İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İcra Yetki İtiraz Nereye Yapılır sorusuna cevap olarak, Türk hukukunda bir borcun tahsil edilmesi, iki aşamadan oluşmaktadır. Bunları kabaca özetlersek, ilk aşamanın alacaklının sözlü/yazılı ifa talebi ve yargıya başvurması; ikinci aşamanın ise, ifa gerçekleşmezse artık icra dairelerinin faaliyete geçmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşamaları detaylarıyla ele almadan önce, Türk Borçlar Kanununda, bir borcun zamanında ifa edilmemesine ilişkin hükümleri irdelemeliyiz.

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İcra dairesinin göndermiş olduğu ödeme emrine yetki itiraz etmek isteyen borçlu bu itirazını ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine bildirir.

İlamsız İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır, İlamsız icra takibine itiraz 7 gün içerisinde İlgili icra müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilerek itiraz edilir.

İcra Takibi Aşaması

İcra hukukunda “icra takibi”, alacaklının alacağının temin edilebilmesi için gerekli olan hukuki işlemlerin başlatılması anlamına gelir. Takip, bir mahkeme emri (ilam) olmaksızın yaptırılabileceği gibi, ilamlı da yaptırılabilir. İcra dairesi, alacaklı tarafından başlatılmış olan süreçte çıkardığı ödeme ya da icra emrini direkt olarak borçlunun kendisine yapar.

Ödeme emrini alan borçlu, İcra İflas Kanunu md.62/1’e göre, yedi gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak yetkili icra dairesine  itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz haklı ise, icra takibi durdurulur.

İcra sürecine geçmeden alacaklının başvuracağı yollara da kısaca değinelim. Alacaklı, ilamsız olarak da taşınır ve taşınmaz mal varlığı değerlerini icra dairesine başvurabilecektir. Ancak, başvurmadan önce, borçlunun bir muvazaaya başvurarak hile yapmaması, yani mal varlığını geçici bir süreyle elden çıkarmaması için mal varlığı değerlerine ön ihtiyati tedbir talebinde de bulunabilir. Bu konuda, yetkili mahkemenin kararı bağlayıcıdır. Temyiz yolu açıktır.

Borçlunun temerrüte düşmesi halinde, alacaklının yukarıda sıralanan seçimlik haklardan birini uygulayabileceği Türk Borçlar Kanununun 125.maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, özellikle ilk seçimlik hakta belirttiğimiz sözleşmenin ayakta tutularak ifanın talep edilmesi durumunda, ifanın mahkeme kararına rağmen gerçekleştirilmemesi durumunda bir sorun ortaya çıkmaktadır.

Bu aşamada, artık alacaklının yetkili icra dairesine başvurmaktan başka bir çaresi kalmaz. İcra memurları ise, borçlunun borcu kadar olan mal varlığı değerini alacaklıya aktarır, böylece borç zorla da olsa ifa edilmiş olur.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor