İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İstinaf yoluna başvuran davacı vekili; tasfiye memuru olarak atanan …’un ihyasına karar verilen şirkete karşı açılmış olan iflas davasının asli müdahili olduğunu, asli müdahil talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde iflas talebinin reddini ve bu olmadığı takdirde iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ettiğini,

Dolayısıyla menfaat çatışması hususunun doğduğunu, yerel mahkemece gerekçeli karar yazılarak davadan el çekmesine rağmen ek karar oluşturularak tasfiye memuru atamasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, dava dışı …’un 2002 yılından itibaren şirketteki yöneticilik sıfatının olmadığını,

Dolayısıyla şirketle arasında menfaat çatışması olmasının yanı sıra tasfiye memuru atanmasını gerektirecek bir konumunun da olmadığını belirterek ek kararın tasfiye memurlarına ilişkin verilen kararlar yönünden kaldırılarak, şirkete tarafsız 3.kişinin tasfiye memuru olarak atanmasını karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili karar ve ek kararı  tasfiye memuru atanmasına ilişkin kısmı istinaf etmiş olup, esas hükme yönelik istinaf olmadığı,davacı tarafça ihyası talep edilen şirketin taraf olduğu dava dosyası bulunduğu, böylece davalının taraf olduğu davalar var iken şirketin ticaret sicil kaydının silinmesi 6102 sayılı TTK’nın geçici 7. maddesine aykırı olup,

Yapılacak tasfiye işlemi de yasaya uygun olmayacağından mahkemece sadece ihya kararı vermekle yetinmek gerekirken tasfiye memuru atanması doğru olmamıştır.Bu suretle, ek tasfiye işlemlerini yapması için son tasfiye memuru yahut memurlarının yahut da yeni bir veya birkaç kişinin tasfiye memuru atanması yönünde bir karar verilmesi gerekmediğinden davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile hükmün tasfiye memuru atanmasına ilişkin kısmı ile tasfiye memurunun değiştirilerek yeniden tasfiye memuru atanmasına ilişkin  ek kararın kaldırılmasına; tasfiye memuru atanmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak