İş Davasında Yetkili Mahkeme | Ankara Avukat

Ankara Avukat

İş Davasında Yetkili Mahkeme

İş Davasında Yetkili Mahkeme

İş Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir? İş davalarında yetkili olan mahkeme belirlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, işveren tarafından sözleşmelerde bulunan yetki hükümleri olmaktadır.

İş davaları için yetkili mahkemeler 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. Maddesine göre belirlenmektedir. Bazı iş sözleşmelerinde, meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda belirli mahkemeler yetkilendirilmiş olabilir. Bunun dışında iş davasında yetkili mahkeme:

 • Asliye Hukuk Mahkemesi,
 • Sulh Hukuk Mahkemesi,
 • Özel Mahkemeler olarak belirlenmiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Hukuk Mahkemesi, özel hukuk uyuşmazlıklarında görevli olan mahkemelerdir.

İş Mahkemesinde Hangi Dava Konularına Bakılır?

İş mahkemesi dava konuları işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar dava konuları arasında bulunmaktadır. Sözleşme ya da kanun sebebiyle meydana gelen her türlü uyuşmazlıkta iş mahkemesi görev almaktadır. Bunlar:

 • Kıdem tazminatı ile ilgili konular,
 • Ücret alacağı, fazla mesai alacakları, yıllık ücretli izin konuları,
 • İş kazaları sebebiyle meydana gelen maluliyet ya da ölüm sebebiyle tazminat konuları,
 • İş hukuku kaynaklı olarak meydana gelen sorunlar,
 • Hizmet tespiti,
 • Maluliyet tespiti,
 • İş Kazaları tespiti,
 • İşe iade konuları iş mahkemelerinde incelenmektedir.

Yetkili Olan İş Mahkemesi Nasıl Tespit Edilir?

İş davalarında yetki işçinin ikametgahı oldukça önemlidir. İş davalarına bakmakla görevli olan iş mahkemelerinin tespit edilmesi için 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu esas alınmaktadır. Buna göre:

 • İş mahkemelerinde açılacak olan davalarda yetkili olan mahkemeler, davalı gerçek ya da tüzel şahsın davanın açılma tarihindeki yerleşim yerindedir. İşin ya da işlemlerin yapıldığı yerde de dava açılabilir.
 • Davalı birden fazla kişi ise davalıların yerleşim yerlerinden biri, mahkeme yerini belirlemektedir.
 • İş kazası gibi sebeplerle meydana gelen tazminat davaları için iş kazasının ya da zararların meydana geldiği yerdeki mahkeme görevlidir.

İş davaları için arabuluculuk zorunlu olmaktadır. Arabuluculuk, alanında uzman ve tarafsız bir üçüncü kişinin dava açılmadan önce ya da sonra uygulanan bir çözüm yöntemidir. Davanın açılmadan anlaşmaya varılmasını sağlayan çözüm yöntemlerinden biridir. Arabulucuya gitmeden direkt olarak iş mahkemesine dava açmak, şart yokluğu sebebiyle reddedilir.

Makalede İş Davasında Yetkili Mahkeme konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

İş Davasında Yetkili Mahkeme

İş davasında yetki konusunda örnek karar

Davalı…..vekili, gider avansı yatırılmış olmasına rağmen tanıkları dinlenmeden dosyanın bilirkiye gönderildiğini, tanıklar dinlendikten sonra da ek rapor alınmadığını, bu suretle savunma haklarının kısıtlandığını, davanın Yetkisiz Mahkemede görüldüğünü, yetkili mahkemenin Viranşehir mahkemeleri olduğunu,

SGK kayıtlarında davacının davalı şirket yanında çalışmasının çok kısa süreli olduğunun sabit olduğunu, buna göre talep edilen alacakların davalı aleyhine doğmayacağını, davalı aleyhine kötü niyetli olarak açılan davanın husumet nedeniyle reddi gerektiğini, esas alman ücretlerin ve fazla çalışma sürelerinin fah olduğunu,

Dosya kapsamındaki talepleri hakkında mahkemece olumlu ya da olumsuz karar verilmediğini, zamanaşımı itirazlarının değerlendirilmediğini, duruşmalardaki itirazları hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediğini, diğer çalışma olgularının da sabit olmadığını savunmuş, Mahkeme hükmünü kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmtir.

Davalı vekilin yetki itirazları incelendiğinde. İş Sözleşmesi ödenmeyen çilik alacaklarının varlığı bilirki raporu ile de belirlendiği üzere ödenmeyen ücretler nedeniyle haklı nedenle fesih edilmtir. Tanık beyanlarına göre fazla çalışma ve UBGT alacağı hesaplanmış, UBGT alacağında mahkeme için seçenekli rapor düzenlenmtir.

Esas alman temel ücret ve hesaplanan fazla çalışma ve UBGT alacağı 2. rapordan hüküm altına alınmakla davacının yaptığı  ve dosya kapsamındaki belirlemelere uygundur.

Bu nedenle davalının bunlara yönelik istinaf başvurusu yerinde değildir. Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında; Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da görülmediği anlaşıldığından davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK.’nun maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Davalının istinaf başvurusunun HMK’nun maddesi gereğince esastan reddine karar verilmtir

İş Mahkemeleri – İş Davasında Yetkili Mahkeme

İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır.

İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir.

Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz. İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir.

57 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
Telefon WhatsApp