Atla

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim


İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim?

Türkiye' de uygulanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu' nun 13. Maddesi çerçevesinde iş kazası ile ilgili olarak sigortalı kişinin iş yerinde olduğu sırada, işveren tarafından yürütülen iş sebebi ile sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışma gerçekleştirmekte ise gerçekleştirdiği iş dolayısıyla, Bir işverene bağlı şekilde çalışan sigortalı kişinin görevli şekilde işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini gerçekleştirmeden geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı kapsamında çocuğuna süt vermek için ayrılmış zamanlarda, sigortalı kişinin, işvereni tarafından sağlanan bir taşıtta işin yapıldığı noktaya gidiş ve gelişi esnasında oluşan ve sigortalının anında veya ardından bedensel ya da ruhsal özür ile karşı karşıya kalmasına yol açan olay biçiminde tanımlanıyor.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim

İş Kazası Geçirince Ne Yapılmalı?

İş kazası geçirildiği sırada işçi mevcut olması durumunda en hızlı şekilde en yakın lokasyonda bulunan hastaneye kaldırılarak işçi için gereklilik teşkil eden müdahalenin yapılması gerekir. Bu esnada hastaneye bu olayın iş kazası olduğunun bildiriminin yapılması gerekir ki hastane tarafından söz konusu durumu kolluk güçlerine bildirir. Bu noktada söz konusu iş kazasının ağır bir yaralanma veya ölüm ile neticelenmiş olması durumunda kolluk güçleri tarafından tanıkların ifadelerine başvurulur ve sürece ilişkin olarak cezai süreç işletilir.

Bu ilk işlemlerin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu' na bildirimin gerçekleştirilmesi gerekir. 6331 sayılı kanunun 14. Maddesi içerisinde de açıklandığı şekilde işveren tarafından iş kazalarının kazanın yaşanmasından sonraki 3 iş günü içerisinde kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumu' na bildirilmesinin ardından kurum tarafından müfettişler iş kazasının yaşandığı olay yerine giderek, olayın iş kazası olup, olmadığını, iş kazası ise nasıl yaşandığını, işçinin ve işverenin kusur oranlarını, iş kazası geçiren işçinin iş gücü kaybı oranı gibi detayları tanıklarında ifadelerine başvurarak, belirleyerek bir rapor hazırlamaktadır. Bu raporun oluşturulması ile sigortalı iş kazası nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını kullanabilmek amacı ile gerekli işlemlere başlayabilmektedir.

İş Kazalarında Açılabilecek Davalar Nelerdir?

İş kazası geçiren işçi dolayısı ile işverene yönelik olarak ceza davası açılabilir. İş kazası geçirmesi durumunda işçi tarafından ceza davası haricinde maddi tazminat davası, manevi tazminat davası ve iş kazasının ölümle neticelenmiş olması durumunda yasal hak sahipleri tarafından destekten yoksun kalma tazminatı davası açılabilmektedir.

İş Kazalarında Tazminat Zamanaşımı Süreleri

İş kazası dolayısıyla açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının zamanaşımı süreleri genel hükümler çerçevesinde oluşturulurken, zamanaşımı, iş kazasının yaşanmasından itibaren 2 yıl ve 10 yıl şeklinde belirtilir. Ancak tazminat ceza kanunlarının daha uzun süreli bir zamanaşımı süresi belirlemesi durumunda cezayı gerektiren eylemden dolayısı ise Türk Ceza Kanun' da belirtilmiş olan 8 yıl uygulanırken, iş kazası ölümle sonuçlanmış ise bu süreç daha da uzun olur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak