İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları, İflasın ertelenmesi durumunda tedbir şartları, maddi şartlar ve şekil şartları olmak kaydı ile ikiye ayrılır. Iflasın ertelenmesi alabilmek için gereken maddi şartlar;

 • Borca batıklık,
 • Sermaye şirketi ve kooperatifin mali durumu için iyileştirme projesi,
 • Ortaklığın tasfiye halinde olması,
 • Alacaklıların durumunun iflasın açıklanmasına oranla daha kötü duruma sokulmaması

Şeklindedir. İflasın ertelenmesi alabilmek için gereken şekil iflas erteleme şartları;

 • Borca batıklık bildiriminde bulunulması,
 • İflasın ertelenmesi için talepte bulunulması,
 • Masrafların peşin olarak ödenmesi,
 • Fevkalade mühletten yararlanılmamış olunması

Olacaktır.

İflas Erteleme Nedir? | İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflas erteleme tedbir şartları, Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu’nda yer alır. Normal şartlarda bir şirket eğer borçlarını ödeyemeyecek bir duruma gelmişse, iflas etmek durumunda kalır. İflasın ertelenmesi ise, şirketin son bir umutla maddi durumunu kurtarabileceği düşüncesidir. Mahkeme şirketin durumunu inceledikten sonra, eğer şirketin kurtarılabilecek bir pozisyonda olduğuna karar verirse, borçlarını ödemesini erteleyerek iflası bir süre durdurur. Bu durumda şirketin borçlu olduğu üçüncü kişi, alacağını temin edemez.

Konkordato Nedir?

Konkordato, batmanın eşiğine gelmiş bir şirketin borçlarının ödenmesi durumunun belli şartlar dahilinde durdurulmasıdır. Konkordato durumundan en çok, söz konusu şirketin borçlu olduğu taraf etkilenir. Konkordato;

 • Adi,
 • İflastan sonra,
 • Mal varlığının terki

Şeklinde üçe ayrılır.

Adi Konkordato Nedir?

Adi konkordatoda, borçlu olan taraf ve aalacaklı olan taraf aralarında borcun yapılandırılması suretinde bir anlaşmaya varırlar. Bu durumun neticesinde kişiler mahkemeye başvuruda bulunurlar. Bu şekilde yapmış oldukları borcun ödenmesi anlaşması mahkemeye taşınır. (İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları)

Konkordato Başvurusu Nereye Yapılır?

Konkordato başvurusunu yapacak olan taraf, Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuracaktır. Mahkeme durumu bilirkişi aracılığı ile araştırır. Bu noktada başvuruyu yapan şirketin varlıkları, bilançosu, teklifi ve borçlarını ödeyeceğine dair öne sürdüğü proje incelenir. (İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları)

Konkordato Süreci Nasıl İlerler?

Mahkeme durumun incelemesini yapan bilirkişinin vereceği rapora göre, konkordato talebini reddeder ya da kabul eder. Konkordato talebinin kabulü durumunda;

 • Borçlu şirkete tanınacak olan iflas erteleme süresi 2 aydır.
 • Borçlu kişiye bir komiser atanır.
 • Borçlu konkordato sürecine girdiği an itibari ile, hakkında herhangi bir icra takibi başlatılamaz.
 • Borçlunun konkordato süreci öncesinde hakkında başlatılmış olan işlemler durdurulur.

İstinaf yoluna başvuran davacı vekili; tasfiye memuru olarak atanan …’un ihyasına karar verilen şirkete karşı açılmış olan iflas davasının asli müdahili olduğunu, asli müdahil talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde iflas talebinin reddini ve bu olmadığı takdirde iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ettiğini,

Dolayısıyla menfaat çatışması hususunun doğduğunu, yerel mahkemece gerekçeli karar yazılarak davadan el çekmesine rağmen ek karar oluşturularak tasfiye memuru atamasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, dava dışı …’un 2002 yılından itibaren şirketteki yöneticilik sıfatının olmadığını,

Dolayısıyla şirketle arasında menfaat çatışması olmasının yanı sıra tasfiye memuru atanmasını gerektirecek bir konumunun da olmadığını belirterek ek kararın tasfiye memurlarına ilişkin verilen kararlar yönünden kaldırılarak, şirkete tarafsız 3.kişinin tasfiye memuru olarak atanmasını karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili karar ve ek kararı  tasfiye memuru atanmasına ilişkin kısmı istinaf etmiş olup, esas hükme yönelik istinaf olmadığı,davacı tarafça ihyası talep edilen şirketin taraf olduğu dava dosyası bulunduğu, böylece davalının taraf olduğu davalar var iken şirketin ticaret sicil kaydının silinmesi 6102 sayılı TTK’nın geçici 7. maddesine aykırı olup,

Yapılacak tasfiye işlemi de yasaya uygun olmayacağından mahkemece sadece ihya kararı vermekle yetinmek gerekirken tasfiye memuru atanması doğru olmamıştır.Bu suretle, ek tasfiye işlemlerini yapması için son tasfiye memuru yahut memurlarının yahut da yeni bir veya birkaç kişinin tasfiye memuru atanması yönünde bir karar verilmesi gerekmediğinden davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile hükmün tasfiye memuru atanmasına ilişkin kısmı ile tasfiye memurunun değiştirilerek yeniden tasfiye memuru atanmasına ilişkin  ek kararın kaldırılmasına; tasfiye memuru atanmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiştir. (İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları)

Makalede İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor