İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İşçi iş veren ile iş sözleşmesini haklı olarak sonlandırması durumunda, çalışmasından dolayı haketmiş olduğu, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, maaş alacağı, fazla mesai ücret alacağı, dini ve resmi bayram çalışma ücret alacakları için iş mahkemesine dava açabileceği gibi, işe iade davası, hizmet tespit davası içinde iş mahkemesine başvuru yapabilir.

İş mahkemesine açılacak davalar ile ilgili olarak tüm masraf ve harçlar dava açılırken peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

İş mahkemesine dava açılması için yukarda belirtiğimiz maddelerden hangisi talep edeceğini dva dilekçesinine yazarak hazırlanır.

İş mahkemesi dava dilekçesinde ayrıca bilirkişi talep etmesi gerekmektedir.

İş mahkemesi dava dilekçesine iş davasında haklı sebebplerini gösterir belge ve dökümanlar eklenir.

İş mahkemesi dava dilekçesine haklılığını gösterir en az iki şahit ad soyad t.c ve adresi dilekçeye eklenir.

İŞ MAHKEMESİ DOSYA MASRAFI

İş mahkemesi dava dilekçesi yukardaki pratik bilgiler doğrultusunda hazırlanılarak, İş mahkemesi Tevzi bürosuna gidilir. Dava dilekçesinde belirtilen, dava değeri, bilirkişi ücreti, tanık ücreti ve dosya masrafı hesaplanarak size verilir.

Tevzi bürosunda hesaplanılarak verilen mahkeme dosya masrafı ve harçlar vezneye gidilerek yatırılır. Masra dökümü farklılık göstereceğinden ödenecek miktar değişebilir.

Vezneden alınan makbuz ile tekrar tevzi bürosuna gidilerek dava dilekçesi ile birlikte davanız açılmış olur.

1Soru

Avukata Soru Sor