İcra Taahhüdü İhlal Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Taahhüdü İhlal Davası

İcra Taahhüdü İhlal Davası

İcra Taahhüdü İhlal Davası

İcra Taahhüdü İhlal Davası

Borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir.

Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez. Yetkili Mahkeme, icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra ceza mahkemesidir. Şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU CEZASI

İcra ve İflas Kanununun “Madde 340.- 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.”

YARGITAY KARARI:İCRA TAAHHÜDÜ İHLAL DAVASI

T.C. YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas: 1988/2843 Karar: 1988/3651 Karar Tarihi: 19.04.1988 TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU – MUHTIRANIN SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ – İCRA EMRİ TEBLİĞİNDEN ÖNCE HAKKINDAKİ TAKİP HENÜZ KESİNLEŞMEDEN İCRA KEFİLİNİN YAPTIĞI TAAHHÜDÜN GEÇERLİ OLMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Muhtıra sanığa tebliğ edilmemiştir. Ayrıca icra emri tebliğinden önce yani hakkındaki takip henüz kesinleşmeden icra kefilinin yaptığı taahhüdün geçerli olmayacağının gözetilmesi gerekir.

0 Yorum

Yorum Bırak