İki Türk Yurtdışında Nasıl Boşanabilir

A.  TÜRK VATANDAŞLARI NASIL BOŞANMA DAVASI AÇABİLİR, B. ALINMIŞ BOŞANMA KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ

Türk Medeni Kanunu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda herhangi bir ülkede alınmış olan boşanma kararının Türkiye’de geçerliliği bulunmamaktadır. Tarafların boşandıklarını resmi olarak Türk makamlarına kabul ettirmek için mutlaka mahkemede dava açmaları gerekir. İsmen tanıma tenfiz davaları olarak kayda geçen bu davalarda yurtdışında boşanan kişilerin evlilik birlikteliklerini sonlandırmalarının ardından alınan tüm kararlar aynı şekilde kabul edilmiş sayılır. Böylece tarafların boşandıklarını, evlilik birlikteliklerini sona erdirdiklerini Türkiye’de de kabul ettirmiş olmaları mümkün olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davaları açmadan yurtdışında boşanan kişilerin Türkiye’deki nüfus kayıtlarında hala evli oldukları göze çarpmaktadır. Boşanmanın Türkiye’de geçerli olmasını sağlayan kısım tanıma bölümü olmaktadır. Tenfiz ise yurtdışında boşanma gerçekleştiği zaman boşanma sonrasında evlilik üzerinden kurulan tarafların üzerindeki hakların paylaşımının kabul edilmesi anlamına gelir. Davaların bu aşamasında taraflar arasındaki mal paylaşımı gibi konularla birlikte eğer çiftin çocuğu ya da çocukları bulunuyorsa onların vekaleti ve nafaka miktarlarının belirlenmesi de bu davalar sayesinde kabul edilmiş olunur.

Yurtdışında boşanmış olan kişiler Türkiye’ye geldiklerinde henüz tanıma tenfiz davaları açmadıkları için evli göründüklerinden dolayı yeniden evlenemezler. Bu sebeple gerekli davaların en kısa sürede Türkiye’de de açılarak işlemlere başlatılması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılma süresi boşanmanın ardından ne kadar uzun bir zaman içinde gerçekleşirse boşanma sonucu ortaya çıkan hakların paylaşımları kısmında da o denli zorluklar yaşanacaktır. Davanın taraflarının mahkemede bulunmasının zorunlu olmadığı bu davalar bir avukatın yardımı ile en kısa sürede sonuçlanabilmektedir. Taraflara düşen sorumluluk ise davaları yetkili mahkemelere açmaları olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarında yetkili mahkeme aile mahkemeleri olmaktadır. Ancak Türkiye’nin her noktasında aile mahkemesi olmadığı göz önüne alınırsa bu yerlerde tanıma ve tenfiz davaları için yetkili mahkemeler asliye hukuk mahkemeleri olmaktadır. Davanın açılacağı yerin belirlenmesinde de davalı tarafın ikametinin bulunduğu yerlerde davanın açılması gerekir. Eğer Türkiye üzerinde kişinin ikametgah adresi bulunmuyorsa bu durumda davanın İstanbul, Ankara ya da İzmir’de açılması gerekmektedir. Mahkemenin dosya yoğunluğuna ve boşanılan ülkelere göre boşanma süreleri değişiklik gösterebilmektedir.

İki Türk Yurtdışında Nasıl Boşanabilir

İki Türk Yurtdışında Nasıl Boşanabilir

Yurtdışında boşanmış olan kişiler Türkiye’ye geldiklerinde henüz tanıma tenfiz davaları açmadıkları için evli göründüklerinden dolayı yeniden evlenemezler. Bu sebeple gerekli davaların en kısa sürede Türkiye’de de açılarak işlemlere başlatılması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılma süresi boşanmanın ardından ne kadar uzun bir zaman içinde gerçekleşirse boşanma sonucu ortaya çıkan hakların paylaşımları kısmında da o denli zorluklar yaşanacaktır. Davanın taraflarının mahkemede bulunmasının zorunlu olmadığı bu davalar bir avukatın yardımı ile en kısa sürede sonuçlanabilmektedir. Taraflara düşen sorumluluk ise davaları yetkili mahkemelere açmaları olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarında yetkili mahkeme aile mahkemeleri olmaktadır. Ancak Türkiye’nin her noktasında aile mahkemesi olmadığı göz önüne alınırsa bu yerlerde tanıma ve tenfiz davaları için yetkili mahkemeler asliye hukuk mahkemeleri olmaktadır. Davanın açılacağı yerin belirlenmesinde de davalı tarafın ikametinin bulunduğu yerlerde davanın açılması gerekir. Eğer Türkiye üzerinde kişinin ikametgah adresi bulunmuyorsa bu durumda davanın İstanbul, Ankara ya da İzmir’de açılması gerekmektedir. Mahkemenin dosya yoğunluğuna ve boşanılan ülkelere göre boşanma süreleri değişiklik gösterebilmektedir.