İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu 

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu  – İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cezası

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

 

İhaleye fesat karıştırma

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu  – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas:  2014/3268 Karar: 2014/7581 Karar Tarihi: 10.07.2014

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – SANIKLARIN MAĞDURU İHALE SALONUNDA TEHDİT ETTİĞİ VE DÖVDÜKLERİ – İDDİAYA İLİŞKİN KANITLAR HÜKÜM YERİNDE DEĞERLENDİRİLİP BİR SONUCA ULAŞILARAK MAHKUMİYETİNE VEYA BERAETİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Sanık M. Ç.’in ise diğer sanık O. H. ile birlikte mağdur S.’i ihale salonunda tehdit ettiği ve devamında mahkumiyetlerine karar verilen sanıkların mağduru dövdüğü belirtilerek hakkında TCK’nın 235/2-c maddesine muhalefetten kamu davası açılmasına rağmen, bu iddiaya ilişkin kanıtlar hüküm yerinde değerlendirilip bir sonuca ulaşılarak mahkumiyetine veya beraetine karar verilmesi gerekirken, “sanığın ihale öncesinde fesat kapsamında değerlendirilmeyecek biçimde ortaklık konusunda görüşme yaptığı” şeklinde iddia ile uyumlu olmayan ve haklarında TCK’nın 235/2-d maddesine muhalefetten kamu davası açılan sanıkların beraetine karar verilirken kullanılan gerekçeye dayanılarak beraat hükmü tesisi isabetsizdir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu

İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu

Ankara Avukat