Hangi İcra Dairesine Gitmeliyim?

Hangi İcra Dairesine Gitmeliyim?

Hangi İcra Dairesine Gitmeliyim? İcra takibinde hangi icra dairesine başvurulur gibi sorular, kendilerine ödeme emri gelen kişiler için merak konusudur. Borcun ödenmemesi sonucunda kişilerin icra takibi başlatması mümkündür.

İcra takibi sonucunda kişilerin yetkili icra dairesine borcunu ödemesi gerekmektedir. Eğer ki kişi borçlu olmadığını düşünüyorsa takibe itiraz etmesi mümkündür. Bunun için kanunda 7 günlük süre belirlenmiştir. İcra takibin türüne göre de işlemler değişiklik göstermektedir.

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, alacaklının borcunu alamaması üzerine yasal olarak işlem başlatılmasıdır. Bu işlem sonucunda borçlu devlet kanalıyla cebri olarak borcunu öder. Burada bir zorunluluk söz konusudur. Borcun ödenmemesi üzerine faiz ve diğer masraflar da borçluya yükletilir.

İcra takibi başlatma işlemi için icra dairelerine gidilmektedir. İcra takibe yapılan itirazlar da icra dairelerine yapılmalıdır. İcra dairlerinde hangi dairenin yetkili olduğu belirlenirken, borçlunun takip tarihindeki ikametgah yerindeki icra dairesi esas alınacaktır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibinin yapılabilmesi için, alacaklı kişilerin icra dairelerine başvurması gerekmektedir. Buradan dilekçe ile takip başlatma talebinde bulunulacaktır. İcra takibine aynı zamanda borcu gösteren senet, sözleşme, fatura gibi belgelerinde koyulması gerekmektedir.

İcra takibi nasıl yapılır sorusu için kişinin yetkili icra dairesini belirlemesi gerekmektedir. Bu icra dairesi, borçlunun yerleşim yerinde yetkilendirilecektir. Başka icra dairelerine de takip talebinde bulunulabilir. Bu halde yetkili icra dairesine, başvurulan icra dairesi gerekli gönderimleri yapacaktır.

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

İcra takibi başlatılırken, hangi icra takibi türüne göre işlem yapılacağı da önemlidir. Bunun için icra takip türleri bilinmelidir. İcra takip türleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir

  1. İlamlı icra
  2. İlamsız icra
  3. Kambiyo senetlerine mahsus takip

Bu 3 yöntemden biri, somut olayın özelliklerine göre tercih edilecektir. İcra takibi başlatıldıktan sonra kişinin sorumlu olacağı kanuni hak ve borçlar, icra takibinin türüne göre değişiklik göstermektedir.

İcra Takibinde Borca İtiraz Süreci Nasıl İşler?

İcra takibi başlatıldıktan sonra, borçlu olarak gösterilen kişinin borcunu kabul etmemesi mümkündür. Buna dair iddialarını kanuni süre içerisinde belirtmesi gerekir.

Kanuni süre İcra İflas Kanuna göre 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde borca itiraz edilmezse ödeme emri kesinleşecektir. Ödeme emrinin kesinleşmesi haciz işlemlerini başlatmaktadır.

Hangi İcra Dairesine Gitmeliyim?

Ödeme emrine itiraz edilmezse hak düşecektir. Bu yüzden 7 günlük süre hukuki açıdan hak düşürücü süreler arasında yer almaktadır. Bu sürede yapılabilecek itirazlar borca itiraz ya imzaya itiraz olabilir.

Borca yapılan itirazlar, borcun bulunmadığı ya da tamamen veya kısmen ödendiğine ilişkidir. İmzaya itiraz ise söz konusu sözleşme ya da senette yer alan imzanın borçluya ait olmadığı üzerine yapılan itirazdır. Ayrıca yetkilendirilmemiş temsilcinin yaptığı işlemlerde bu itirazlar kapsamında değerlendirilmektedir.

İcra takibinde borca itirazın 7 gün içinde yapılmaması halinde haciz işlemleri başlar.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara