İşçi Alacakları Nasıl Hesaplanır? | Ankara Avukat | İş Hukuku

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İşçi Alacakları Nasıl Hesaplanır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşçi Alacakları Nasıl Hesaplanır?

İşçi Alacakları Nasıl Hesaplanır?

İşçi Alacakları Nasıl Hesaplanır?

İşçi Alacakları Nasıl Hesaplanır? İşçi işe iade davası açarken, izin ücretinin işe iade davası içinde isteyip isteyemeyeceği davanın sonucuna göre belirlenmelidir. Gerçekten işçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda, önceki fesih ortadan kalkmış olmakla ve iş ilişkisi devam ettiğinde 4857 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi uyarınca izin ücreti istenemez. İşçinin işe başvurusuna rağmen yasal bir aylık işe başlatma süresi içinde işe alınmaması halinde ise, işe başlatmama anı fesih tarihi olarak kabul edildiğinden, izin alacağı bu tarihte muaccel olur. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir.

İşveren işçinin yıllık izinlerini kullandırdığına dair imzalı belge ile ispat etmesi gerekir. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Aktin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İş sözleşmesinin feshi nedeniyle kullandırılmayan yıllık izin ücreti, izin alacağına dönüşür. Bu nedenle zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar. İş sözleşmesinin işverence feshedilmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasal ya da arttırılmış bildirim önelleri ile 27 nci madde uyarınca işçiye verilmesi gereken iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

Kanundaki bu düzenleme karşısında, işçi tarafından ihbar önelli fesih halinde fesih bildirimi ile yıllık izin süresi birbirine karışacağı kabul edilmelidir. Kanunda, iş sözleşmesinin feshi nedeniyle kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir. İzin ücretine hak kazanma zamanı olarak kabul edilmiştir. İş sözleşmesinin iptal edildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı içinde  temerrüde düşürülmesi gerekir. (İşçi Alacakları Nasıl Hesaplanır?)

Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve İş Kanununun 34 üncü maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 gün 2007/30158 E, 2008/28418 K.). Bu itibarla, izin ücreti için yasal faiz uygulanmalıdır. Sözleşmenin feshi üzerine ödenmesi gereken izin ücretinden taktiri indirim yapılması doğru değildir. İşe iade davası sonunda işçinin işe başlatılmadığı tarihte iş sözleşmesi feshedilmiş sayıldığından, izin ücreti hesabında işçinin işe başlatılmadığı tarihte alması gereken ücret dikkate alınmalıdır. İşverenin işçiyi işe başlatması durumunda, iş ilişkisi kesintisiz devam ettiğinden, kullandırılmayan izin ücretine de hak kazanılması söz konusu olmaz.

4857 sayılı Yasanın 53 üncü maddesinde işçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemeyeceği kurala bağlandığına göre, işçinin daha önce ödenen izin ücretinin, işe iade sonunda işçinin işe başlaması halinde işçinin kullanmadığı izin hakkına sayılması da doğru olmaz. Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devam ederken izin ücrete dönüşmeyip ve bu haktan vazgeçmez.. İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde izin ücretlerini işverenden istemesi mümkün değildir.İşçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında izin hakkının olup olmadığının tespitini istemesinde hukuki menfaati vardır. (İşçi Alacakları Nasıl Hesaplanır?)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor