İşçi Alacakları Davası İşçi Tazminatları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşçi Alacakları Davası İşçi Tazminatları

İşçi Alacakları Davası İşçi Tazminatları

İşçi Alacakları Davası İşçi Tazminatları

İşçi Alacakları Davası İşçi Tazminatları

A. İŞÇİ ALACAKLARI, B. KIDEM İHBAR TAZMİNATI YARGITAY KARARI: 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/15414 Karar: 2011/10779 Karar Tarihi: 04.04.2011

  • ÖZET: Yerel mahkemece davacıya davasını S… Yemek Üretim ve Hizmetleri A.Ş’ e yöneltmek üzere süre verilmesi, daha sonra bu şirkete usulünce tebligat yapılarak taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına ilişkin karar verilmesi gerekirken tasfiyesi tescil ve ilan edilmiş şirket hakkında hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  • Davacı vekili müvekkilinin davalı işyerinde çalışırken işverenin kendisini ve diğer çalışanları hiçbir sebep göstermeden başka bir işverene ait ve il sınırları dışındaki bir şirkette çalışmaya zorladığını,
  • Kabul etmeyince iş akdini haksız feshettiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma ücreti, kötü niyet tazminatı, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor