Atla

İcra Yargıtay Kararları


İcra Yargıtay Kararları

İcra Yargıtay Kararları

İcra Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2011/929 Karar: 2011/4075 Karar Tarihi: 16.03.2011KONUSU: İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVALININ DAVACI BANKADAN MUHTELİF TİPLERDE KREDİ KULLANDIĞI - BANKA KAYITLARI ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILARAK DAVALININ İTİRAZLARININ KARŞILANMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Davacı banka tarafından davalıya muhtelif tiplerde ve ayrıca çek kullandırmak suretiyle krediler kullandırıldığı anlaşılmaktadır. Davalı özellikle çekin kendisi tarafından keşide edilmediği ve İcra Tetkik Mercii kararı ile icra takibinin iptali hüküm altına alındığı halde, bunun borç olarak kaydedildiğini de belirtmek suretiyle teknik olarak bilirkişi raporuna itiraz etmiştir. Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporu bu itirazı karşılamadığı gibi, dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak davalının itirazları karşılanması gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

İCRA HUKUKU YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/12-2195 Karar: 2015/1141 Karar Tarihi: 01.04.2015 İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DAVASI - BORCA VE İMZAYA İTİRAZIN HMK ANLAMINDA BİR DAVA OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ - HMKNIN DAVAYA DAİR KURALLARININ SOMUT OLAYDA MUTLAK ANLAMDA UYGULANMAYACAĞI - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava; imzaya ve borca itiraz istemine ilişkindir. Şikayetçi tarafça icra mahkemesine yapılan başvuru, borca ve imzaya itiraz istemine dair olup, bu başvurunun H.M.K. anlamında bir dava olarak nitelendirilmesi mümkün değildir ve bu sebeple de H.M.K.nın davaya dair kuralları somut olayda mutlak anlamda uygulanamaz ve şikayet dilekçesinin 6100 Sayılı H.M.K.nın 119. maddesinde yazılı şartları taşıması aranmaz. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, H.G.K.nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Etiketler:  

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Yargıtay Kararları - Yorum
  SEVİM KEMİKSİZ -
  6 Ağustos 2016

  Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. (Edmund Burke)

  Cevapla
 • İcra Yargıtay Kararları - Yorum
  SUDE ŞATANA -
  19 Ağustos 2016

  İcra Yargıtay Kararları Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • İcra Yargıtay Kararları - Yorum
  Tezoh -
  19 Ocak 2017

  İcra Yargıtay Kararları Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
Yorum Bırak