Atla

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama


İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13. Maddesinde iş kazası tanımlanmıştır. Kanunun ilgili maddesinde iş kazası şu şekilde tanımlanmıştır: İş kazası;

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

İş kazasını yanımlayan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası iş kazasına uğrayan işçinin işverenden talep edebileceği hakları da 5 kalem şeklinde düzenleyerek işveren ile işçi arasında sürecek olan tazminat davalarının sınırlarını da belirleyerek belirsizliğe yer vermemiştir.

İş kazaları günümüzde karşılaştığımız büyük sorunlardan biri olup işçinin yaralanması sonucunda iş gücü kaybına uğramasına neden olan olaylardandır. İşçi iş kazası nedeni ile bedensel bütünlüğüne gelen zarardan dolayı bazen geçici olarak iş göremez hale gelmektedir.

Bazen bütün ömrü boyunca bir daha çalışamayacak bir duruma düşebilir bazen de çalışma gücünde büyük oranda azalma meydana gelir.

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir

İş gücü oldukça olumsuz etkileyen bu iş kazaları sonucunda işçinin ve ailesinin de hayatını aynı şekilde idame ettirebilmesini sağlamak için işveren tarafından iş göremezlik ödeneği iş kazasına uğrayan işçiye ödenmektedir.

Geçici ya da sürekli olarak ödenen iş göremezlik ödeneklerini daha yakından, daha ayrıntılı inceleyerek bu konuya açıklık getirme çabası içerisindeyiz.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir

İşçinin başına bir olay geldiği zaman örneğin işçi iş sırasında merdivenlerden düşüp yaralandıysa bunun bir iş kazası olup olmadığını ne işçi ne de işveren karar verebilmektedir.

Bir olay meydana geldiğinde yetkili kurumlara bu olay bildirilir. Bir iş kazası mahiyetinde olay meydana geldiğinde işveren veya ilgili, sorumlu diğer kişiler önce ilk müdahalenin yapılması için ve sağlık kurumuna acilen işçinin yetiştirilebilmesi için 112 acil servisi ararlar.

Ardından gerekli kolluk kuvvetine de haber verilmesi gerekir. Daha sonra gerçekleşen olayın iş kazası mı yoksa kötü ama sıradan bir kaza olup olmadığını anlamak için ve zorunlu olarak Sigorta Genel Müdürlüğüne olay bildirilir. Ve müdürlük müfettişlerini yollayarak rapor hazırlanmasını talep eder. Müfettişlerin hazırladığı rapora göre olayın kaza mı yoksa iş kazası mı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

İş kazası nedeni ile bedensel bütünlüğüne zarar gelmiş olan işçi eğer bir süreliğine götürülmüş olduğu sağlık kurumundaki kendisine bakan hekim tarafından istirahat raporu verilmişse bu durumda geçici iş göremezlik ödeneğini almaya hak kazanır. Buna Türk Borçlar Kanunu geçici iş göremezlik ödeneğine kazanç kaybı denmektedir.

Kazanç kaybının giderilmesi için ya da geçici iş göremezli ödeneğinin verilmesi için kanun koyucu işçinin bir süreliğine iş göremeyeceğinin bir sağlık kurumunca bildirilmesi gerektiğine inanmıştır.

İş kazası geçiren işçiye iş kazasında bir zarar gelmemiş yani istirahat raporu verilmemişse bu durumda rahatlıkla iş devam edebileceğinden geçici iş görmezlik ödeneğinin ödenmesine gerek yoktur. İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız

 

İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplama

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır.

İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır.

 Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir

İş kazası nedeni ile işçinin iş gücü kaybı bazı durumlarda geçici i göremezlik durumdan daha ağır olabilmektedir ve işçinin iş gücündeki ciddi azalma onu sürekli iş göremez bir hale getirebilmektedir.

Sürekli iş göremezliğin meydana gelmesi için en az %10 oranında bir iş gücü kaybının meydana gelmesi gerekmektedir. %100 oranında iş gücü kaybı meydana geldiğinde bu durumda işçi bir daha çalışamaz pozisyona düşmektedir.

%10'luk en az bir iş gücü kaybının meydana geldiğini tedavi gördüğü sağlık kurumundaki heyetteki rapor belgelemekle beraber sürekli iş göremezlik ödeneğine sahip olmak için rapor yeterli bir koşul değildir.

Ayrıca işçinin her türlü prim ve sigorta borcunun ödenmesi gerekir. Yani işçinin sosyal güvenlik kurumuna karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

Bulunduğu takdirde işçinin iş gücü kaynı %10'dan fazla dahi olsa sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanmayacaktır. Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 19. Maddesinde kanun koyucu herhangi bir karmaşıklığa mahal vermemek adına sürekli iş göremezlik ödeneğini düzenleyerek hüküm altına almıştır.

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Başlangıcı Ne Zamandır?

5510 sayılı kanununda 19. Maddede başlangıç tarihi şu şekilde ifade edilmektedir: Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri;

a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi,

b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait sağlık kurulu raporu tarihini, takip eden aybaşından başlar.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

Tazminat Hesaplama Araçları

İş Kazası ve Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: 2918 sayılı KTK.nun 109/1. maddesinde "Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." denilmektedir.

Aynı kanunun 109/2. maddesinde ise, "Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda; davaya konu trafik kazası 25.11.2004 tarihinde gerçekleşmiştir. Davacının 3 ay işten güçten geri kalacak ve %5.1 oranında sürekli malul kalacak şekilde yaralandığı olayda ceza zamanaşımı süresi 765 Sayılı TCK'nın 459/2. ve 102/4. maddelerine göre 5 yıldır.

Olayda gelişen durum bulunmayıp, dosya kapsamında alınan hesap bilirkişi raporu uyarınca davacı vekili tarafından dava 31.12.2012 tarihinde ıslah edilmiş, davalı ...Ş. vekili süresi içerisinde ıslah zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

5 yıllık ceza zamanaşımı süresinin dolmuş olmasına göre, kısmi dava ıslah zamanaşımına uğramış olmaktadır. O halde mahkemece davada ıslah edilen kısım yönünden davalı .... vekilinin ıslah zamanaşımı itirazının kabulüne karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru değildir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak