Atla

İş Akdinin Sebepsiz Feshi


İş Akdinin Sebepsiz Feshi

İş Akdinin Sebepsiz Feshi

İş Akdinin Sebepsiz Feshi

İş Akdinin Sebepsiz Feshi, Sebepsiz işten çıkarma tazminatı, İş kanunu sebepsiz işten çıkarma.

İş akdin işverence sebep gösterilmeden fesih edilmesi ile ilgili verilen kararlardan örnek verecek olursak;

Yargılama ile  bakiye kıdem, ihbar tazminatı, ulusal bayram genel tatil alacağı, fazla çalışma ücreti alacakları bilirkişi marifeti ile tespit edilmiştir. İş akdinin tazminat gerektirmeyecek şekilde sona erdiğini ispat külfeti verene aittir.

İşten ayrılış tarihinin istifa dilekçe tarihi öncesi olduğu, çalışma süresi ile istifa dilekçesi içeriği dikkate alındığından sebepsiz yere yerinden çilik hak ve alacaklarım almadan ayrılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, çinin 3600 gün prim gün sayısını ve 15 yıl çalışma süresini doldurduğu, kıdem tazminatının ödenmemesi üzerine … tarihli ihtarname ile kıdem tazminatının ödenmesini ihtar ettiği, davacının 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini doldurduğu, yaş koşulu dışında emekliliğe hak kazandığı, Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yüzünden yasaya aykırılık bulunmadığı.

İş Sözleşmesi ödenmeyen çilik alacaklarının varlığı bilirki raporu ile de belirlendiği üzere ödenmeyen ücretler nedeniyle haklı nedenle fesih edilmtir. Tanık beyanlarına göre fazla çalışma ve UBGT alacağı hesaplanmış, UBGT alacağında mahkeme için seçenekli rapor düzenlenmtir. Esas alman temel ücret ve hesaplanan fazla çalışma ve UBGT alacağı 2. rapordan hüküm altına alınmakla davacının yaptığı  ve dosya kapsamındaki belirlemelere uygundur.

Yargıtay Kararı - İş Akdinin Sebepsiz Feshi

9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/5609 Karar: 2011/5045 Karar Tarihi: 25.02.2011

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ TARİHİNE KADAR BELEDİYE BÜNYESİNDE BAKIM İKMAL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMİRCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI - YILLIK İZİN ÜCRETİ VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARINA TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Temyize konu karar gerekçesinde dava konusu yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatı alacaklarına temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerektiği belirtilmesine karşı hüküm fıkrasında adı geçen isteklere dava ve ıslah tarihinden faize hükmedilerek gerekçe ile hüküm fıkrası arasında çelişki yaratılması ve karar gerekçesinde bilirkişinin 10.04.2008 tarihli raporu özetlenmesine rağmen gerekçenin son kısmında özetlenen rapordan ayrı olarak davacının …. TL ihbar tazminatı, ….. TL yıllık izin alacağı olduğunu kabul edilerek söz konusu miktarlara hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • İş Akdinin Sebepsiz Feshi - Yorum
    DENİZ İLGEN -
    5 Ağustos 2016

    Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Anatole France

    Cevapla
Yorum Bırak