İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi | Ankara Avukat

Ankara Avukat

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi, İhale ile satın alınan taşınmazın tahliyesi İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenmektedir.

İhale ile satılan taşınmazın tahliyesi için taşınmaz alıcıya ihale edilip, bedeli alınmaktadır. Daha sonra alıcı namına tescil edilmesi için yazılı olarak belirlenen süreye uyulması koşuluyla tapuya müzekkere yazılmaktadır.

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

Taşınmaz borçlu tarafından ya da hacizdan önceki tarihlerde yapıldığı resmi bir belge aracılığı ile bir akte dayanmadan farklı birileri tarafından işgal ediliyorsa, 15 içinde tahliyesi talep edilmektedir.

Bu süreç içerisinde işgal edenlerin evden tahliyesi gerçekleşmiyorsa, zorla çıkarılması söz konusu olabilir. Bu noktada mutlaka uzman bir avukat ile çalışmak gerekmektedir.

Tahliye Talebi Nasıl Olur?

Tahliye ile satın alınan taşınmaz, üçüncü bir kişi tarafından işgal ediliyorsa alıcı icra dairesinden üçüncü kişilerin çıkartılmasını talep edebilir. Ancak alıcı taşınmazı ihlalden sonra farklı birine devrederse, ikinci alıcı da buna göre taşınmazın gayrimenkulun tahliyesi talep edebilmektedir.

Tahliye emrine karşı şikayet süresi 7 gündür. Bu süre içinde tahliye emrinin gerçekleştirilmemesi ya da şikayet edilmemesi durumunda yasal zorunluluklar ortaya çıkar.

Ancak tahliye emrine karşı şikayet edilmişse, bu durumda icranın iptal olması söz konusu değildir. Ancak icra mahkemesi şikayet sonuçlanana kadar icranın bekletilmesi yönünde bir karar çıkartabilir.

İcradan Satın Alınan Evin İçindeki Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

İcra yoluyla tahliye yapabilmek için icra dairesinden tahliye emrinin düzenlenmesi gerekmektedir. Tahliye emri kapsamında taşınmazda oturan kiracıya 15 gün içinde evi tahliye etmesi gerektiği iletilir. Ancak kiracı bu durumda icra mahkemesine şikayette bulunabilir.

Ancak şikayette bulunmazsa 15 gün içinde evi boşaltması gerekir. Aksi halde kiracının zorla çıkartılması söz konusudur. Ancak üçüncü kişi, hacizden önceki tarihte kiracı olduğunu resmi bir kira sözleşmesi ile ispat ederse icra mahkemesi tarafından tahliye emrinin iptaline karar verilebilir.

İcra ile satılan evden Kiracının tahliyesi prosedürü

Kiracı olduğunun tespiti için 3. Kişinin kiracılık sıfatını kabul etmiş olması gerekmektedir. Bunun için de genel mahkemelerde tespit davası açabilir. Ancak kira sözleşmesi bulunmuyorsa 3. Kişinin yani taşınmazı işgal eden kişilerin 15 gün içerisinde tahliyeyi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Makalede İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararı İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ İSTEMİ – SÜRE BİTİMİNE DAYALI TAHLİYE DIŞINDA İDAREYE KİRACIYI KENDİ İRADESİYLE TAHLİYE ETTİRME HAKKI TANINMADIĞI.

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU İSTEMİNİN ESASTAN KABULÜ – MAHKEMECE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİRİN REDDİNE DAİR VERİLEN ARA KARARININ KALDIRILMASI.

ÖZET: 2886 Kanun’un 75. maddesinde idareye tahliye konusunda bir ayrıcalık tanınmış ise de davalı idarenin davacı kiracıyı tahliye ettirebilmesi için sözleşme süresinin bitmesi gerekmekte olup sözleşmenin 31.12.2032 tarihinde biteceği açıktır. Bu sebeple davalı idare sözleşme süresi bitmeden ihale yasasına göre davacı kiracıyı tahliye ettiremez.

Davalı idare davacı kiracının sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle (ihtara rağmen imar planı sunulmaması, kira bedellerinin ödenmemesi) sözleşmeyi feshedip tahliye ettirmek istiyorsa, TBK’nun ilgili hükümleri gereği usulüne uygun dava açıp tahliye ilamı alması gerekmektedir. Bunun dışından davalı idarenin davalı kiracıyı sözleşme süresi bitmeden tek taraflı iradesiyle tahliye ettirme imkanı bulunmamaktadır.

Yine sözleşmenin yukarda belirtilen maddelerinde davacı kiracının taahhüdünden vazgeçmesi vesaire durumlarda feshi müteakip on gün içinde tesisi boşaltmak zorunda olduğu düzenlenmiş ise de yerleşmiş Yargıtay kararlarına ve TBK’nun tahliyeye dair hükümlerine göre tahliyeye dair böyle bir ilam almadan ya da TBK’daki tahliye hükümlerini arttıracak şekilde sözleşmeye hüküm konamaz.

TBK’nun ilgili maddesinde ”Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine dair hükümler, kiracı aleyhine değiştirilemez” düzenlemesi bulunmaktadır. Belirtilen sebeplerle süre bitimine dayalı tahliye dışında, idareye, kiracıyı kendi iradesiyle tahliye ettirme hakkı tanınmadığından ve talepte HMK.nun ilgili maddesinde öngörülen şartlar bulunmakla mahkeme kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi Yargıtay Kararı

KİRACILIĞIN TESPİTİ DAVASI. DAVACININ HACİZDEN VE SATIŞTAN ÖNCE DAVA KONUSU TAŞINMAZDA KİRACI OLDUĞU VE BU DURUMUN DAVALI TARAFÇA BİLİNDİĞİNİN KANITLANDIĞI.

ÖZET: Toplanan tüm delillerin değerlendirilmesi sonunda davacının hacizden ve satıştan önce dava konusu taşınmazda kiracı olduğu ve bu durumun davalı tarafça bilindiği kanıtlanmış olmakla davacının kiracı olduğunun tespiti yönünde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

5.117 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp