İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz | Milletler arası özel hukuk altında incelenen tanıma ve tenfiz davası yurt dışında gerçekleşen boşanma davasının Türk hukuk sistem içerisinde de geçerli olabilmesini sağlayan ve gerçekleşmiş her boşanma davası gibi hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesini sağlayan bir dava türüdür.

 

Boşanma davasının tanıma ve tenfiz her ülke için gerçekleştirilmemektedir. Ülkeler 2’li ya da daha fazla sayıda gerçekleştirmiş olduğu görüşmeler ile yaptıkları anlaşmalar sonu bir ülkede gerçekleşen bir mahkeme kararı başka ülkede de kabul görmekte ve tanınmaktadır. Aksi takdirde her ülkenin hukuk kuralları kendine ait olmakla beraber bir başka ülke tarafından tanınmamakta yani orada gerçekleşenler kabul edilmemektedir.

 

Tanıma ve teniz davası oldukça önemli davalardır. Yargıtay’a konu olmuş birçok davada tanıma ve tenfiz davası ile ilgili hususları görebiliriz. Kişinin yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu boşanma davasının kendi ülkesinde de geçerli olabilmesini sağlayan tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için boşanma davasının aşağıda sayılacak olan ülkelerden birinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Avusturya, Kanada, İsviçre, Belçika, Fransa, Norveç, Avustralya, Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, İsveç, Slovakya, Macaristan, İtalya, İspanya, Mısır, Japonya, Çin, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya.

 

İngiltere de o ülkelerden biridir. İngiltere de boşanmış olan bir Türk vatandaşının tanıma ve tenfiz davası açabilmesi için bilmesi gereken hususlara değindiğimizde sırasıyla şunlardan bahsedebiliriz: | İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

 

İngiltere Tanıma ve Tenfiz Davası Nerede Açılır?

 

Tanıma ve tenfiz davası boşanma davası ile alakalıdır. Burada bizi ilgilendiren 3 hukuk dalı mevcuttur. İlki Milletler arası Özel Hukuk, Medeni Hukukunun alt dalı olan Aile Hukuku ve Medeni Usul Hukuku.

 

Tanıma ve tenfiz davasını bu 3 hukuk dalı altında incelediğimizde yetkili ve görevli mahkeme davayı açacak olan kişinin Türkiye’deki yerleşim yerinin Aile Mahkemesinde açılır dava.

 

Davayı açacak olan kişinin Türkiye’de bir yerleşim yeri mevcut değilse o zaman dava Ankara, İstanbul ya da İzmir Aile Mahkemelerinde açılır. | İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

 

İngiltere Boşanma Davasını Tanıma ve Tenfiz Davasının Ücreti Ne Kadardır?

 

Tanıma ve tenfiz davasının ücretini 2 ayrı husus şeklinde ele almamız gerekmektedir. İlk husus davanın açılması için gerekli olan dava harcı, 2. Husus da eğer davanın tarafları bir avukat aracılığı ile davayı takip edeceklerse avukata verecekleri vekalet ücretidir. Dava harcının fiyatı genellikle her sene çıkan yönetmelikle belirlenen bir husustur.

 

Tanıma ve tenfiz Avukatı verilecek vekalet ücrette ise avukatın deneyimine ve kendisinin biçeceği fiyata göre değişmektedir. Kişinin görüşeceği avukat ile bu hususu görüşmesi her yönden en makul olanıdır. | İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

 

İngiltere Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

 

Tarafların anlaşmasına, davanın açılacağı zaman davacı tarafın dava şartlarını tam gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ve gerekli belgelerin hepsini getirip getirmemesine göre sürenin ne kadar süreceği değişmektedir. Fakat genel bir süre söylediğimizde davalar en az 1 hafta ile 3 ay arasında sürmektedir. Fakat bazı davalar da vardır ki bu davalar 3 yıl, 4 yıl kadar uzayabilmektedir.

 

Sonuç olarak yukarıda bahsi geçen İngiltere için bütün tanıma ve tenfiz davalarında genel süreç aynı şekilde işlemektedir. Yukarıda bahsi geçmeyen ülkeler için tanıma ve tenfiz davası işlememektedir. | İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

 

İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz Nasıl Görülür? – Avukat

 

İNGİLTERE  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

 

İNGİLTERE   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir.

 

İNGİLTERE MAHKEMELERİNCE VERİLMİŞ Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurt dışında ise yurt dışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

 

İNGİLTERE MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça, Türk Hukukunca taraflar evli sayılır. (HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder. | İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

 

İngiltere Şehir Eyaletler

 

Büyük Britanya ve İrlanda Adalarıyla, Batısında İrlanda Denizi, doğusunda Kuzey Denizi, kuzeyi, güneybatısı ve kuzeybatısı Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Bu Birleşik Krallığa Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, İskoçya Krallığı ve Gall Prensliği dahildir. | İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor