İş Kazası Tazminat Davası 2023; İş Kazası Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır? Tazminatı Kim Öder?

İş Kazası Tazminat Davası 2023; İş Kazası Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır? Tazminatı Kim Öder?
İş Kazası Nedir? Sigortalının, işverenin sorumluluk ve gözetimi altında bulunduğu bir esnada gördüğü iş veya işin gereği sebebiyle tedbirlerin alınmamasından kaynaklı aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle beden veya ruhça zarara uğraması olayına “iş kazası” denir. İş kazası geçiren işçilerin maddi/manevi tazminat hakları vardır. İşçinin ölümü halinde ailesi de destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. İşyerinde bir iş kazası yaşarsanız, tazminat hakkınız her zaman vardır. Bir sakatlık geçirdiğinizde, iyileşmek ve işinize geri dönmek için gerekli adımları izlemeniz önemlidir. İş Kazası nedeniyle işvereniniz kusurluysa, maddi tazminat alma hakkınız vardır. Tıbbi tedavi masraflarına ve kaybedilen maaşlara ek olarak, acı ve ıstıraplarınız için manevi tazminatın yanı sıra çalışamama nedeniyle gelir kaybı gibi gelecekteki kayıplarınız için de tazminat alma hakkınız olabilir.

İş kazası geçiren tazminat alabilir mi?

İş kazası geçiren işçi maddi tazminat talep edebilir. Türk Borçlar Kanunu'nda belirlenmiş olan kriterlere göre, iş kazası sonucu bedensel zarara uğrayan işçi bu tür tazminat taleplerinde bulunabilir. İşçinin talep edebileceği tazminat ve masraflar kalemleri kanunda sayılmıştır.

İş kazası nasıl ispatlanır?

İş kazasının ispatı için aşağıdaki belgeler kullanılabilir: İşveren tarafından hazırlanan iş kazası tutanağı. İlgili devlet kurumları tarafından düzenlenen raporlar (Sağlık Kurulu raporu, İş Kurumu raporu) İşçinin doktor raporu, İşçinin maddi zararlarının belgeleri (faturalar, makbuzlar, vs) olarak sayabiliriz. Bu belgelerin birleştirilmesi ve uygun bir şekilde sunulması iş kazasının ispatını kolaylaştıracaktır.

İş kazasında tazminat kimden alınır? Kim Öder?

İş kazası nedeniyle meydana gelen maddi zararlar işveren tarafından karşılanır. İş kazasından kaynaklanan ölüm durumunda ise, yakınlarından biri tarafından işverenin tazminat yükümlülüğüne dair dava açılabilir. Bilirkişi raporu ve diğer belgeler ile mahkeme tarafından belirlenen maddi zarar tutarı işveren tarafından ödenir.

İş kazası geçiren işçinin maaşını kim öder?

İş kazası sonucu iş göremez hale gelen işçinin maaşı SGK tarafından ödenir. İşveren bu süreçte maaş ödeme yükümlülüğünden kurtulur. İş göremezlik ödemesi sigortalı olarak çalışan kişilere SGK tarafından sağlanan bir hak olduğu için işverenin ödeme yapması gerekmez.

İş kazası araştırmasını kim yapar?

İş kazası araştırması, SGK tarafından yapılır ve SGK tarafından belirlenen kurumlar ve uzmanlar tarafından yapılır. İş kazası sonrası, çalışanlar tarafından bildirildiğinde SGK tarafından bir kaza araştırma ekibi görevlendirilir. Bu ekip tarafından yapılan araştırma sonucu kaza nedeni ve sorumluları tespit edilir.

İş kazası geçiren işçi işten çıkabilir mi?

İşçinin iş kazasından dolayı iş göremezliği nedeniyle işine devam edememesi durumunda ve bu süreçte işverenin işçiyi işten çıkarmama yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşçinin iş göremezliği süresi sonunda işine dönebilmesi durumunda da işveren tarafından işinden çıkarılma hakkı vardır. Bu durumlarda işçinin iş sözleşmesinin haksız olarak sonlandırılması durumunda, kıdem tazminatı ve diğer işçi alacakları için arabuluculuk ve iş mahkemesine dava süreci başlatılır.

İş kazası tazminatı neye göre hesaplanır?

İş kazası tazminatı zarar gören çalışanın yaşı, cinsiyeti, maaşı, zararın şiddeti ve oluşumundaki kusur durumunun belirlenmesi sonucu hesaplanır. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporu dikkate alarak hüküm verilir.

İş kazası şikayete bağlı mı?

İş kazası ceza davası süreci şikayete tabi bir konudur. İş Kaza sonucunda zarar gören tarafın şikayetçi olmaması halinde savcılık soruşturma açmaz ve takipsizlik kararı verebilir. Şikayet süresi 6 aydır. Ayrıca şikayetçi olup olmamak tazminat davası açılmasına engel bir durum değildir. İş kazası sonucunda zarar gören çalışan, işveren tarafından yapılan zararın tazminatı için hukuki yollarını kullanabilir. Ancak dava açma süresi iş kazalarında 5 yıldır ve zarar gören taraf bu süre içinde tazminat davası açabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır?

İş kazası tazminatı davası, iş mahkemeleri tarafından yürütülür ve yetkilidir. İşverenin yerleştiği yerleşim yerindeki mahkeme veya kaza gerçekleştiği yerdeki mahkeme tarafından açılabilir. İşçi ölmüşse, yakınlarının bulunduğu yerleşim yerindeki mahkeme de yetkilidir. İş Kazası tazminat davası arabuluculuk süreci zorunlu olmaması nedeniyle direk iş mahkemesine dava açılır. İş kazası tazminat davasının sonuçlanama süresi 540 gündür. Bu süre iş mahkemesinin iş yüküne göre uzayıp kısalabilir. İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız...

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara