İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması

İcra Takibinden Önce veya Sonra Borçlunun Mal Kaçırması Borçlunun, mallarının haczinden veya iflasından önce alacaklılardan mal kaçırmak için yaptığı bağışlar ve hileli tasarrufların iptali için, alacaklardan “İptal Davası” açabilirler.

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması davasında Alacakların “İptal Davası” açabilmeleri için, borçlunun diğer mallarından alacaklarını tamamen veya kısmen alamamış olmaları lazımdır.

Bunun için de, İptal Davası açmak isteyen alacaklının elinde bir “Borç Ödemeden Aciz Belgesi” bulunması gerekir.

Mal kaçırma Davasında husumet, borçlunun yaptığı tasarruftan yararlanan kimseye yöneltilir.

Dava, borçlunun ikametgâhının bulunduğu veya tasarrufun yapıldığı yer Mahkemesi’nde açılır.

Davanın; bağışlama söz konusu ise 2 yıl, hileli tasarruf söz konusu ise 5 yıl içinde açılması gerekir. Süre, tasarrufun yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırma Davası Nasıl Görülür

Basit Yargılama Usulü uygulanır. Taraflara açıklamalı Davetiye çıkartılır. Taraflardan biri gelmezse, yokluğunda davaya devam edilir. İcra takip dosyası ve tapu kaydı getirtilir.  Davacı, davasını her türlü delille ispatlayabilir.  Neticede, dava haklı görülürse, iptal kararı verilir.

Konun içerisinde geçmesi sebebiyle icra takibi nasıl yapılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması | Sıkça Sorulan Sorular

ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ - PRİM BORCUNUN DAVA DIŞI BORÇLU ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ - BORÇLARIN ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEMESİ DURUMUNDA DAVACININ MÜDÜR OLDUĞU DÖNEM GÖZETİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Yapılacak iş, prim borcunun dava dışı borçlu şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilip edilemeyeceğini araştırmak, borçların şirketten tahsil edilememesi durumunda; hissedar şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilip edilemeyeceğini araştırmak, şirketten tahsil edilememesi durumunda; hissedar şirketin hissedar olduğu dönemler ve davacının da hissedar şirkette müdür olduğu dönemler dikkate alınarak tahsil imkansızlıkları araştırıldıktan sonra davacının sorumlu olacağına karar vermekten ibarettir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

4 Sorular

Avukata Soru Sor