Atla

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim


İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim?

Türkiye' de uygulanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu' nun 13. Maddesi çerçevesinde iş kazası ile ilgili olarak sigortalı kişinin iş yerinde olduğu sırada,

İşveren tarafından yürütülen iş sebebi ile sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışma gerçekleştirmekte ise gerçekleştirdiği iş dolayısıyla,

Bir işverene bağlı şekilde çalışan sigortalı kişinin görevli şekilde işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini gerçekleştirmeden geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı kapsamında çocuğuna süt vermek için ayrılmış zamanlarda,

Sigortalı kişinin, işvereni tarafından sağlanan bir taşıtta işin yapıldığı noktaya gidiş ve gelişi esnasında oluşan ve sigortalının anında veya ardından bedensel ya da ruhsal özür ile karşı karşıya kalmasına yol açan olay biçiminde tanımlanıyor.

İş Kazası Geçirince Ne Yapılmalı?

İş kazası geçirildiği sırada işçi mevcut olması durumunda en hızlı şekilde en yakın lokasyonda bulunan hastaneye kaldırılarak işçi için gereklilik teşkil eden müdahalenin yapılması gerekir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim

Bu esnada hastaneye bu olayın iş kazası olduğunun bildiriminin yapılması gerekir ki hastane tarafından söz konusu durumu kolluk güçlerine bildirir.

Bu noktada söz konusu iş kazasının ağır bir yaralanma veya ölüm ile neticelenmiş olması durumunda kolluk güçleri tarafından tanıkların ifadelerine başvurulur ve sürece ilişkin olarak cezai süreç işletilir.

Bu ilk işlemlerin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu' na bildirimin gerçekleştirilmesi gerekir.

6331 sayılı kanunun 14. Maddesi içerisinde de açıklandığı şekilde işveren tarafından iş kazalarının kazanın yaşanmasından sonraki 3 iş günü içerisinde kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumu' na bildirilmesinin ardından kurum tarafından müfettişler iş kazasının yaşandığı olay yerine giderek, olayın iş kazası olup, olmadığını, iş kazası ise nasıl yaşandığını, işçinin ve işverenin kusur oranlarını,

İş kazası geçiren işçinin iş gücü kaybı oranı gibi detayları tanıklarında ifadelerine başvurarak, belirleyerek bir rapor hazırlamaktadır.

Bu raporun oluşturulması ile sigortalı iş kazası nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını kullanabilmek amacı ile gerekli işlemlere başlayabilmektedir.

 

iş kazası tazminat dava dilekçesi

İş Kazalarında Açılabilecek Davalar Nelerdir?

İş kazası geçiren işçi dolayısı ile işverene yönelik olarak ceza davası açılabilir. İş kazası geçirmesi durumunda işçi tarafından ceza davası haricinde maddi tazminat davası,

Manevi tazminat davası ve iş kazasının ölümle neticelenmiş olması durumunda yasal hak sahipleri tarafından destekten yoksun kalma tazminatı davası açılabilmektedir.

İş Kazalarında Tazminat Zamanaşımı Süreleri

İş kazası dolayısıyla açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının zamanaşımı süreleri genel hükümler çerçevesinde oluşturulurken, zamanaşımı, iş kazasının yaşanmasından itibaren 2 yıl ve 10 yıl şeklinde belirtilir.

Ancak tazminat ceza kanunlarının daha uzun süreli bir zamanaşımı süresi belirlemesi durumunda cezayı gerektiren eylemden dolayısı ise Türk Ceza Kanun' da belirtilmiş olan 8 yıl uygulanırken, iş kazası ölümle sonuçlanmış ise bu süreç daha da uzun olur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Mahkemece, davalı şirket temsilcilerinin buhar kazanının patlaması nedeniyle kusurlu bulunarak, taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmalarına karar verildiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Somut uyuşmazlıkta, davalı Limited Şirketin 6102 sayılı kanunun ilgili maddesine göre ticaret sicilinden ….tarihinde resen terkin edildiği,

Bu şekilde tüzel kişiliğinin sona erdiği ve hükmün infaz kabiliyetinin ortadan kalktığı sabittir. Şirket ticaret sicilinden terkin edilmekle taraf ehliyeti son bulacağından mahkemece; davacılar vekiline, terkin edilen davalı şirket yönünden şirketin eldeki davaya hasren ihyası için dava açması hususunda mehil verilerek şirketin ihya edildiği takdirde şirket huzuruyla davanın görülmesi gerekmektedir.

Şu durumda, davalı şirketin tüzel kişiliğinin yeniden ihyasına gidilerek, taraf işlemlerinin tamamlanmasından sonra bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak