İlkay Hukuk Avukat Blog Makale | Ankara Avukat - Part 2

İlkay Hukuk Blog

İcra Hukuku, İstihkak, Menfi Tespit, Alacak Nedir Ne Demek?

İcra Hukuku, İstihkak, Menfi Tespit, Alacak Nedir Ne Demek?

İcra Hukuku, İstihkak, Menfi Tespit, Alacak Nedir Ne Demek? Menfi Tespit Davası Ne Demek? Menfi tespit davası kısaca, borçlu olan kişinin söz konusu borcunu ödemeden önce borçlu olmadığının ispatı için açılan davalardır. Bu tip davalarda herhangi bir hak ya da hukuki ilişki bulunmamaktadır. Sadece maddi borcun var olup olmadığının tespiti için açılmaktadır. İcra takibinden önce ya da takip sırasında menfi tespit davası açılabilmektedir. İstihkak Davası Ne Demek? İstihkak davası, herhangi bir mal veya hak üzerinde istihkak iddiasının olması durumlarında uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için istihkak davası açılabilmektedir. Kelime anlamı olarak hak kazanma, hak etme vb. anlamlara gelmektedir. Bu doğrultuda bir mal…

Şufa Hakkı Nedir, Şufa ve ÖnAlım Hakkında Merak Edilen Sorular!

Şufa ve ÖnAlım Hakkında Merak Edilen Sorular!

Şufa Hakkı Nedir, Şufa ve ÖnAlım Hakkında Merak Edilen Sorular! Şufa Davası Ne Demek Şufa davası taşınmaz mülkiyetler için paydaşlar arasında açılabilecek önalım davasıdır. Paydaşlardan birisinin taşınmaz maldaki payının bir kısmını ya da tamamını üçüncü kişilere satması taşınmazda payı olan diğer paydaşlara satın alma önceliği veren hak olmaktadır.  Paydaşlardan birisi payını üçüncü kişiye satmak isterse pay oranın öncelikli alma hakkı diğer paydaşlarda olmalıdır. Öncelikli satın alma hakkı yenilik doğurmakta ve hak sahibinin bu hakkını kullanması sonucunda yeni bir durum meydana gelmektedir. Şufa Hakkına Nasıl Sahip Olunur? Şufa davası kanundan doğan ve taşınmazlarda paydaşlara önalım hakkı sağlayan hukuk nitelikli kısıtlamalardır. Şufa…

Hakaret Ne Demek, Hakaret Davası Nedir, Hakaret Cezası Ne Kadar?

Hakaret Ne Demek, Hakaret Davası Nedir, Hakaret Cezası Ne Kadar?

Hakaret Ne Demek, Hakaret Davası Nedir, Hakaret Cezası Ne Kadar? Hakaretin Cezası Ne Kadar? Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde yer alan hükümlere göre hakaret suçu; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Hakaret 129. Madde Nedir? Türk Ceza Kanunu’nun 129. maddesinde yer alan hükümlere göre hakaret suçunun niteliği ve kapsamı da ifade edilmiştir. Bu maddenin 1. fıkrasında hakaret suçunun haksız bir fiil karşısında tepki niteliğinde…

Gayrimenkul Hukuku – Şufa Hakkı Nedir, Önalım Hakkı Nedir, Mülkiyet Ne Demek?

gayrimenkul-hukuku-sufa-hakki-onalim-hakki-mulkiyet-hakki-nedir

Gayrimenkul Hukuku – Şufa Hakkı Nedir, Önalım Hakkı Nedir, Mülkiyet Ne Demek? Şufa Davası Hangi Mahkemede Açılır Şufa davaları ile ilgilenen mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Şufa hakkınız doğduğunda gayrimenkulün bulunduğu bölgeye bağlı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne şufa hakkı dilekçesi ile birlikte başvurabilirsiniz. Dava açmaya karar verdiğiniz durumda satışı yapılan taşınmazın satış tutarını ve satıcının ödediği harç ve masrafları mahkemenin size tanıdığı süre içerisinde ilgili kurumlara yatırmanız gerekmektedir. Ayrıca davacı satış bedelinin olması gereken tutarın üzerinde ya da altında olduğunu düşünüyorsa muvazaa davası açma hakkına da sahiptir. Şufa Davası Açılması Durumunda Sonuçlar Şufa davası süresi bazı durumlarda değişebilmekle beraber 449 gün olarak…

Boşanma, Velayet, Nafaka Nedir? Boşanma Ne Demek?

bosanma-nedir-velayet-nedir-nafaka-nedir

Boşanma, Velayet, Nafaka Nedir? Boşanma Ne Demek? Boşanma Davası Forum Forum sitelerinde boşanma davaları hakkında detaylı bilgi bulunabilmesi mümkündür. Forumlar kişilerin deneyimlerini paylaştıkları yerledir. Daha önce boşanmış kişilerin tecrübelerinden yararlanmak isteyen kişiler de bu forumları ziyaret edebilirler. Boşanma Davası Forum Forumlarda boşanma davası nasıl açılır, boşanmalarda ödenmesi gereken ücretler nelerdir gibi sorunların yanıtları bulunabilir. Bundan dolayı da pek çok kişinin ilk olarak baktığı yerlerden birisi forumlardır. Boşanma Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Boşanma davaları kolay süreçler değildir. Anlaşmalı boşanma davası açılmış olsa bile yine de süreç oldukça yıpratıcı olabilir. Boşanma davalarında ileride sorun ile karşılaşılmaması için dikkat edilmesi gereken bazı…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

İlkay Hukuk Blog ve Makale sayfasında, Büromuz avukatları tarafında yazılmış, araştırma ve yazılar, hukuk alanında yapılan düzenlemeler ile Yargıtay ve İstinaf mahkemelerin vermiş olduğu emsal nitelikte olabilecek önemli kararlara yer verilmiştir.

Yazıların özgünlük, çeviri ve anlaşılır olması için kullanılan eş anlamlı kelimeler ile yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul edilmemekte olup, makaleler yol gösterici ve bilgi amaçlıdır.

İLKAY HUKUK BLOG

İlkay Hukuk Bürosu olarak tazminat hukuku, aile hukuku, iş hukuku, miras hukuku, icra hukuku ve tüketici hukuku alanlarında birçok davada tecrübe ve başarısı ile tanınmış, birçok kazanılan dava kararlarında farklı ve örnek içtihatlar oluşturmuş, genç, dinamik, araştırmacı,  detaycı, çözümcü bir hukuk bürosudur.

İlkay Hukuk bürosu 2006 yılından beri çalışmış olduğu belli hukuk alanlarında tecrübe ve branşlaşma amacıyla aile hukuku, miras hukuku, iş hukuku, tazminat hukuku icra hukuku, tüketici hukuku ve Danışmanlık Departmanları olarak yapılanmış ve her departmanda Kıdemli Avukat, avukat, danışman ve yardımcı personelleri ile çalıştığı hukuk alanlarında, kurumsal hizmet sunmayı kendine ilke edinmiştir.

İLKAY HUKUK BLOG YAZILARIMIZIN KONUSU

Aile Hukuku ve Boşanma davaları konusunda, boşanma sebepleri, boşanma kararları, boşanmadan kaynaklı tazminat talepleri, velayet konuları, nafaka ve mal paylaşımı konuların eşlerin hakları üzerine Aile hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir. Ayrıca Aile hukuku alanı içerisinde yer alan evlat edinme, kadın korunması, evlilik sözleşmesi konuları da yer almaktadır.

Arabuluculuk Süreci ( Zorunlu – İhtiyari) İş hukuku ve Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sürecini arabuluculuk daire başkanlığı kütüğüne kayıtlı Hukuk büromuzda görev yapan avukat  ve arabulucu olarak zorunlu ve ihtiyari süreci 3 arabulucu avukat ile takip yapılmaktadır.

İş Hukuku Tazminat Davaları, Arabuluculuk süreci sonrası iş mahkemelerinde açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer alacakların alınması, takibi ve sonuçlandırılması İş hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir.

Miras hukuku Davaları, miras sebebiyle yaşanan uyuşmazlıklar da vasiyetname, mirasın reddi, muris muvazaası, tapu iptal davaları, ortaklığın giderilmesi gibi davaların takibi ve sonuçlandırılması hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir.