İş Davası Temyiz Süresi

 

İş Davası Temyiz Süresi – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/2504 Karar: 2016/3369 Karar Tarihi: 03.03.2016

TESPİT DAVASI – İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLMİŞ BULUNAN NİHAİ KARARLARIN SEKİZ GÜN İÇİNDE TEMYİZ OLUNMASI GEREKTİĞİ – DAVADA SEKİZ GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİNİN GEÇMİŞ BULUNDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: ilgili kanun maddesi hükmüne göre ise İş Mahkemelerinden verilmiş bulunan nihai kararların 8 gün içinde temyiz olunması gerekir. Olayda hüküm …tarihinde temyiz eden davalı S. vekiline tebliğ edilmiş, temyiz ise ….tarihinde gerçekleşmiştir. Şu duruma göre davada 8 günlük temyiz süresi fazlası ile geçmiştir. Temyizine yönelik temyiz talebinin reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir.

 

İş Davası Temyiz Süresi

İş Davası Temyiz Süresi

Avukat Ankara