Atla

İş Davasında İstinaf Ve Temyiz Nasıl Yapılır


İş Davasında İstinaf Ve Temyiz Nasıl Yapılır

İş Davasında İstinaf Ve Temyiz Nasıl Yapılır

İş Davasında İstinaf Ve Temyiz Nasıl Yapılır

İş Davasında İstinaf Nedir Başvuru Nasıl Yapılır

TDK' ya göre Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı da, mahkeme tarafından verilmiş olan bir kararın kabul edilmeyip, bir üst mahkemeye götürülmesidir. Türk Hukuk Sistemimize, eskiden dava dosyaları ile ilgili olağan yollar iki şekildeydi. Temyiz ve devamında karar düzeltme, olağan kanun yolları olarak yer almaktaydı. Fakat yeni sistemde karar düzeltme kanun yolu sayılmamaktadır. Bu değişiklik 6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda karar düzeltmeye yer verilmemesi halinde gerçekleşmiştir.

İş Davasında İstinaf Ve Temyiz Nasıl Yapılır

Yeni düzenleme sonrası kabul edilen olağan kanun yolları, istinaf ve temyiz olmaktadır. Yerel mahkeme yani ilk derece mahkemesi yaptığı yargılama sonrasında bir karar verir. Fakat bu karar içerisinde itiraz edilebilecek hususlar var ise ve taraflardan en az biri bu hususlara itiraz ediyorsa, bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi devreye girer. İstinaf Mahkemesi'nin devreye girmesi, verilen kararın denetlenmesi ve bu denetleme için inceleme yapılması ihtiyacından olmaktadır. Fakat bu ifade, yeniden yargılamanın söz konusu olacağı anlamına gelmez. Dar bir istinaf modeline sahip olan sistemimizde, gerekli olan konular ve itiraz edilen konu neyse o noktadaki hususlar incelenir. Yeni delil toplanması, yargılamanın baştan yapılması İstinaf Mahkemeleri için geçerli olan şeyler değildir. Denetimin artması, anlaşmazlıklarla ilgili verilecek kararların çok daha sağlıklı olmasını sağlar. İstinaf kanun yolu da bu amaçla hareket etmekte ve yerel mahkemenin verdiği kararın en az hatayla kesinlik kazanmasını sağlamaktadır. Ayrıca inceleme ve denetim merkezli olan İstinaf Mahkemeleri, kamuoyu açısından da yargıya güven oluşmasını sağlar. İşlev ve kuruluş amacı nedeniyle oldukça olumlu tepkiler alan İstinaf Mahkemeleri, eleştiri de almaktadır. Bu eleştirilerden biri, zaten yargı yolunun ağır işlediği ve hantal bir yapıya sahip olduğu, üstüne bir kanun yolu daha eklenerek yargı süresinin çok fazla uzamasını ve ağırlaşmasını sağladığıdır.Ayrıca uygulamada da bazı sorunlar vardır. İstinaf için başvuru yapacak olan kişiye çıkarılan harç ve yargılama gider masrafları bu sorunlardan biridir. Bununla birlikte, birden fazla ve farklı bölgelerde kurulan mahkeme olmasından dolayı, mahkemeler arası anlaşmazlık çıkma ihtimali de uygulama sorunlarındandır. Alt yapı eksiklikleri ve sorunları ile personeldeki yetersizlik de uygulama aksaklıkları olarak yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen eleştiriler söz konusu olsa da istinaf, kişinin hak aramasının özgürlüğüne hizmet eder. Sadece bu özgürlüğe yaptığı katkıyla bile fayda sağladığı aşikârdır. Diğer önemli olan konu da, temyiz incelemesinde yapılan denetim sınırlı hukuki denetimdi. Fakat istinaf sayesinde yerel mahkemelerin verdiği kararlar, hem hukukilik açısından hem de maddi açıdan denetime uğrayacaktır. Bu sayede çok daha etkin bir inceleme yapılabilmektedir.

İş Davasında Temyiz Nedir Nasıl Yapılır?

İş davalarında İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karar sonrası temyiz yapılır. İş davasında Temyiz, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Temyiz dilekçesinde şu hususlar bulunur: Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri,  Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı., Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı, İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih, Kararın özeti, Temyiz sebepleri ve gerekçesi,  Duruşma istenmesi halinde bu istek, Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası, temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar

İş Davasında İstinaf Ve Temyiz

belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır.Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

Temyiz dilekçesi kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse temyiz defterine kaydolunur ve durum derhal kararı temyiz edilen mahkemeye bildirilir. Temyiz edene ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

İş Davası Temyiz Nasıl Yapılır - Örnek Yargıtay Temyiz Sonucu

YARGITAY TEMYİZ: Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/21-48 Karar: 2011/226 Karar Tarihi: 27.04.2011 ÖZET: Yargılama iş kazası tespiti davasına ilişkindir. Mahkemece direnme olarak adlandırılan kararda çalışılan ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmaması veya topluluk sigortası olmaması halinde kişinin yasa uyarınca geçici görevle yurtdışına gönderilmesi durumunda zorunlu sigortalı kabl edilmesinin mümkün olduğu gerekçesine dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • NAZ BAŞKAN -
    16 Ağustos 2016

    İş Davası Temyiz Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

    Cevapla
Yorum Bırak