Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
Belirli İş Sözleşmesi Örneği | Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız, belirsiz süreli iş akdi işçiye verdiği hakları ortadan kaldırmak için işverenler tarafından uygulanan belirli süreli iş sözleşmesi, iş sözleşmesi türlerinden biridir. Bu açıdan 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Yargıtay kararları çerçevesinde belirli süreli iş...

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız, belirsiz süreli iş akdi işçiye verdiği hakları ortadan kaldırmak için işverenler tarafından uygulanan belirli süreli iş sözleşmesi, iş sözleşmesi türlerinden biridir. Bu açıdan 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Yargıtay kararları çerçevesinde belirli süreli iş sözleşmesine açıklamaya çalışacağız. Verilen örnek kararda şu önem vurgulanmıştır. Yapılan iş, davacının görev ve niteliği, ortada 4857 sayılı yasanın 11. Maddesi kapsamında belirli süreli hizmet akdi olmadığını göstermektedir. İş sözleşmelerinde belirli süreli yazması sözleşmeye bu niteliği sağlama imkanı vermemektedir. Zira belirli süreli hizmet akdinden bahsedebilmek için belirli sürede ortaya çıkması öngörülen bir olgu yada bir koşulun kararlaştırılması gerekmektedir. Sözleşmenin belirli süreli olmasını gerektirir objektif kriterler bulunmamaktadır. Ayrıca belirli süreli iş sözleşmeleri esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yani zincirlemeli olarak yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Eğer esaslı nedene dayalı olarak yapılmış zincirleme iş sözleşmeleri var ise tabi ki bunlar belirli süreli olma özelliğini koruyacaktır. Somut olayda böyle bir esaslı neden de bulunmamaktadır. İş sözleşmelerinde belirsiz süreli olması asıl olup, istisna olan belirli süreli sözleşmelerin de sınırlandırılmasına dair düzenlemelere 158 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin 2/3. Maddesinde de yer verilmiştir. "Bir sözleşmenin koruyucu hükümlerinden kaçınmak amacıyla belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasına karşı yeterli güvenceler alınması gerektiği" ne dair düzenleme de bunu doğrulamaktadır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kavramı Nedir?

4857 sayılı İş Kanununun göre “İş sözleşmesi veya iş akdi belirli ya da belirsiz süreli yapılabileceğini” ifade ettikten sonra iş sözleşme türleri saymıştır. İlgili madde hükmüne göre iş ilişkisinin bir süreye tabi olarak yapılmadığı durumda iş sözleşmesi belirsiz süreli sayılır. Belirli bir işin tamamlanması veya belirli süreli işlerde veya belirli bir olayın, binanın, olgunun ortaya çıkması gibi nesnel şartlara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı olarak yapılan iş sözleşmesi ise belirli süreli iş sözleşmesidir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Düzenlemek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği 4857 numaralı İş Kanununun açıkça ifade ettiği üzere belirli süreli iş sözleşmesi yapma hakkı sınırlandırılmış ve bu tür sözleşmelerin yapılabilmesi ancak objektif nesnel şartların varlığına bağlanmıştır. Bu nesnel şartlar bir işin özelliği gereği belirli süreli veya belli bir sürede bir işin tamamlanmasına yönelik olması veya belirli bir yapının, binanın, olgunun ortaya çıkması durumunda belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir. Fakat kanun madde hükmünde ifade edilen bu üç duruma benzer ve nesnel şartları taşıması halinde belirli süreli iş sözleşmesi düzenlemesi mümkün olacaktır. Bu nedenle ile belirli süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesine ilişkin koşullar kanun hükmünde sınırlı olarak ifade edilmediği için her iş sözleşmesine göre ayrı olarak belirli süreli iş sözleşmesinin yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesi ve belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için gereken objektif koşulların varlığı araştırılması gerekmektedir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara