İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır

İcra Yetki İtiraz Nereye Yapılır sorusuna cevap olarak, İcra dairesinin göndermiş olduğu ödeme emrine yetki itiraz etmek isteyen borçlu bu itirazını ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine bildirir.

İlamsız İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır

İlamsız İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır, İlamsız icra takibine itiraz 7 gün içerisinde İlgili icra müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilerek itiraz edilir.

İtiraz Dilekçesi -İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır

İcra Yetki İtiraz  itiraz dilekçesi hazırlanması yapılacak itiraza göre değişmektedir. Genel ve örnek olarak ana başlıklarını hatırlatmak amacıyla İcra takibine itiraz dilekçesi aşağıda veriyoruz.

DOSYA NO                                                         :  …/… E. İTİRAZ EDEN BORÇLU                                  : ADRESİ                                                              : VEKİLİ                                                                : Av. İlkay UYAR KABA ALACAKLI                                                           : VEKİLİ                                                                : KONU                                                            : …… İcra Yetki İtirazı itirazımızdır. AÇIKLAMALAR                                               : HUKUKİ NEDENLER                                       : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat. SONUÇ VE İSTEM                                           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/… İtiraz Eden Borçlu Vekili Av. İlkay UYAR KABA

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor