Atla

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır


İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır Giriş Bilirkişi, uyuşmazlık durumunda konu üzerinde  uzmanlık, teknik bilgi ve eğitimi doğrultusunda. Konun çözümü için en doğru bilgiyi verecek ve değerlendirmeyi yapabilecek olan kişiler bilirkişiler olmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında davaya konu olan taraflardan birinin talebi halinde bilirkişi raporunun hazırlanması söz konusu olabiliyor. Mahkeme tarafından hazırlanmasına karar verilen bu raporların hazırlanmaması ise ancak hakimin bilgisi ölçüsünde çözümlenebilecek olan durumlar için geçerli olmaktadır.

Mahkemeler bilirkişi raporlarının oluşturulmasının ardından ellerine geçen bu raporlar üzerinden değerlendirmeler yaparak kesin kararlarını verirler. Bu nedenle bilirkişinin ve hazırladığı raporun davanın işleyişi açısından önemi büyük olmaktadır.

Ücret karşılığında bir iş yerinde bir işveren ya da. O işverene bağlı olarak çalışan.başka bir alt işverenin altında çalışan bireylerin davaları iş mahkemelerinde görülmektedir. Tek hakimin görev yaptığı bu mahkemelerde alacak davalarından iptal davalarına kadar pek çok iş davalarına konu olabilecek durumun bilirkişi raporları ile incelenerek haklarında kesin hükümler çıkması sağlanır.

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nedir

Bilirkişiye yapılan başvurularda kıdem ve ihbar tazminatı gibi bedeller ile işçilerin alacaklı konumda olduğu davalarda. Kıdem tazminatlarının fazla ödenmesi halinde geri alınacak olan rakamlar belirlenirken karşılaşılan istirdat davalarında başvurulabiliyor. Buna ek olarak işçilerin çalıştıkları sürelerle ilgili olarak hizmet tespiti ve prim borcu olmadığının tespiti ve yaşlılık aylıklarına hak kazanıldığı bilgisine sahip olmak adına davalara başvurmak gerekmektedir.

Bilirkişi tüm bu dava konularında davaya konu olan işçi ve işveren taraflarının ellerinde bulunan kusur oranlarından hareketle bir karara varmaktadır. Hukuk sistemi içinde bilirkişi tarafından hazırlanmış olan raporun doğrudan hakim tarafından onaylanacağına ilişkin kesin bir kanun ya da madde bulunmuyor olsa da davanın taraflarının bilirkişi raporlarına itiraz etmedikleri her durumda mahkeme tarafından bilirkişi raporların belirtilen durumların kabul edilmesine yönelik olarak da karar verilmektedir.

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Hangi Delillere Göre Hazırlanır

İş hukukunun ilgilendiği alanlar içinde işçilerin maaş bordrolarının, yıllık izin defterlerinin. SGK sicil dosyalarının, özlük dosyalarının üzerinden veriler alınarak kesin kararların delillerle verilmesi de sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak işçi ve işveren arasında belirlenmiş olan sözleşmelere dikkat edilerek de kararların verilmesinde önemli bir yolun kat edilmesi sağlanıyor. Daha önce aynı kurumda ya da aynı işveren tarafından idare edilen bir başka kurumda çalışan bir kişinin işverene karşı açtığı dava emsal dava olarak değerlendirilerek bilirkişi raporlarının hazırlanmasına etki edilebilir.

Tanık beyanlarının dinlenmesinin en önemli etkiye sahip olduğu iş mahkemelerinin davalarında tanıkların beyanlarının değerlendirilmesi bilirkişilerin yorumuna bırakılmış bir durumdur. Tanıklar davaya konu olan olaylarla ilgili olarak çalışma saatleri, ek çalışma saatlerinde alınan ücretler, tatil zamanlarında çalışılıp çalışılmadığı konusunda kesin verilerin elde edilmesi adına etkili bir araç olurlar. Tanık beyanlarının tutarlı ve güvenilir olmasının tespit edilmesi halinde. İşveren tarafından kişilerin yıllık izin kullandığı gibi haklarını koruyan durumların da belirlenmesi mümkün değildir.

Ancak işveren maaş bordrosu, yıllık izin defteri ve hesap pusulası gibi yasal nitelik taşıyan belgeler aracılığı ile haklarını koruma altına alabilir. Bilirkişi raporları üzerinde yer alan bilgilerin çürütülmeyecek nitelikte olması halinde. Tahkikatların yapılması ve bu tahkikatların sonucunda nasıl veriler elde edildiğinden hareket edilerek sonuç elde edilmesi sağlanır. Ancak müfettiş raporlarının bu noktada mutlaka güçlü delillerle çürütülmesi mümkün oluyor.

 

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır Yazılır

İş Hukukunda Bilirkişinin Görevleri

İş hukuku alanında mahkemelerde bilirkişilik yapıldığı zaman ihtiyaç duyulan bilirkişiler iş yargılarının her aşamasında bilirkişi görevlerini yerine getirebilmektedirler. Bunların yanı sıra işçilerin çalıştıkları dönemde karşılarına çıkan ihbar, kıdem tazminatı ve bunlara ek olarak askerlikle ortaya çıkan tazminatları da talep etmesi söz konusu olabiliyor.

İşçinin yıllık izin haklarının, çalışma sürelerinin düzenlenmesi haklarının ve dinlenme haklarının karşılık bulmamasında da bilirkişiler uzman sıfatı ile raporlar hazırlayabilmektedir.

 

İş Kazalarında Aktüel Bilirkişisinin Görevi Nedir?

İş kazaları üzerinde kendini geliştirmiş olan uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen bilirkişi hizmetlerine bağlı olarak. İş kazalarının tanımlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, kazaların soruşturulması, kazalar sonrasında hak sahibi konumuna gelen kişilerin haklarının iade edilmesi, kazalar sonucunda ortaya çıkan iş göremezlik raporlarının oluşturulması gibi pek çok konuda raporlar hazırlanabilmektedir. 

 

İş Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Bilirkişi raporlarına davanın taraflarından birinin itiraz etmediği her durumda raporun geçerli olduğu bilgisinden hareketle hakim tarafından rapor onaylanacak şekilde kararlar verilmektedir. Bilirkişi raporlarına itiraz işleminin gerçekleşmesi ancak taraflardan en az birinin bu yönde bir talep ortaya koyması ile mümkün oluyor.

Raporda itiraz edilen noktaların incelenmesi ve tekrar değerlendirilmeye alınması adına bu konuda tekrar yeni bir bilirkişi ile rapor hazırlanmasına karar verilebilir. Son raporların hazırlanmasının ardından mahkeme tarafından bilirkişi raporuna itiraz eden tarafın lehine olan rapor dikkate alınarak bir karara varılır.

 

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Ne demektir

Bilirkişi raporuna itiraz ile ilgili uyulması gereken kural ve maddeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre taraflar bilirkişi raporuna itiraz etmek istediklerinde raporların kendilerine tebliğ edilme sürelerinden başlayacak şekilde.

İki haftalık süre içinde mutlaka bilirkişiye raporda gördükleri hatalar hakkında yapılmasını istedikleri düzenlemeler hakkında bilgi vermelidir. Bu noktada bilirkişiden raporlara katkı sağlayacak nitelikte ek raporlar hazırlaması talep edilebileceği gibi. Aynı zamanda mahkeme tarafından da bu kararın verilmesi mümkün olabilir.

 

Rapor üzerinde anlaşmazlık, uyuşmazlık ortaya çıkarabilecek bir durumun fark edilmesi ya da mahkemenin şüpheli konumda bir bilgiyi rapor üzerinde görmesi durumunda bilirkişi tarafından durumun tekrar incelenmesini talep etmesi söz konusu olabiliyor.

Mahkeme bunu yeni bir bilirkişi görevlendirerek de yapabilmektedir. İşçilerin kendi haklarını korumak adına mutlaka bilirkişi raporlarını incelemeleri ve bunlara itiraz haklarını gerektiğinde kullanmaları gerekmektedir. Makalede İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır konusu yer almıştır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Sezayi - İSTANBUL
    22 Ocak 2018

    Sayın hocam iş kazası sonra sakatkaldım davam 10 yılayakındır sürüyor 2008 kazagecirdim benim sorum 14 senelik tazminatım mah kemenin vermiş olduğu kararla birlikte verilecek soksa bugüne kadar verlmesimi getekiyor saygılarımla

    Cevapla
Yorum Bırak