Atla

İrtikap Suçu Cezası Davası


İrtikap Suçu Cezası Davası

İrtikap Suçu Cezası Davası

İrtikap Suçu Cezası Davası

İrtikap Suçu Cezası Davası ve kanun maddesi aşağıdadır.
       İrtikap (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
      MADDE 250
 • (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (AĞIR CEZA MAHK.)
 • (2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (AĞIR CEZA MAHK.)
 • (3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

YARGITAY KARARI: İRTİKAP SUÇU CEZASI DAVASI

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas: 2014/9265 Karar: 2015/1500 Karar Tarihi: 22.01.2015 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - EVLENDİRME MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN SANIK - SANIĞIN EVLENME İŞLEMİ İÇİN MÜRACAAT EDEN MAĞDURLARDAN ALDIĞI FAZLA PARAYI UHDESİNDE TUTTUĞU - ZİNCİRLEME GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ ÖZET: Olay tarihinde .. Belediyesi yazı işleri müdürü ve evlendirme memuru olarak görev yapan sanığın, 2010 yılı için evlilik cüzdanı bedeli ... TL olduğu halde, evlenme işlemi için müracaat eden mağdurlar M. D.'dan ... TL, H. K.'dan ... TL, E. N.'dan ... TL ve Ü. Ş.'den 100 TL'yi elden aldığı halde vezneye ...'er TL yatırıp geri kalan parayı uhdesinde tutmak suretiyle gerçekleştirdiği eylemlerinde, mağdurların, sanığın yapacağı her türlü davranışının yasalara uygun olacağı, yetki ve olanaklarını yasaya uygun olarak kullanacağı inanç ve beklentisi içinde bulunmalarına rağmen, bu inanç ve güvenden yararlanarak mağdurları paralarını yatırmak üzere vezneye sevk etmek yerine, onların iradelerini yanıltıp paraların kendisine ödenmesini temin ederek çıkar sağlamanın söz konusu olması karşısında ikna suretiyle irtikap suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, sanığın her bir mağdura yönelik eylemi için ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu zincirleme görevi kötüye kullanma suçundan hüküm kurulması, kanuna aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir. (5237 S. K. m. 51, 53, 250) Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Olay tarihinde .. Belediyesi yazı işleri müdürü ve evlendirme memuru olarak görev yapan sanığın, 2010 yılı için evlilik cüzdanı bedeli 75 TL olduğu halde, evlenme işlemi için müracaat eden mağdurlar M. D.'dan 150 TL, H. K.'dan 150 TL, E. N.'dan 100 TL ve Ü. Ş.'den 100 TL'yi elden aldığı halde vezneye 75'er TL yatırıp geri kalan parayı uhdesinde tutmak suretiyle gerçekleştirdiği eylemlerinde, mağdurların, sanığın yapacağı her türlü davranışının yasalara uygun olacağı, yetki ve olanaklarını yasaya uygun olarak kullanacağı inanç ve beklentisi içinde bulunmalarına rağmen, bu inanç ve güvenden yararlanarak mağdurları paralarını yatırmak üzere vezneye sevk etmek yerine, onların iradelerini yanıltıp paraların kendisine ödenmesini temin ederek çıkar sağlamanın söz konusu olması karşısında ikna suretiyle irtikap suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, 6352 s. Kanunun 86 ncı maddesiyle eklenen TCK'nın 250/4 üncü maddesi de nazara alınarak, sanığın her bir mağdura yönelik eylemi için aynı Kanunun 250/2 nci maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde zincirleme görevi kötüye kullanma suçundan hüküm kurulması, Kazanılmış hakka konu teşkil etmeyen ertelemeyle ilgili denetim süresinin ceza süresinden az olarak tayini suretiyle TCK'nın 51/3 üncü maddesine aykırı davranılması, TCK'nın 53/1-a maddesindeki yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle atılı suçu işleyen sanık hakkında aynı Kanunun 53/5 inci madde ve fıkrası gereğince, cezanın infazından sonra başlamak üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, Sonuç: Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılan M. D.'un temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 ve mağdurlar H. K., E. N. ve Ü. Ş.'le ilgili hükümler yönünden 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 22.01.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Ulusoy -
  15 Ocak 2017

  İrtikap Suçu Cezası Davası Davanın şekli zamanı ve başarı olanağımız tam olarak nedir..

  Cevapla
 • Barın -
  20 Şubat 2017

  İrtikap Suçu Cezası Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
Yorum Bırak