Atla

İş Mahkemesi Hizmet Ve Menfi Tespit Davası


İş Mahkemesi Hizmet Ve Menfi Tespit Davası

İş Mahkemesi Hizmet Ve Menfi Tespit Davası

İş Mahkemesi Hizmet Ve Menfi Tespit Davası

Sigortasız olarak çalıştırılan başka bir deyişle kayıt dışı olarak istihdam edilen kişilerin hizmetlerinin tespiti için iki yol izlemeleri mümkündür.

Birin yol idari yoldur. Sigortasız çalıştıklarına dair ellerinde sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ve bilgiler olanlar konuyu SGK’ya yada ALO 170 hattına şikayet edebilirler. SGK Denetmenleri/Müfettişleri konuyu inceledikten sonra belgelere dayanan bir şekilde çalışanın sigortasız çalıştırıldığı dönemleri sigortalı hale getirir ve tescil ettirirler.


Bu yola başvurmak için elde kesin kanıtlayan, sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan bilgi ve belgelerin olması önemlidir.

İkinci yol olarak ise sigortasız çalışılan dönemler için İş Mahkemesi’ne dava açılması mümkündür. İdari yoldan yapılan denetimde hizmetlerinin tespiti mümkün olmayan sigortalıların mahkemeye gitmesi yanında doğrudan mahkemeye gidilmesi de mümkündür.

Çalışırken yada
işten ayrıldığı tarihten sonraki yılbaşından itibaren beş yıl içerisinde İş Mahkemesi’ne hizmet tespit davası açan sigortalılar mahkeme tarafından karar verilmesi halinde sigortasız çalıştırılan dönemler için hizmet kazanırlar.

Hizmetleriniz tespit edildikten sonra, kıdem tazminatı hakkınızı da mahkeme yoluyla işten ayrıldığınız tarihten sonraki on yıl içerisinde isteyebilirsiniz.

Hizmet Tespit Davası Kıdem Tazminatı İstemiyle Açılır mı?

Soru sorun okurumuzun bahsettiğiniz yakını 1200 gün hizmet kazanmış. Ancak bu hizmetin ne şekilde kazanıldığını belirtmemiş. Bu hizmetler eğer mahkeme kararı ile kazanmış ise mahkeme ilamında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vesair işçi alacak hakları da belirtilmiş olabilir, öncelikle mahkeme kararının iyice incelemenizi tavsiye ederiz.

Eğer sigortalı hizmetlerini mahkeme kararı ile kazanmış ancak mahkeme ilamında bu haklar belirtilmemiş ise davayı eksik açmış olabilirler. Şöyle ki hizmet tespit davalarında
“hizmetin tespiti” yanında “kıdem ve ihbar tazminatı vesair haklarının tespitinin” de mahkeme dilekçesi ile istenilmesi mümkündür.

Hizmet tespiti bir olumlu tespit davası iken, kıdem tazminatı ve diğer hakların tespitinin istenilmesi ise alacak içeren bir eda davasıdır. İçtihat açısından her iki davanın birlikte açılabileceği konusunda farklı görüşler olsa da Yargıtay’ın ağır basan görüşü birlikte açılabilecekleri yönündedir.

Eğer hizmet tespit davasında "hizmet tespiti ve kıdem ve ihbar tazminatının takdiri" istenilmemiş ise hizmet tespitini yapan mahkeme ilamına dayanarak tazminatlar yanında diğer işçi alacakalının da istenilmesi mümkündür.

Denetim Sonucu Hizmet Kazanılması Hali

Öte yandan eğer çalışanın hizmetleri müfettiş/denetmen raporuna göre tespit edilmiş ise bu kez İş Mahkemesi’ne bu denetim elemanlarının raporlarını delil göstererek ihbar ve kıdem tazminatı gibi işçi alacaklarının ödenmesi için dava açmak mümkündür. Unutulmamalıdır ki SGK’nın denetim elemanlarının usulünce tanzim edilmiş tutanakları ve raporları kuvvetli delil niteliğindedir.

Kıdem ve ihbar tazminatları yargıyı en çok meşgul eden konular arasında bulunmakta. Bu nedenledir ki hizmet tespitleri konusunda mahkemelerin geniş bir içtihat birikimi bulunmaktadır.

Şahitler ve deliller ile çalıştığını ispatlayan sigortalıların mahkemeyi kazanmaları ve haklarını almaları yüksek bir ihtimaldir. Bu konuda hukuki yardım almakta fayda bulunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Yapılacak iş, dönem bordrosunda adı bulunan tanıklar ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmak ve beyanlarını almak, davacının çalışmasını bilebilecek nitelikte komşu işyeri tanıklarını araştırmak ve tespit edilen tanıkları dinlemek, tarafların bildireceği diğer delilleri toplayıp davacının çalışması ile çalıştığı süreyi netleştirmek sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

ÖZET: Davacı işçi iş güvencesi kapsamında olup, dosya içinde yer alan yazılı fesih bildirimi üzerine yasal süresi içinde işe iade davası açılmıştır.

Dairece verilen kaldırma/gönderme kararı üzerine mahkemece gerekli araştırmalar yapılmış, güvenlik hizmet alımı sözleşmesinin iptali üzerine feshin geçerli nedene dayandığı tespit olunmuştur.

Yargıtay … Hukuk Dairesinin son kararları da bu yöndedir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun,

Dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, 6100 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu, ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, davacının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Mahkemesi Hizmet Ve Menfi Tespit Davası - Yorum
  BUSE GÖKKAYA -
  6 Ağustos 2016

  İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. (La Rochefoucauld)

  Cevapla
 • İş Mahkemesi Hizmet Ve Menfi Tespit Davası - Yorum
  NAZİFE YANBOL -
  23 Ağustos 2016

  İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • İş Mahkemesi Hizmet Ve Menfi Tespit Davası - Yorum
  MUKADDES YAVAŞ -
  19 Eylül 2016

  İş Mahkemesi Tespit Davası İş Tespit Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
Yorum Bırak