Atla

İş Davası İstinaf Ve Temyiz Süresi


İş Davası İstinaf Ve Temyiz Süresi

İş Davası İstinaf Ve Temyiz Süresi

İş Davası İstinaf Ve Temyiz Süresi

İş Mahkemelerinde, ilk kademe diğer mahkemelerde olduğu şekilde. Kesin nitelikli hükümlerin haricinde bulunan hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilmesi mümkün olur.

Para ile değerlendirilmesi söz konusu olmayan dava ve işler ile ilgili olarak verilen kararlar dışında, miktar ya da değeri 3.110 TL’yi aşmayan davalar ile ilgili alınan nihai kararlar kesinlik taşımaktadır.

İstinafın neyi kapsamakta olduğu, kimlerin istinaf başvurusu gerçekleştirebildiği, istinaf süresinin ne kadar olduğu ve istinafla ilgili pek çok ayrıntı bulunuyor.

Bölge Adliye Mahkemeleri ve İstinaf

Türk modern yargı sistemi dahilinde İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi terimleri kısa süre içerisinde gelmiş ve buna ilişkin düzenleme gerçekleştirilir.

Bölge Adliye Mahkemeleri, 5235 sayılı Adli yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile Bölge Adliye Mahkemelerine dair gerekli düzenleme gerçekleştirilerek, 2017 yılı itibari ile uygulamaya alınan 7 Bölge Adliye Mahkemesi bulunuyor. 

Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk ve Ceza Daireleri olarak da ayrım yaşıyor ve ceza daireleri bünyesinde ilk kademe ceza mahkemelerinden gelmiş olan istinaf talepleri, hukuk daireleri bünyesinde ise ilk kademe hukuk mahkemelerinden gelen istinaf başvuru inceleniyor.

İş Mahkemesi İstinaf Başvurusu

İstinaf yolu ile başvurma süreci, kararın yüze karşı verilmesi hallerinde kesin kararın tefhimi. Bulunmamaları durumunda verilmesi halinde tebliğ edilmesinden itibaren başlayan 8 günlük süreçtir.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin para ile değerlendirilmesi söz konusu olmayan dava ve işler ile ilgili kararları hakkında miktar ya da 40 bin TL’yi aşan davalar ile ilgili olarak kesin kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak 8 gün içerisinde temyiz yoluna başvuruda bulunabiliyor.

İş mahkemesi istinaf başvurusu kararı almış olan mahkemeye ya da başka bir noktada bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilecek olan dilekçe ile gerçekleştirilebilmektedir.

Bu kapsamda da istinaf başvurusunun kişi tarafından hangi mahkeme aracılığı ile gerçekleştirildiğine bağlı olarak o mahkeme tarafından Bölge Adliye Mahkemesi başvuru defterine kaydı gerçekleştirilir ve başvuran kişiye yönelik olarak herhangi bir maliyet teşkil etmeden bir alındı kağıdı tebliği yapılır.

İş Mahkemesi İstinaf Başvurusu Harcı ve Giderleri İşlemleri

İş Mahkemesi bünyesinde istinaf dilekçesinin verilmesi aşamasında. İstinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ gider kalemlerinin yaratmış olduğu ödemelerinde kapsamında bulunduğu tüm giderlerin ödemesinin başvuran kişiden alınıyor olması dolayısı ile bu aşamada ödemesinin yapılması gerekliliği bulunuyor.

Bu noktada mahkeme tarafından söz konusu olan bu harç ve gider kalemlerine ilişkin ödemenin. Başvuran kişi tarafından ödenmemiş ya da kısmi olarak ödenmiş olduğunun belirlenmesi durumunda.

Mevcut olan eksik ödemelerin tamamlanmasının sağlanabilmesi hedefi ile mahkemenin kişiye yönelik olarak 1 haftalık kesin süre vermesi söz konusu olur. Eğer kişi tarafından söz konusu ödemelerin mahkeme tarafından verilen bu ilave 1 haftalık süre içerisinde de gerçekleştirilmemesi halinde mahkeme kişinin yapmış olduğu başvurunun hiç yapılmamış olarak kabul edilmesi yönünde bir karar alır.

 
iş mahkemesi kararlarına karşı istinaf başvuru süresi
İş Davası Temyiz Süresi - Yargıtay Kararı

TESPİT DAVASI. İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLMİŞ BULUNAN NİHAİ KARARLARIN SEKİZ GÜN İÇİNDE TEMYİZ OLUNMASI GEREKTİĞİ . DAVADA SEKİZ GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİNİN GEÇMİŞ BULUNDUĞU. HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: ilgili kanun maddesi hükmüne göre ise İş Mahkemelerinden verilmiş bulunan nihai kararların 8 gün içinde temyiz olunması gerekir. Olayda hüküm …tarihinde temyiz eden davalı S. vekiline tebliğ edilmiş, temyiz ise ….tarihinde gerçekleşmiştir.

Şu duruma göre davada 8 günlük temyiz süresi fazlası ile geçmiştir. Temyizine yönelik temyiz talebinin reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak