İlkay Hukuk Blog

En güncel makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İlkay Hukuk Blog (Page 5)

İcra Avukatları – İcra Davası Ankara

İcra Mahkemesi Avukatları Ankara

İcra Avukatları - İcra Davası Ankara - İcra müdürlüklerinin görevleri ve icra müdürlüklerinde işlemler Nasıl Yapılır:İcra müdürlükleri, hukuk mahkemelerince icra iflas hukuku esaslarına göre aldığı kararların yerine getirilmesini, ceza mahkemelerince kararlaştırılan vekalet ücreti ile idare mahkemelerinin yargılama giderlerinin tahsiline yönelik kararların uygulayıcısı konumundadır. İcra müdürlükleri aracılığıyla ilam niteliğindeki belgelerin yerine getirilmesi, ilam ya da ilam hükmünde icra edilmesi sağlanabildiği gibi, senet ve kambiyo icra takip, ilamlı takip, rehnin paraya çevrilmesi ile ilamsız takiplerinin yerine getirilmesin icra makamıdır. İcra müdürlüklerinde görevli müdür kanunun uygulanmasından birinci derece sorumludur. Ödeme emrinin düzenlenmesi, ödeme emrinin tebliğ edilmesi, haciz işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi, icra takibinin kabulü, gayrimenkul tahliye...

Devamını Oku

Boşanma Avukatı Ankara

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Ankara | Türk Medeni Kanunu evlilik birliği içerisindeki eşlerin boşanabilmeleri için makul ve haklı boşanma nedenleri olması gerektiğini belirtmiştir. Medeni Kanunu geçerli ve haklı boşanma gerekçelerini genel ve özel olarak ayırmış ve boşanma sebeplerini ayrıntılı belirlenmiştir. Ülkemizdeki yasalarda boşanma davaları genel olarak iki türde...

Devamını Oku

Ankara Avukat

Ankara Avukat

Ankara Avukat | Çağdaş yaşamın bir gerekliliği olarak insanlar hayatını belirli kurallarla, sorumluluk ve yükümlülüklerle geçirir. Yaşantımızdaki kurallar, kanunlar ile düzenlenmiştir ve hukuksal olarak yaşadığımız sorunların çözümlenmesi sürecinde avukatlardan destek alırız.  Yaşadığınız şehirdeki bir avukatlar sizi ihtiyacınız olan her türlü da temsil edebilir. Örneğin Ankara, avukat sayısı bakımından Türkiye'nin en önemli şehirleri arasındandır....

Devamını Oku

Banka Kefilliği Nasıl İptal Edilir?

Banka Kefilliği Nasıl İptal Edilir?

Banka Kefilliği Nasıl İptal Edilir? | Türkiye'de birçok vatandaş, yaşantısını sürdürebilmek, ev araba gibi yeni bir mülk edinebilmek ya da herhangi bir ihtiyacını karşılayabilmek için kredi kullanıyor. Son açıklanan istatistikler de kredi kullananları sayısının her geçen yıl giderek arttığını gözler önüne seriyor...

Devamını Oku

Hekim İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği | Hasta ile doktor arasındaki ilişki bir sözleşme kalıplarına sokmak oldukça zordur. Yaygın olarak sözleşme türlerine göre değerlendirecek olursak; vekalet sözleşmesi olarak yorumlayanlar, olduğu gibi hizmet sözleşmesi kapsamında ya da eser sözleşmesi olarak da yorumlanabilir. Bir diğer seçenek ise doktor ile hasta arasındaki alışverişin kendine özgü sözleşmeler yani Sui Generis olarak değerlendirebileceği yönünde...

Devamını Oku