İşçi Alacakları İcra Takibi | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İşçi Alacakları İcra Takibi

İşçi Alacakları İcra Takibi

İşçi Alacakları İcra Takibi belli olan alacakların icra hukuku içerisinde çözümlenmesi durumudur. İşçi alacakları ilamlı icra, ilamsız icra olarak takip yapılması mümkün olan durumlardır. İlamlı icra olabilmesi için, iş mahkemesi kararı yada arabuluculuk toplantısında tutulan anlaşma tutanağının ilama çevrilmesi ile mümkündür.

İlamsız icra takibi ise işçi ile işveren arasında belirlen miktarın aralarında yaptığı protokolde belirtilen miktarların ilamsız icra takibine konu edilmesidir.

İşçi Alacakları İcra Takibi

İşçi alacakları ile ilgili mahkeme kararı var ise işçi alacakları için ilamlı icra takibi yapılır.

Mahkeme kararı bulunmuyor, işçinin elinde alacağına dair belge, anlaşma protokolü, ödeme taahhüt veya alacağı belli ise işçi alacakları için ilamsız icra takibi yapılabilir. İşçi alacakları ile ilgili olarak avukat desteği alınmasını tavsiye ederiz.

İşçi Alacakları İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İşçi alacaklarının en çok konu edildiği durum ilamlı icra takibine konu edilmesidir. Eğer davanızı bir avukat aracılığı ile takip etmiş iseniz, bu aşamaları avukatınız başlatacak ve tahsil aşamasına kadar süreç devam edecektir.

İş mahkemesi işçi alacaklarından dolayı karar vermesi ve kararının taraflara tebliğ edilmesi ile icra süreci başlamaktadır.

İş mahkemesi kararlarının icra takibine konulmasında kesinleşmesine gerek yoktur. Karşı tarafın istinaf ve yargıtaya itiraz hakkını kullanması takibin durdurulmasına sebep durum değildir.

İlamlı icra takibinin mahkeme kararının üst mahkemeden kesinleşip dönene kadar durdurulması istenmesi halinde borç miktarı kadar icra dairesine teminat yatırılarak tehiri icra kararı alınması ile mümkündür.

Yargıtay Kararı – İşçi Alacakları İcra Takibi

İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI – DÜZENLENEN BELGENİN BORÇ İKRARI İÇEREN BELGE NİTELİĞİNDE OLDUĞU. BORCUN ÖDENDİĞİNİN AYNI NİTELİKTE BELGE İLE İSPATLANAMADIĞI. İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Somut olayda, alacaklının takibine dayanak yaptığı alacaklı ve borçlu şirket tarafından işçi ve işveren olarak .. tarihli ibra ve feragat name başlıklı işçi alacaklarını gösterir belge düzenlenerek net ödenecek toplam miktarın .. TL olduğu belirtilerek imza altına alınmış olduğundan düzenlenen belge bu haliyle borç ikrarını içeren bir belge niteliğindedir.

Belge altındaki imzaya borçlu tarafından itiraz da edilmediğine göre artık İİK. anlamında belge haline gelmiştir. Borçlu, borcu ödediğini aynı nitelikte bir belge ile ispatlayamadığını göre mahkemece alacaklının itirazın kaldırılması isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri