İş Mahkemesi Dosya Masrafı | Ankara Avukat | İş Hukuku

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İş Mahkemesi Dosya Masrafı, İşçinin iş mahkemesine başvuru yapmadan önce tazminat alacakları ve işe iade talebi için dava açmadan önce zorunlu arabuluculuk sürecini tamamlanması üzerine alacakları için iş mahkemesine dava açma zorunluluğu vardır.

İşçi iş veren ile iş sözleşmesini haklı olarak sonlandırması durumunda, çalışmasından dolayı hak etmiş olduğu, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, maaş alacağı, fazla mesai ücret alacağı, dini ve resmi bayram çalışma ücret alacakları için iş mahkemesine dava açabileceği gibi, işe iade davası, hizmet tespit davası içinde iş mahkemesine başvuru yapabilir.

İş Mahkemesine Başvuru Süreci

İş mahkemesine açılacak davalar ile ilgili olarak tüm masraf ve harçlar dava açılırken peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. İş mahkemesine dava açılması için yukarıda belirtiğimiz maddelerden hangisi talep edeceğini dava dilekçesine yazarak hazırlanır.

İş mahkemesi dava dilekçesinde ayrıca bilirkişi talep etmesi gerekmektedir. İş mahkemesi dava dilekçesine iş davasında haklı sebeplerini gösterir belge ve döküm anlar eklenir. | İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İş mahkemesi dava dilekçesi yukarıdaki pratik bilgiler doğrultusunda hazırlanılarak, İş mahkemesi Tevzi bürosuna gidilir. Dava dilekçesinde belirtilen, dava değeri, bilirkişi ücreti, tanık ücreti ve dosya masrafı hesaplanarak size verilir.

Tevzi bürosunda hesaplanılarak verilen mahkeme dosya masrafı ve harçlar vezneye gidilerek yatırılır. Masraf dökümü davadaki talebe göre farklılık göstereceğinden ödenecek miktar değişebilir.

Vezneden alınan makbuz ile tekrar tevzi bürosuna gidilerek dava dilekçesi ile birlikte davanız açılmış olur. | İş Mahkemesi Dosya Masrafı

İş Mahkemesi Dava Açma Ücreti 2019

İş mahkemesine açılacak dava harç ve masraflar ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

HARÇLAR : Başvurma Harcı 44,40 TL, Peşin Harç 170,77 Harç Toplam 215,17 TL

MASRAFLAR : Dosya Gideri 1,00 TL, Diğer İş ve İşlemler 60,00 TL, Taraf Tebligat Gideri 140,00 TL,
Bilirkişi Ücreti 250,00 TL, Tanık Ücreti 40,00 TL, Tanık Tebligat Ücreti 28,00 TL, TBB Vekalet Pulu Ücreti 10,10 TL, Masraf Toplam 529,10 TL

Genel Toplam olarak harç ve masraf toplama 744,27 TL

Yukarıda hesaplanan miktarlar, 10.000 TL dava değeri üzerinden hesaplanmış masraflardır. Dava değerinin yükselmesi, tanık sayısının artması, keşif istenmesi dava masrafının miktarının artmasını sağlayacaktır.

İş mahkemesine dava açılırken dava harç ve masraflarının eksik yatırılması durumunda süre verilir. Bu süre içinde harç ve masraflar tamamlanmaz ise dava ret edilir. | İş Mahkemesi Dosya Masrafı

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

1Soru

Avukata Soru Sor