İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı

İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı
İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı Giriş İşyerinde işçinin sosyal medya kullanması nedeniyle iş sözleşmesinin nasıl feshi edeceği, bu durumda işçinin kıdem tazminatı ihbar tazminatı alınıp alınmayacağını incelemiştir. Yargıtayın vermiş olduğu kararda İşyerinde Facebook kullanan...
İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı Giriş İşyerinde işçinin sosyal medya kullanması nedeniyle iş sözleşmesinin nasıl feshi edeceği, bu durumda işçinin kıdem tazminatı ihbar tazminatı alınıp alınmayacağını incelemiştir. Yargıtayın vermiş olduğu kararda İşyerinde Facebook kullanan işçinin, işini aksatıp aksatmadığını tespit edilmesi istenmektedir. Eğer işçi facebook a işini aksatmadan girmesi durumunda işveren işçinin geçerli nedenle iş sözleşmesini feshetmesi gerektiğini, bu durum karşısında da işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını ödemesi gerektiğini belirtmiştir.  İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız. | İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı

Yargıtay Kararı İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2014/27212 Karar: 2016/620 Karar Tarihi: 13.01.2016 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI. ECZACI KALFASI OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE FACEBOOK İNTERNET SİTELERİNE GİRDİĞİ. İŞİNİ AKSATMADAN İNTERNETE GİREN DAVACININ İŞ AKDİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHEDİLEBİLECEĞİ. HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak eczacı kalfası olarak çalışan davacının mesai saatleri içerisinde facebook internet sitelerine girdiği sabit olmakla birlikte bu davranışının yaptığı işi ne düzeyde etkilediği konusunda yada işlerini aksattığının ispatlanamadığı, işini aksatmadan internete giren davacının iş akdinin haklı nedenle değil geçerli nedenle feshedilebileceği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulüne, ödendiği ispatlanamayan fazla çalışma talebinin kısmen kabulüne, ücret alacağının kabulüne karar verilmiştir. (4857 S. K. m. 17, 32, 41) Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak eczacı kalfası olarak çalışan davacının mesai saatleri içerisinde facebook internet sitelerine girdiği sabit olmakla birlikte bu davranışının yaptığı işi ne düzeyde etkilediği konusunda yada işlerini aksattığının ispatlanamadığı, işini aksatmadan internete giren davacının iş akdinin haklı nedenle değil geçerli nedenle feshedilebileceği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulüne. Ödendiği ispatlanamayan fazla çalışma talebinin kısmen kabulüne, ücret alacağının kabulüne karar verilmiştir. | İşyerinde Facebook Girme İşten Çıkarma Kıdem Tazminatı

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara