İş Mahkemesi Dava Masrafları Ücretleri

İş Mahkemesi Dava Masrafları Ücretleri ile ilgili açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İş Mahkemesi Dava açılması esnasında ödenecek miktarlar, avukat ücretleri ve dava masrafları olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak dava açılması esnasında iki kalem maktu ve nisbi harçlar bulunmaktadır. İş Mahkemesi Davasın da nisbi harçlara tabidir. 2011 yılında yürürlüğe giren Hmk gereği dava masraf ve harçların tamamı peşin olarak mahkeme veznelerine avans olarak yatırılması davanın açılmış sayılması için ön şarttır. Dava açılırken bu masrafların tamamı peşin olarak vezneye yatırılır.

İŞ MAHKEMESİ DAVA MASRAFLARI

İş Mahkemesi Dava masrafları yukarıda açıkladığımız üzere harçlar nisbi harç’dır. Nisbi Harç, Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalar olarak talep edilen miktar üzerinden harçlandırılır. Nisbi harçlar ne olduğunu açıklayacak olursak, Başvuru Harcı, Peşin Harç, Vekalet harcı olarak karşımıza çıkmaktadır. İş Mahkemesi Dava masrafları olarak da Dosya gideri, Bilirkişi Ücreti, Diğer İş ve İşlemler, Taraf tebligat gideri, Tanık Ücreti, Tanık tebligat ücret kalemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. İş Mahkemesi Dava harç ve masraflar dava dilekçesinde ki talep ve tazminat miktarı, diğer isteklere göre yatırılacak miktarlar değişmektedir. İş Mahkemesi Dava 2016 yılı Masraf ve Harç toplamı ortalama 600 Tl tutmaktadır.

 

İş Mahkemesi Dava Masrafları Ücretleri

İş Mahkemesi Dava Masrafları Ücretleri

Ankara avukat