İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları

İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları
İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları | A. KIDEM İHBAR TAZMİNATI B. FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI C. YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI D. MAAŞ ALACAĞI DAVASI İŞÇİ TAZMİNAT DAVALARI İLE İLGİLİ YARGATAY KARARI İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE FESHİ - ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI - DAVANIN...
İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları - Sağlık Sebepleriyle Fesih Hakkı Kullanılabilecek , Yeni yapılan İş Kanunu değişikliği ile birlikte artık hem çalışanlar için hem de işverenler için sağlık nedenleri dolayısı ile iş akdinin feshedilebilmesi hakkı getirildi. Böylelikle çalışanlarda artık iş akdini sağlık sorunları nedeni ile feshedebilme hakkına sahip olabiliyor. İş verenlerin sağlık nedenleri işe iş akdi feshi hakkı ile ilgili olarak ayrıntılı düzenlemeler yenilenen İş Kanunu’ nun 25/I maddesi dahilinde düzenlenirken, işçi tarafını ilgilendiren düzenleme ise aynı kanunun 24/I maddesi dahilinde düzenlendi. İşçilere ve işverenlere sağlık sorunları üzerine iş akdi durumu değerlendirme inisiyatifi getiren bu değişikle birlikte sağlık nedenleri ile yapılan iş akdi fesih işlemleri beraberinde geçerli bir fesih nedeni olarak da sayılmaya başlandı. Yeni uygulanan İş Kanunu değişikliği ile birlikte ortaya çıkan çalışanların sağlık nedenleri dolayısı ile iş akdi feshi hakkının kullanımına ilişkin olarak ise ilgili madde dahilinde belirli koşullara yer verildi. Bu doğrultuda da ilgili maddeye göre çalışanların sağlık nedenleri ile fesih uygulamaları için 2 koşuldan birine uygun durumda olması gerekecek. Bunlar ise; Çalışanlar, mevcut iş sözleşmesinin kapsamındaki işi yerine getirirken, bu işin yapısından dolayı bir sağlık problemi ya da yaşayış açısından risk teşkil etmesi gerekiyor. Yani çalışanlar açısından iş yerinin nitelikleri, çalışma alanı koşulları, yerine getirilecek iş ve hizmet süresi gibi detaylar bir bütün olarak ele alınarak, çalışan açısından çalışmanın uygunsuz olup, olmadığının resmi olarak tespiti için bir devlet hastanesi, adli tıp ve üniversite hastanelerinden heyet raporu alınması gerekir. Uygunsuzluk durumu söz konusu ise çalışanlar iş akdini feshedilebilecek. Üstelik bu fesih işlemine yönelik olarak bildirimde bulunma yükümlülüğü de bulunmuyor. Çalışanlara sağlık nedenlerine bağlı olarak iş akdi fesih imkanı veren bu yeni düzenlemeye göre bir diğer koşul ise devamlı olarak yakinen ya da direkt temasta veya yakınlaşmada bulunduğu mesai arkadaşlarında ya da yöneticilerinde ‘bulaşıcı’ hastalık söz konusu olmasıdır. Yani bir iş yerinde misal olarak Hepatit B hastalığı olan bir çalışan ya da yönetici bulunuyor ise bulaştırma olasılığı çerçevesinde çalışan için fesih hakkı doğuruyor. | İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları

Tehlikeli Sınıftaki İşler İçin Heyet Raporu Gerekiyor

Çalışanlara tanınan bu hakkın yanı sıra işçi güvenliği çerçevesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun dahilinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan işte ve iş yerlerinde çalışacak çalışanların yerine getirilecek işe uygunluklarının belirlenmiş olan sağlık kuruluşlarından sağlık raporu ile tescil ettirilmesinden önce çalıştırılması mümkün değil. Aksi halde hem devlet tarafından işverene yönelik olarak adli ve cezai yaptırımlar uygulanacağı gibi çalışan açısından da işveren karşısında önemli hak kazanımları söz konusu olur. | İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları

İş Sözleşmesi Fesih Nedeni İspat Edilmeli | İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları

Yeni İş Kanunu çerçevesinde çalışanların ya da işverenlerin iş akdini feshetmeleri durumunda kesinlikle fesih işlemine konu ettikleri duruma ilişkin ispat gösterme yükümlülüğüne sahiptir. | İşçi Tazminat Hakları İşçi Tazminatları Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara