İlkay Hukuk Avukat Blog Makale | Ankara Avukat - Part 3

İlkay Hukuk Blog

Şufa Davası Hangi Hallerde Açılır

Şufa Davası Ne Zaman Sonuçlanır

Şufa Davası Hangi Hallerde Açılır? Önalım hakkı davası açılabilecek durumlar Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı yasasında açık bir şekilde belirtilmiştir. Şufa davası hisseli bir taşınmazın paydaşlardan birisi tarafından üçüncü kişilere satılması durumunda diğer paydaşlar tarafından üçüncü kişiye karşı açılabilir. Şufa Davası Hangi Hallerde Açılır Satış işlemi için paydaşlara noter bildirimi yapıldıysa üç ay içerisinde noter bildirimi yapılmadıysa satış sonrasındaki iki sene boyunca dava açılabilir. Satış işlemi önalım hakkını engelleyecek bir içerikte değilse ve dava açma süresi aşılmamış ise önalım davası açarak bahsi geçen pay için hak talep edebilirsiniz. Şufa Hakkını Ortadan Kaldıran Durumlar Şufa hakkı zamanaşımına uğradığında paydaşların şufa hakkı…

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nereye Yapılır?

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nereye Yapılır?

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nereye Yapılır? Araç değer kaybı başvurusunda yetkili makam, hukuk sistemimizde sıklıkla yaşanan bu uyuşmazlıkların giderilmesi için esas alınan Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Nitekim trafik kazalarında aracında meydana gelen değer kaybının tazminin talep eden araç sahibi, ilgili mevzuatlarda belirtilen başvuru şartlarını yerine getirmesi durumunda dava açmadan önce, mutlaka muhatap sigorta şirketine hukuki prosedürlere uygun olarak başvuruda bulunmak durumundadır. Çünkü bu sigorta şirketine başvuru hususu, aynı zamanda konunun yargıya taşınmasında da önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda “Araç değer kaybı başvurusu nereye yapılır?” sorusunun yanıtlarına ilişkin detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz. Araç değer kaybı…

Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur?

Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur?

Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur? Vasiyetnamenin geçersiz olması için hukuka aykırılık bulunması gereklidir. Bunun yanı sıra miras sahibi kişi kendi isteğiyle de vasiyetnameyi geçersiz kılar. Bir vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için 3 temel şart vardır. Vasiyetnamenin geçerli olma şartları şu şekildedir: Tasarrufta bulunma ehliyetinin olması, Hür iradeyle hazırlanmış olması, Mal paylaşımının hukuka aykırı olmaması. Vasiyetname Ne Zaman Geçersiz Olur? Bu koşullardan bir tanesi dahi sağlanmıyorsa bu durumda vasiyetnamenin geçersiz olması istenebilir. Bir vasiyetnamenin hükümsüz olabilmesi için de dava açılması gereklidir. Dava açılmadığı taktirde vasiyetname iptal işlemi de yapılmayacaktır. Mirasçının Kendisinin Vasiyetnamesini Geçersiz Kılması Vasiyetçi bizzat kendisi de hazırladığı vasiyetnamenin geçersiz olmasını…

Velayet Nasıl Geri Alınır

velayet nasıl geri alınır

Velayet Nasıl Geri Alınır? Velayet hakkını geri alabilmek için öncelikle elinizde geçerli, sağlam ve kanıtlanabilir sebepler olması gerekir. Bunun sonrasında çocuğun velayet hakkını geri alabilmek için velayet davası açmanız gerekir. Velayet davaları size en yakın aile mahkemelerinde görülür. Bu sebeple velayet davası açmak için size en yakın aile mahkemesinde başvurabilirsiniz. Velayet Nasıl Geri Alınır Dava sürecinin daha sağlıklı geçmesi ve kısa sürede sonuçlanması için bir avukatla birlikte çalışmanız iyi olacaktır. Velayet değişimini gerektiren durumlar şu şekilde sıralanabilir: Çocuğun menfaatinin uzun süreli bilerek gözetilmemesi Çocuğun maddi manevi ihtiyaçlı bırakılması Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının zarar görmesi Velayet Davası Süresi Nedir Velayet…

Araç Değer Kaybı Parası Ne Kadar Sürede Ödenir?

Araç Değer Kaybı Parası Ne Kadar Sürede Ödenir?

Araç Değer Kaybı Parası Ne Kadar Sürede Ödenir? Araç değer kaybı parası tahsilatı, trafik kazalarında kusuru bulunmayan sürücülerin araçlarının ikinci el piyasasında meydana gelen fiyat düşüşünün talep edilmesiyle ilişkilidir. Araç Değer Kaybı Parası Ne Kadar Sürede Ödenir? Araç değer kaybı yazılı başvuru yapılan tarihten itibaren Sigorta şirketi 15 gün içinde ödemeyi yapmak ve cevap vermek zorunluluğu bulunmaktadır. !5 gün içinde ödeme yapılmaz ise Tahkim komisyonuna başvur yapılır. Tahkim komisyonu ise 4 aylık sürede başvuruyu karara bağlamak zorundadır. Nitekim araç değer kaybı ile hak sahipleri, trafik kazalarında her ne kadar kusurlu olmasalar da araçlarının ikinci el pazarında değer kaybetmesi sebebiyle söz…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

İlkay Hukuk Blog ve Makale sayfasında, Büromuz avukatları tarafında yazılmış, araştırma ve yazılar, hukuk alanında yapılan düzenlemeler ile Yargıtay ve İstinaf mahkemelerin vermiş olduğu emsal nitelikte olabilecek önemli kararlara yer verilmiştir.

Yazıların özgünlük, çeviri ve anlaşılır olması için kullanılan eş anlamlı kelimeler ile yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul edilmemekte olup, makaleler yol gösterici ve bilgi amaçlıdır.

İLKAY HUKUK BLOG

İlkay Hukuk Bürosu olarak tazminat hukuku, aile hukuku, iş hukuku, miras hukuku, icra hukuku ve tüketici hukuku alanlarında birçok davada tecrübe ve başarısı ile tanınmış, birçok kazanılan dava kararlarında farklı ve örnek içtihatlar oluşturmuş, genç, dinamik, araştırmacı,  detaycı, çözümcü bir hukuk bürosudur.

İlkay Hukuk bürosu 2006 yılından beri çalışmış olduğu belli hukuk alanlarında tecrübe ve branşlaşma amacıyla aile hukuku, miras hukuku, iş hukuku, tazminat hukuku icra hukuku, tüketici hukuku ve Danışmanlık Departmanları olarak yapılanmış ve her departmanda Kıdemli Avukat, avukat, danışman ve yardımcı personelleri ile çalıştığı hukuk alanlarında, kurumsal hizmet sunmayı kendine ilke edinmiştir.

İLKAY HUKUK BLOG YAZILARIMIZIN KONUSU

Aile Hukuku ve Boşanma davaları konusunda, boşanma sebepleri, boşanma kararları, boşanmadan kaynaklı tazminat talepleri, velayet konuları, nafaka ve mal paylaşımı konuların eşlerin hakları üzerine Aile hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir. Ayrıca Aile hukuku alanı içerisinde yer alan evlat edinme, kadın korunması, evlilik sözleşmesi konuları da yer almaktadır.

Arabuluculuk Süreci ( Zorunlu – İhtiyari) İş hukuku ve Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sürecini arabuluculuk daire başkanlığı kütüğüne kayıtlı Hukuk büromuzda görev yapan avukat  ve arabulucu olarak zorunlu ve ihtiyari süreci 3 arabulucu avukat ile takip yapılmaktadır.

İş Hukuku Tazminat Davaları, Arabuluculuk süreci sonrası iş mahkemelerinde açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer alacakların alınması, takibi ve sonuçlandırılması İş hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir.

Miras hukuku Davaları, miras sebebiyle yaşanan uyuşmazlıklar da vasiyetname, mirasın reddi, muris muvazaası, tapu iptal davaları, ortaklığın giderilmesi gibi davaların takibi ve sonuçlandırılması hukuku departman sorumlusu avukat ve yardımcıları tarafından hazırlanan makaleler ve emsal yargı kararları verilmiştir.