İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması

İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması

İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması Halinde Hakları nelerdir? İş kazası raporu olmasına rağmen işçinin iş akdinin sonlandırılması usulüne uygun yapılmadığı durumlarda dava hakkı ortaya çıkmaktadır.

Çalışma hakları kapsamında İş Kanunu ile güvence altına alınmış olan işçiler, sağlık ve kaza gibi durumlarda raporlu olarak iş hayatlarına ara verebilmektedir. Bu gibi durumlar özellikle oldukça önemli pozisyonlarda çalışan işçiler açısından iş kayıpları anlamına gelebilir.

Bu gibi durumlarda işveren işçinin kayıplarını önlemek amacıyla yeni bir işçi alabilir. İşverenler İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması durumuyla işçinin işlerinin pay edilmesini ya da rapor bitene kadar yeni bir işçi çalıştırmak durumunda kalabilir.

Rapor süresinin bitiminin belirli olmadığı durumlarda ise iş akdinin feshedilmesi usulüne uygun olarak yapılmalıdır. Usulüne uygun olmayan fesihlerde işe iade davaları açılabilir.

İş Lazasına Uğrayan İşçinin İşten Çıkarılması

Rapor bitiminde işten çıkarılma durumunda usulüne uygun yapıldığında ve rapor bitiminin uzun sürmesi ya da belirsiz olması halinde mümkündür. Fakat usulüne uygun olmayan şekillerde yapılan iş akdinin sonlandırılması hallerinde işe iade davası açılarak işçinin hakları korunabilir.

İş akdinin feshinin haklı olabilmesi için raporun kesintisiz olarak 6 haftalık olması gerekir. Ancak iş sözleşmesi feshedilmiş olsa bile işçinin tazminat haklı saklı tutulur. İşçi sık sık rapor alıyorsa ve işin akmasına yol açıyorsa, bu durum iş akdinin feshi için geçerli bir sebeptir.

Raporlu İşçiyi İşten Çıkarma Cezası 2019

İş kazası geçiren işçinin çıkışı usulüne uygun olmayan şekillerde yapılırsa, işverene karşı dava açılabilir. İş kazası genel itibari ile işçiyi hem fiziksel hem de ruhen engelli duruma getirebilir.

Bu durumda iş kazası sebebiyle rapor alınabilir. Ancak işçinin ihmalkarlığı sebebiyle yaşanan iş kazalarında bu durumda işçi kusurlu olarak kabul edilir. Bu noktada en önemli unsurlar:

  • İş kazasının nasıl gerçekleştiği,
  • İş kazasında kusurlu taraf,
  • İş kazasında ihmalkar taraf

Bu noktada iş akdinin feshinin haklı ya da haksız olduğunu belirtilen en önemli detaylardır. Örnek vermek gerekirse işçi baret takmak zorunda ise ancak takmamışsa, bu noktada kusurlu sayılacaktır.

İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması, İşveren kanıt yükünü adına getirirken, ilk olarak feshin biçimsel koşullarına uyduğunu Ardından, muhteva istikametinden fesih nedenlerinin geçerli ( ya da haklı ) olduğunu kanıtlayacaktır.

Bu kapsamda, işveren fesihle alakalı hüküm aldığını, u hükmünistihdam çoğu ortaya getirdiğini, meblağlı şekilde tatbik ettiğini ve feshin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır.

İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması Hakkında İstinaf Örnek Karar

Başka taraflardan davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş, istinaf dilekçesinde özetle; davacı ile davalı şirket arasında imzalanan ve ilk karar mahkeme dosyası kapsamında tespit edilen kontrat muhtevaları ele alındığında sözleşmelerin tanzim ve bitiş tarihleri belli olduğunu, bu nedenden dolayı belirsiz zamanlı iş sözleşmesi olduğunun kabulünün olası olmadığını,

Davacının kontrat bitim tarihinde ve kontrat yenilenme tarihinde okula gelmeyerek iş sözleşmesinin kendi doğrulusunda feshedildiğinin belli olduğunu, müvekkili şirketin iyi niyetli olarak üç kez davacıyı kontrat güncellemek üzere çağrı ettiğini, kendisi iradesi ile istifa eden işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılamayacağını belirtmiştir. (İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması)

İstinaf Kararı İş Kazası Raporlu işçinin İşten Çıkarılması

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI:

Mahkemece kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı isteminin kabulüne hüküm verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Başka taraflardan davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş, istinaf dilekçesinde özetle; davacı ile davalı şirket arasında imzalanan ve ilk karar mahkeme dosyası kapsamında tespit edilen akit ele alındığında sözleşmelerin tanzim ve bitiş tarihleri belli olduğunu,

Bu nedenden dolayı belirsiz zamanlı iş sözleşmesi olduğunun kabulünün olası olmadığını, davacının akit tarihinde ve kontrat yenilenme tarihinde okula gelmeyerek iş sözleşmesinin kendi doğrulusunda feshedildiğinin belli olduğunu, müvekkili şirketin iyi niyetli olarak üç kez davacıyı kontrat güncellemeküzere çağrı ettiğini, kendisi iradesi ile istifa eden işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılamayacağını belirtmiştir. (İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması)

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

HMK’nın 355. maddesi gereğince dairemizce kamu düzenini ilgilendiren ve re’sen istinaf sebebi yapılmasını gerektirecek başkaca bir eksiklikleri olmadığıanlaşılmakla, istinaf sebeplerine hasren uygulanan araştırma sonunda:

Somut uyuşmazlıkta taraflar arasındaki iş sözleşmesinin kaliteyi, iş akdinin sonlanış biçimi ve feshin gerçekleşme biçimine göre davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında kendisi konusudur.

4857 Sayılı Yasanın 11. ve 5580 Sayılı Kalifiye Öğretim Kurumları Kanununun 9. maddesine göre taraflar arasında akdedilen iş sözleşmesi “asgari zamanlı sözleşme” niteliğinde çoğu, en az zamanlı sözleşmeler, tarafların bildirimli fesih haklarını en az bir müddet içersinde ortadan kaldırdıkları belirsiz zamanlı sözleşmelerdir.

Tarafların öngördükleri en az zamanın bitimi ile kontrat kendi kendinesona ermemekte, kontrat belirsiz zamanlı olarak devam etmektedir.

Bu özelliği hasebiyle de en az zamanlı sözleşmeler belirli zamanlı olarak kabul edilmemektedir. Belirsiz zamanlı olarak kabul edilmelerinin sebebi tarafların sözleşmenin sona erme süresini belirlememiş olmalarıdır.

Belirsiz zamanlı kabul edildikleri içersinde en az zamanlı sözleşmenin işveren doğrulusunda sona erdirilmesi durumunda işçi şartları varsa işgarantisi hükümlerinden yararlanabilecektir.

Bu değerlendirmeler karşısında taraflar arasındaki iş sözleşmesinin en azzamanlı ve belirsiz zamanlı iş sözleşmesi niteliğinde bulunduğu, davacının iş akdine davalı işveren doğrulusunda haklı sebepgösterilmeksizin 11.09.2014 tarihinde nihai verildiği,

SGK çıkış kodu (5) ile işten ve sigortadan çıkışının yapıldığı anlaşılmakla ilk derece mahkemesinin davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazandığına ait saptaması ve mahkeme gerekçesi yerinde çoğu davalının sözleşmenin niteliğine ve feshin gerçekleşme biçimine ait istinafmüracaatı yerinde bulunmamıştır. (İş Kazası Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması)

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

2.242 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri