İcra Takibine Yetki İtirazı | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İcra Takibine Yetki İtirazı

İcra Takibine Yetki İtirazı

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

İcra Takibine Yetki İtirazı, İİK.nun 50/2 maddesi kararı Yetki itirazı eşliğinde borcun esasına itiraz edildiği halde ise alacaklı icra araştırma merciine müracaat etmeden aynı Yasanın 67 nci maddesi kararı gereğince itirazın iptali davasını mahkemede açmışsa, mahkemece ilk olarak icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve eğer buna ait itiraz yerinde değil ise borcun esasına başka itirazın incelenmesine geçilerek karar kurulmalıdır.

Böyle değil ise, başka bir deyişle icra dairesinin yetkisiz bulunduğu neticesine varılıyor ise o vakit mahkemece borcun esasına yönelik itirazın incelenmesine geçilmeksizin takibin yetki sahibi icra dairesinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın bu istikametten reddine hüküm verilmelidir.

Bu halde alacaklı doğrultu icra takip dosyasının yetki sahibi icra dairesine intikalini sağlayıp, borçluya yeni bir ödeme buyruğu tebliğ ettirmeden, ortada sahip olunan ve geçerli bir icra takibi olmaması nedeniyle itirazın iptali davası koşulları oluşmadığından bu davanın dinlenmesi olası değildir.

İcra Takibine Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Para ya da güvence borcu içerisinde takip konusunda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun yetkiye değin hükümleri kıyas yoluyla tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe asal olan akdin yapıldığı icra hanesi de takibe salahiyetlidir.

Yetki itirazı asal ile ilgili itirazla beraber yapılır. İcra mahkemesi doğrulusunda evvel yetki sorunu araştırma ve kati surette istikamete raptolunur. İki araştırma mercii arasında yetki noktasından anlaşmazlık çıkarsa 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 25. maddesi kararı tatbik olunur.

Kamu düzeni konusunda bulunmayan durumlarda taraflar yetki sahibi mahkemeyi (icra dairesini) belirleyebilirler. Taraflar koşulun oluşması halinde yetki sözleşmesi düzenleyebilirler. Bu tertip etme adı geçenlerin isteğini, bono metnine yazmak sureti ile gerçekleşebilir.

İpotekle alakalı ilamsız icra takibinin genel olarak ilamsız icra içerisinde yetki sahibi imkan icra dairelerinde gerçekleşebileceği gibi taşınmazın yer aldığı yerdeki icra dairesinde de yapabilir.

Eser sözleşmesinden kaynaklanan ilamsız takiplerde genel yetki kuralına göre borçlunun yerleşim yeri icra hanesi yetki sahibi bulunduğu gibi, akdin ifa edileceği yer icra hanesi de yetkilidir.

İhtiyati haciz arzusuna dayanılarak uygulanan takiplerde ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin yer aldığı yer icra daireleri de yetkilidir.

İcra takibinde borçlunun hem borca ve hatta icra dairesinin yetkisine itiraz etmiş olması durumunda, itirazın iptali davasına bakan mahkeme,ilk olarak icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelemelidir.

İcra dairesinin yetkisiz bulunduğu anlaşılırsa, ortada geçerli bir icra takibi olmadığı içerisinde, o takibe dayalı itirazın iptali davasının reddi lazım olur.  Yetki itirazında tespit edilen doğrultu yetki sahibi icra dairesini belirtmeye mecburdur.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape=”no” css=”.vc_custom_1544262227636{padding-top: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

İcra Takibine Yetki İtirazı | Sıkça Sorulan Sorular

[/vc_column_text][mkd_accordion style=”accordion”][mkd_accordion_tab title=”ŞİKAYET DAVASI – TAKİBİN SENETTE GEÇERLİ KEŞİDE YERİ OLARAK KABUL EDİLEN YERDE BAŞLATILDIĞI – YETKİ İTİRAZININ REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN YERİNDE OLDUĞU – KARARIN SEHVEN BOZULDUĞU – KARAR DÜZELTME TALEBİNİN KABULÜ GEREĞİ”][vc_column_text]ÖZET: Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bononun, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılacaktır. Tanzim yeri olarak idari birim adının (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması gerekli ve yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Takibin senette geçerli keşide yeri olarak kabul edilen …’da başlatıldığından yetki itirazının reddine karar verilmesi yerindedir. O halde, mahkemece itirazın reddine dair verilen kararın onanması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][/mkd_accordion][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri