapsen tazyik kararı verilse dahi, icra müdürlüğüne mal beyanı bulunulması durumunda verilen karar kalkmaktadır.

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  İRFAN SUBAŞ -
  13 Eylül 2017

  iyi günler 4.icra ceza mahkemesinden bana karar tarihi adı altında bir bildiri geldi HÜKÜM: 1-mal bildiriminde bulunmadığı anlaşılan takip borçlusu ben icra iflas kanunun 76. maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere ve 3 ayı geçmemek koşulu ile mal bildirilminde bulununcaya kadar hapsen tazyikine , 2-kararın infazı için istanbul anadolu c.başsavcılına tevdiine , Evrak üzerinden yapılan inceleme sonucu kesin olarak karar verildi . 05/09/2017 Bu bildiri geldigi gün karakola gidip mal beyanında bulunmak için beni savcılıga götürdüler orda mal beyanı formu doldurdum polisler bana bu borcunu ödemessen 10 gün için de 3 ay hapis yatacaksın dediler Peki ben mal beyanında bulundum yinede hapis yatarmıyım teşekkürler.

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  Ananonim -
  13 Eylül 2017

  iyi günler 4.icra ceza mahkemesinden bana karar tarihi adı altında bir bildiri geldi HÜKÜM: 1-mal bildiriminde bulunmadığı anlaşılan takip borçlusu ben icra iflas kanunun 76. maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere ve 3 ayı geçmemek koşulu ile mal bildirilminde bulununcaya kadar hapsen tazyikine , 2-kararın infazı için istanbul anadolu c.başsavcılına tevdiine , Evrak üzerinden yapılan inceleme sonucu kesin olarak karar verildi . Bu bildiri geldigi gün karakola gidip mal beyanında bulunmak için beni savcılıga götürdüler orda mal beyanı formu doldurdum polisler bana bu borcunu ödemessen 10 gün için de 3 ay hapis yatacaksın dediler Peki ben mal beyanında bulundum yinede hapis yatarmıyım teşekkürler.

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  15 Eylül 2017

  Merhabalar, mal beyanında bulunmanız durumunda hapsen tazyik kaldırılır.

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  Ceza Kalkar MI - KOCAELİ
  20 Kasım 2017

  Selamlar. İlk 44 ve iik 337a ya göre 3 ay tazyik cezası almışım. Haziranda kesinlesmis.ama haberim yeni oldu. Muhtar almış. İhmali yüzünden bana ulastirmamis. Mahkemeden bile haberim olmadı. Kime başvurduysam çare bulamadım. Şimdi mal beyanında bulunsam bir sonuç elde edilir mi.

  Cevapla
 • İcra Mal Beyanı - Yorum
  İcra İtiraz - İSTANBUL
  25 Mart 2018

  İyi günler icradan tebligat geldi bana ama üstüme hiç bir şey yok gönderen telefon falan aldım şimdi nasıl bir beyanda bulunmaliyim bebeğim yeni doğdu hapse girermiyim.

  Cevapla
Yorum Bırak