İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır

icra yetki itirazı nereye yapılır ile ilgili diğer konu başlıkları, icrada yetki itirazı nereye yapılır, icra yetki itirazı dilekçe örneği, ilamsız icra yetki itirazı, yetki itirazı icra takibini durdurur mu, yetki itirazı icra takibi, icrada yetki itirazı nereye yapılır, icra takibinde yetki itirazı nereye yapılır,icra takibine yetki itirazı nereye yapılır, yetki itirazı, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara. Ankara avukat

İCRA YETKİ İTİRAZI NEREYE YAPILIR

İcra Yetki İtiraz Nereye Yapılır sorusuna cevap olarak, İcra dairesinin göndermiş olduğu ödeme emrine yetki itiraz etmek isteyen borçlu bu itirazını ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine bildirir.

İlamsız İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır

İlamsız İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır, İlamsız icra takibine itiraz 7 gün içerisinde İlgili icra müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilerek itiraz edilir.

İtiraz Dilekçesi -İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır

İcra Yetki İtiraz  itiraz dilekçesi hazırlanması yapılacak itiraza göre değişmektedir. Genel ve örnek olarak ana başlıklarını hatırlatmak amacıyla İcra takibine itiraz dilekçesi aşağıda veriyoruz.

DOSYA NO                                                         :  …/… E.

İTİRAZ EDEN BORÇLU                                  :

ADRESİ                                                              :

VEKİLİ                                                                : Av. İlkay UYAR KABA

ALACAKLI                                                           :

VEKİLİ                                                                :

KONU                                                            : …… İcra Yetki İtirazı

itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                                               :

HUKUKİ NEDENLER                                       : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                                           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

İtiraz Eden Borçlu Vekili

Av. İlkay UYAR KABA

 

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır