İş Kanununda Süreler

İş kanunda maaşların ödenmesi 1 ay içerisindedir. Ödenmeyen ücret alacakların zamanaşımı beş yıldır.

İşçinin çalışma süresi haftalık kırk beş saattir.

İşçinin kıdemi 1 -5 yıl arasında ise 14 gün, 5 ile 15 yıl arasında ise izin süresi yirmi bir gündür. Hizmet süresi 15 yıl üzerinde ise yirmi altı gündür. İşçi gece mesaisinde yedi buçuk saat çalıştırılabilinir.

İş sözleşmesinde deneme süresi var ise en fazla iki aydır. Geçici iş ilişkisi altı ayı geçemez. işçinin 1.5 yıl ile 3 yıl arasında çalışmış ise ihbar süresi 6 haftadır. Altı aydan az çalışmış ise iki hafta, altı ay ile 1.5 yıl arasında çalışmış ise ihbar süresi dört haftadır.

 

İş Kanununda Süreler

İş Kanununda Süreler