İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası

İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası

İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası

İş Mahkemesi Hizmet Tespit Davası

İş Mahkemesi Hizmet Tespit Davası,  İş Mahkemesi Menfi Tespit Davası, İş Mahkemesi Delil Tespiti

Yaşantıda kıtı kıtına, günü gününe geçinen sigortalıları uzak yerlere gidip hak arama güçlüğüne düşürmemektir. Ayrıca, işçinin işini yaptığı işyerinin yer aldığı yer mahkemesi de doğandavalarda yetki sahibi mahkemedir.

Hizmet Tespit Nasıl İspat Edilir

Davanın İspatı: Davada, davacı işçi iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştığını kanıt etmelidir. Dava birçok delille ispatlanabilir. İşyeri kayıtları, imzalı bordro ve işe giriş bildirgesi, puantaj kayıtları,

SGK işyeri dosyası, işyerinin kapsama alındığı tarih, muhtasar vergi beyannameleri, Müessese müfettiş raporları ve tutanakları, yerel yönetimkayıtları, jandarma ve emniyet kayıtları, vizite kağıtları, imzaaraştırması, sürekli ve mevsimlik iş olması, müddeti, sezonu, abuhava koşulları, bilhassa işyerinde gayret gösteren bordro tanıkları, şunlaryoksa komşu işyerinde çalışanlar ve işverenleri, özellik arz eden hallerdeeksper araştırması, gerektiğinde işyeri ve çalışma koşulları istikametinden bulgu hizmet belirleme davalarında kanıt olabilir.

Hizmet Tespit Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır – Dilekçede Nelere Dikkat Edilmelidir

Hizmet Tespit davasının açılma aşaması önemlidir. Bu nedenle Dava açılırken taraf teşkilide önemlidir. Dava açılırken mutlaka davalı olarak işveren ve SGK davalı olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında dava dilekçesinde davacı tanık isimleri belirteceği gibi, yargıtay kararlarına göre bordro çalışanlarından da tanık olarak dinlemesi gerektiğine karar verdiğinde bu hususda belirtilmelidir.

Hizmet tespiti istenen tarih açık olarak belirtilmesi gerekmekte olup, o tarihte alınan ücret de yazılmalıdır.

Burada hizmet tespiti ile mahkeme aynı zamanda ücretide tespit etmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise dava sonunda primler ücrete göre tespit edilerek işverenden ödenmesi istenecektir.

İş Mahkemesi Hizmet Tespit Süreler

Hak düşürücü süre: 5 senedir. İşçi ya da ölümü durumunda hak sahipleri, hizmetin geçtiği senesonundan başlayarak beş sene içinde iş mahkemesine müracaat ederek hizmet belirlenmesi davası açmak zorundadırlar.

Kanundaki bu müddet hak düşürücü bir müddet çoğu, bu müddetatlattıktan ardından açılan davalar dinlenemez.
Hakim hak düşürücü zamanı kendi kendine nazarı itibar alır.

Ancak, bir takım durumlar hak düşürücü zamanı keser. Örneğin, işe giriş bildirgesinin verilmesi ya da işçinin kısmi sigortalı gösterilmesi olarak verebiliriz.

İş Mahkemesi Hizmet Tespit Menfi Davası | Sıkça Sorulan Sorular

HİZMET TESPİTİ DAVASI - DAVALI İŞYERİNİN KAMU KURULUŞU OLDUĞU - DAVACININ İŞE BAŞLADIĞINA DAİR BELGELERİN GETİRTİLECEĞİ - BELGELERDE NOKSANLIK VARSA SEBEBİNİN İRDELENEREK DAVACININ ÇALIŞMALARINA TANIKLIK YAPABİLECEKLERİN DİNLENİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Yapılacak iş; davalı işyeri kamu kuruluşu olduğundan, davacının, anılan çalışmalarının, gerçekten olup olmadığını davalı kamu kuruluşunun kayıt ve ücret bordrolarından saptamak, imzalı ücret bordrolarını, işçiyle imzalanan hizmet akdini, işe başlatılmasına ilişkin makam olurunu, işyeri şahsi sicil dosyasını getirtmek,

Bu tür belgelerde noksanlık varsa, bunun nedenini, ücretin nasıl ödendiğini araştırmak, ancak davalının ücret ödemesine ilişkin belgelerin bulunmaması ile ilgili haklı nedeninin olması halinde iddianın tanık sözleri ile ortaya konulabileceğinden, işveren kuruluşun davacı ile ilgili yetkili şef, amir, müdür gibi yetkili kişilerini dinleyerek ve giderek tanık beyanları arasındaki çelişki giderilek çıkacak sonucuna göre bir karar verilmekten ibarettir.

0 Yorum

Yorum Bırak