İşçinin Raporlu İken İşten Çıkarılması

A. RAPORLU İKEN İŞTEN ÇIKARMA, B. İŞÇİNİN RAPOR SÜRESİ, C. İŞTEN ÇIKARILMA KIDEM İHBAR TAZMİNAT HAKKI

YARGITAY KARARI : 9.Hukuk Dairesi Esas:  1995/10819 Karar: 1995/20518 Karar Tarihi: 13.06.1995 ÖZET: Davacının iş akti hastalığı nedeniyle rapor alması ve öteki işçilere kötü örnek olması gerekçesiyle feshedildiğine göre, olayda toplu iş sözleşmesinin 15. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının uygulanacak maddede öngörülen tazminata karar verilmesi gerekir.

‘……..İşyerinde uygulanmakta olan 1993-1995 yürürlük süreli TİS’nin 15. maddesinde, ibarelerine yer verildikten sonra denilmektedir. Bu kuralın yaptırımı aynı maddenin 3. fıkrasında biçiminde gösterilmiştir. Davacının iş akti hastalığı nedeniyle rapor alması ve öteki işçilere kötü örnek olması gerekçesiyle feshedildiğine göre, olayda toplu iş sözleşmesinin 15. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının uygulanacak maddede öngörülen tazminata karar verilmesi gerekir. Aksine düşünce ile yazılı şekilde bu isteğin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…….’İşçinin Raporlu İken İşten Çıkarılması.

Yargıtay Kararı – İşçinin Raporlu İken İşten Çıkarılması

İşçinin Raporlu İken İşten Çıkarılması konusu ile ilgili yargıtay kararları eklenecektir.

 

Avukat Ankara