İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası

İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası

İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası

İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası, ihalede yapılan usulsüzlükler nedeniyle açılan davalardır. Makalemizde ihale ve yargı kararları yer almıştır.

İhale Fesat Karıştırma Nedir

İhaleye Fesat Karıştırma, bir ihalenin gidişatına müdahalede bulunma ve onu kendi lehine çevirecek yasal olmayan işler yapmak olarak adlandırılabilir. Ülkemizde birçok ihale yapıldığı için bunların birçoğuna fesat karıştırma girişimleri olmaktadır. Bu girişimler çok ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. 4. Yargı Paketi aracılığı ile bu cezalar hafiflemiş olsa da yine de sonuçları ağırdır.

İhaleye Fesat Karıştırma Nedir? diyen birisi için bu tanım yeterli olacaktır. Her ne kadar İhaleye Fesat Karıştırma Yargıtay Kararları ceza oranlarını bir nebzede olsa düşürse de yine de bu suçu işleyenlere verilen cezalar hapis cezası olmaktadır. Şu anda İhaleye Fesat Karıştırma Suçu 3 ile 7 yıl arasında değişmektedir.

İhaleye fesat karıştırma davaları sonuçlandıktan sonra suçlu olan kişinin tutuklanması için belirli bir süre bulunmaktadır. Eğer bu süreye uyulmayacak olunursa İhaleye Fesat Karıştırma Zamanaşımı yaşanmış olunacaktır.

İhaleye Fesat Karıştırma TCK’ya bakarak bu konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizde bizimle irtibata geçerek konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmalısınız.

İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası

ŞİKAYET DAVASI – BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNDUĞUNDAN VE İHALE BEDELİNİN ALACAKLARI KARŞILAMADIĞINDAN SIRA CETVELİ YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU.

MAHKEMENİN VAKA VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİNDE USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRILIK OLMADIĞI.

ÖZET: İcra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının (alıcının) ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediğinin belirlenmesi, sonrasında alacaklı aleyhine fark doğduğunun tespiti halinde ihale alıcısı-alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiği,

İhale alıcısı-alacaklı aleyhine fark doğduğu henüz tespit edilmeden ihale alıcısı-alacaklıya ihale bedelini yatırması için süre verilmesi yönündeki tarihli memur işleminin yerinde olmadığı, her ne kadar mahkeme kararında istinaf talebinde bulunan borçlu adına yer verilmemiş ise de; bu eksikliğin dairece giderildiği,

Dosya kapsamı, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı ve hükümde kamu düzenine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından davalı borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

İcra Hukuku avukat ve danışmanlık konuları için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor