İşçi Kıdem Tazminat Hakkı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşçi Kıdem Tazminat Hakkı

İşçi Kıdem Tazminat Hakkı

İşçi Kıdem Tazminat Hakkı

Tazminat Hakları Hakkı İşçi Kıdem Tazminat

İşçi Kıdem Tazminat Hakkı, İşçi kıdem tazminatı ve işçi alacakları neler olabileceğinden bahsetmek gerekirse, Çalışan kişi Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı talebinde bulunabilmektedir.

Aldığı Kıdem Tazminatında hata olduğunu eksik olduğunu düşündüğü durumlarda ise hukuki mercek çerçevesinde, Kıdem Tazminatı Hesaplaması yaptırabilmektedir. Kıdeme Esas Tutulan Süre davası, Çağrı Usulüne Göre Çalışma gibi çeşitli haklarını savunduğu dava açabilmektedir.

Öte yandan en sık karşılaşılan Dava ise İşçi Alacakları Davasıdır. Bu Dava türünde, iki maaş tutarında ödenen ikramiyenin, yılda bir maaşa indirildiği durumlarda, çalışma koşulları ile ilgili hukuk dışı durumlarda ve varsa ikramiye alacağının hüküm altına alınmasının sağlandığı davalardır.

İşçi ve işveren arasında genel olarak, bu tarz davalara sıkça rastlanabilmektedir. İşverenlerin genel olarak işçiler için hakkını aramada daha az istekli olduklarını düşündüklerinden, hukuk dışı yaptırımlarda bulunabilmektedirler.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – KIDEM TAZMİNATI FARKININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ – İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI BİR NEDEN OLMAKSIZIN İŞVERENCE FESHEDİLMESİ – İŞ SÖZLEŞMESİNİN EMEKLİLİK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİĞİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: İş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın işverence feshedilmesi halinde, işçinin ihbar tazminatını henüz almadan önce ve ihbar öneli içinde yaşlılık aylığı bağlanması için kuruma başvurması ve kendisine tahsis yapılması durumunda feshin emeklilik suretiyle gerçekleştiği kabulü edilmelidir.

Ancak unutulmamalıdır ki, davacı da olunsa davalı da olunsa, en uygun sonuca varma aşamasında kanıt ve delil gerekmektedir. İş dünyasında bazı, hak kayıpları resmi ve yazılı dokümanlarla ispatlanamaya bilmektedir.

Örneğin yasalalar günlük çalışma saatlerini belirlediği halde, bu sürenin üzerinde çalışan işçiler bu durumu nasıl ispat edebilirler? Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlama ile yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar, aynen burada da geçerlidir.

İşçi ücret bordrolarına imzasını atmış ise, sahte olduğu ispat edilinceye kadar o bordrolar kesin delil niteliği taşımaktadır. Aksi ispatlanamadıkça fazla çalışılmış olunsa dahi, ücretinin verildiği varsayılmaktadır. Bu durumda işçi, iş yerine giriş ve çıkış saatlerini tutan belgeleri delil olarak sunabilir.

Ancak fazla çalışmanın yazılı belge ile ispat edilemediği durumlarda ise, tanık beyanları ile sonuca gidebilmektedirler. Öte yandan yaptığı iş ve verilen emek araştırılmaya müsait ise, araştırması yapılarak, gün içerisinde fazladan çalıştığını ispat edebilmektedir.

Bu örnekte görüldüğü üzere böylesi bir hak mahrumiyetinde bile, işçi yasal yollara başvurarak hakkını arayabilmektedir. İşçilerin, işveren ve ya işi ile ilgili hemen hemen her sıkıntısını yasal yollarla çözebilmesi mümkün bir durumdur. Bu süreci sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yürütebilmesi içinde İşçi Avukatı tutarak, vakit kaybetmeden hakkını arayabilir. (İşçi Kıdem Tazminat Hakkı)

Tazminat Hakları Hakkı İşçi Kıdem Tazminat Yargıtay Kararı

ÖZET: Somut olayda ise davacı emeklilik nedeniyle işyerinden ayrılmış ertesi günü Sosyal sigortalar kurumuna başvurmuştur. İşçinin işyerinden ayrılma amacının emeklilik olduğu anlaşılmaktadır.

İşverenin bu durumu devamsızlık nedeni kabul etmesi yerinded olmadığı gibi disiplin kurulu kararı olmadan yapılan fesih haklı fesih sayılmaz. (İşçi Kıdem Tazminat Hakkı)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor