İş Kazası Bildirim Formu Raporu

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Kazası Bildirim Formu Raporu

İş Kazası Bildirim Formu Raporu

İş Kazası Bildirim Formu Raporu

İş Kazası Bildirim Formu Raporu

İstinaf kanun yoluna başvuran davacı vekili, A. K. yönünden husumet nedeniyle reddedilmesi ve Üçsoy Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. yönünden ise sadece 12.01.2016 tarihinde 1 günlük çalışmasının tespitine karar verilmesinin hatalı olduğunu, bu nedenle yerel mahkeme kararının bozulmasını ve davacı lehine karar verilmesini talep etmtir.

İstinaf kanun yoluna başvuran davalı Üçsoy Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının kaza geçirdiği 12.01.2016 tarihinde bildirim formu ile süresi içerisinde bildirim yapıldığını, kaza tarihinde bildirim yapılmadığı yönünde karar tesis edildiğini, kararın bu yönüyle hatalı olduğunu beyanla yerel mahkeme kararının bozulmasını talep etmtir.

İstinaf kanun yoluna başvuran Fer’i Müdahil Kurum vekili, eksik inceleme yapılarak hüküm kurulduğunu,  kazası yönünden bir inceleme yapılmamasına rağmen karar içeriğinde”  kazası geçirdiği tarihteki çalışmasının bildirilmediğinin tespitine” ifadesine yer verilmesinin ve kararın hatalı olduğunu beyanla yerel mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddini talep etmtir.

İş Kazası Bildirim Formu Raporu Karar

TESPİT DAVASI – İNCELEMENİN İSTİNAF DİLEKÇESİNDE BELİRTİLEN SEBEPLERLE SINIRLI OLARAK YAPILACAĞI

ÖZET: Kanun’un maddesinde yer alan, incelemenin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı, ancak, kamu düzenine aykırılık görüldüğü takdirde bunun kendiliğinden gözetileceği yönündeki düzenleme çerçevesinde yapılan incelemede, istinaf kanun yoluna başvuranların dilekçelerinde yer verdiği itirazların,

Sıralanan gerekçeler ışığında yerinde olmadığı, kamu düzenine ilkin konularda da kararın esasına etkili bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların esastan reddine karar verilmesi gerekmtir.

0 Yorum

Yorum Bırak