Atla

İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası


İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası

İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası

İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası

A.  İş Mahkemeleri Tespit Davası, B. İş Davalarında Tespit Davası, C. İş Kazaları Tespit DavasıHizmet Tespit Davasıİşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin bu fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait iş yerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludurİş Kazası Tespit DavasıMahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. (6100 S. K. m. 1) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür. (5510 S. K. m. 101) Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. (6100 S. K. m. 6)İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz. (5521 S. K. m. 5) Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. (6100 S. K. m. 106) Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz.

Yargıtay Kararı - İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2014/24461 Karar: 2015/3351 Karar Tarihi: 24.02.2015HİZMET TESPİTİ DAVASI - İŞVERENE AİT İŞ YERİNDE GEÇEN VE KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALI ÇALIŞMALARININ TESPİTİ İSTEMİ - DAVACININ ÇALIŞMASI İLE ÇALIŞTIĞI SÜREYİ NETLEŞTİRİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Yapılacak iş, dönem bordrosunda adı bulunan tanıklar ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmak ve beyanlarını almak, davacının çalışmasını bilebilecek nitelikte komşu işyeri tanıklarını araştırmak ve tespit edilen tanıkları dinlemek, tarafların bildireceği diğer delilleri toplayıp davacının çalışması ile çalıştığı süreyi netleştirmek sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası - Yorum
  BUSE GÖKKAYA -
  6 Ağustos 2016

  İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. (La Rochefoucauld)

  Cevapla
 • İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası - Yorum
  NAZİFE YANBOL -
  23 Ağustos 2016

  İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası - Yorum
  MUKADDES YAVAŞ -
  19 Eylül 2016

  İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
Yorum Bırak