İş Davaları Belirsiz Alacak Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Davaları Belirsiz Alacak Davası

İş Davaları Belirsiz Alacak Davası

İş Davaları Belirsiz Alacak Davası

İş Davaları Belirsiz Alacak Davası

İşçi davasını açtığı tarihte tazminat alacaklarının değerini kesinlik derecesinde tespiti mümkün değilse, Yada hak etmiş tazminatlarının olup olmadığı yargılama ile belirleneceği, alacağın bilirkişinin belirlenmesinde ihtiyaç varsa bu durumda belirsiz alacak davası açılabilir.

İş Davalarında İşten Çıkarma Son Karar Olmalıdır

Belediyede ekip çavuşu olarak gören yapan şahıs, kurum aracını mesai saatleri içinde özel işleri için kullandığı gerekçesiyle işine son verildi. Mahkeme ise “Disiplin cezasının yeterli olacağı eylemler yüzünden iş sözleşmesi feshedilemez” dedi.

Taşeron firmaya bağlı olarak belediyede çalışan işçi, bir disiplin suçu işledi. İddiaya göre belediyenin aracını mesai saatleri içinde kendisi ve diğer bir çalışanın özel işi için kullanan şahıs, ilk derece mahkemesinin verdiği karara göre haksız bulundu.

Mahkemenin verdiği karar üzerine yeni bir dava açan eski çalışan, işe iade edilmeyi talep etti.
Eski çalışan, savunmasında da şunları söyledi: “Haksız yere ve geçersiz nedenlerle işime son verildi. Bir de bu durum SGK’ya 14 gün sonra bildirilmiş.

Yani, arada çalışmadığım o zaman diliminde de çalışıyor olarak gösterilmişim.” Ayrıca savunmasında, işe iade yükümlülüğünün işverene, maddi yükümlülüklerinse işveren ve taşeron şirkete ait olduğunu belirtip işe iade edilmesini ve kendisine tazminat ödenmesini istedi.

Bunun ardından mahkeme tanıkları da dinledikten sonra eski çalışanın mesai saatleri içinde belediye aracıyla diğer personeli özel işe götürdüğünü tespit etti. Mahkeme, belediye ve şirketin karşılıklı güvene dayanan iş sözleşmesinin devam ettirilmesinin beklenmeyeceğini söyledi ve davanın reddine karar verdi.

Eski çalışan ise davanın yeniden görülmesini istedi. Bunun için öne sürdükleri sebepler ise şunlardı:

1-    Bilirkişi raporunun alınmadığı halde gerekçe de raporun alındığının yazılması.
2-    Çalışanın işine son verilme tarihinin SGK’ya geç bildirilmesi.
3-    Tanıklardan biri olan amirin, mahkemece bağımsız bir şekilde dinlenmesi gerektiği.
4-    Tek taraflı düzenlenen ve tebliğ edilmeyen soruşturma raporuna göre karar verilmesi.
5-    Öncesinden ikaz-uyarı veya disiplin işlemi yapılmadan fesih işleminin yapılmasının ölçülülük ilkesine aykırı olması.

Mahkeme, davacının sunduğu sebeplere gerekçe olarak şunları gösterdi: Hukuku bağımsız bir şekilde uygulamak hâkimin görevidir. Eğer çözüm, özel veya teknik bilgi gerektiriyorsa bilirkişi görüşü alınmasına karar verilir. Genel ve hukuki bilgiyle çözüme ulaşmak mümkünse, bilirkişiye gerek duyulmaz.

Gerekçede ayrıca, SGK’ya geç bildirilen fesih tarihinin mahkeme kararını değiştirmeyeceği yazmaktaydı.

İş Davası Alacak Davalarında : Disiplin Suçu ve cezası kararı var ise, Fesih Yapılmaz

Mahkeme, gerekçenin devamında ise eski çalışanın belediye aracını işyeri müdürünün talimatı üzerine eylemi gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını beyan etti.

Öte yandan davacının belirtilen davranışı sadece disiplin cezası gerektirebilecek ağırlıkta olup sözleşmenin sona erdirilmesi feshin son çare olması ilkelerine uygun olmadığını belirtti.

Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığı değerlendirilerek işçinin işe iadesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu açıkladı.Tüm bunların sonundaysa dava sürecinin yeniden başlatılması talebi kabul edildi ve dava en başından görüşülmek üzere bir kere daha açıldı.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor