Atla

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu


İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu Eşit davranma ilkesi genel olarak mevcut bulunan bütün hukuk alanlarında geçerli olup İş Hukuku bakımından işverene iş yerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Eşitlik ilkesinin 4857 sayılı İş Kanununda hüküm belirtilmesi üzerine kısmen de olsa işverenin yönetim hakkı hem Anayasa hem de kanunlar ile sınırlandırılmıştır.

Bu konuyu daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, işverenin çalıştırdığı işçiler arasında keyfiyetten doğan bir ayırım yapması yasal olarak yasaklanmış durumdadır. Bahsedilen eşitlik ilkesi hem Anayasal olarak koruma altına alınmıştır, hem de 4857 sayılı İş Kanunda yasal olarak ifade edilmiştir. İş Kanunun 5'inci maddesinde yukarıda açıklanan gibi eşit davranma ilkesinden bahsedilmektedir.

Aynı maddenin devamında İş Kanunun 20. Maddesinde bahsedilen yapılacak fesih bildirimine itiraz usulü başlığı altında olan maddede hükümleri saklı kalmak üzere işverenin İş Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hükümlere aykırı davrandığını işçinin ispat etmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

Bunun yanında işçinin konu hakkında bir ihlalin varlığının ihtimalini güçlü bir şekilde gösteren durumları ortaya koyması ile işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmek zorunda kalacaktır. Bu gibi davalarda konusunda uzman olan bir ankara avukat veya hukuk bürolarından yardım alınması ile sonuca daha kolay ulaşılması mümkündür.

İşçinin Kavga Etmesi

İşçinin yapacağı kavganın işyeri sınırları içerisinde aynı işverenin başka işçisi ile olması durumunda ikisinin de direkt olarak işten çıkartılması mümkündür. İşçinin kavgası yine işverenin bir başka işçisi ile olması ancak işyeri dışında olması durumunda işten çıkartmanın mümkün olması için mevcut kavganın işyerinde olumsuz etkiler yaratması gerekmektedir. İşçinin kavga etmesi nedeniyle işverenin iş sözleşmesi feshi edebilme imkanı vardır.  

Ancak işçinin kavga etmesi durumunda işverenin kavga eden işçilerden dolayı İşverenin Eşit Davranma Borcu bulunmaktadır. İşçinin Kavga Etmesi - İşverenin Eşit Davranma Borcu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.

İşçiye Kavga Etmesi İşverenin Eşit Davranma Borcu - Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2009/45107 Karar: 2012/6474 Karar Tarihi: 29.02.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI. İŞÇİLERİN İŞ YERİNDEKİ BİRBİRLERİNE KARŞI YÖNELEN HAKSIZ EYLEMLERİNDEN ÖTÜRÜ YALNIZCA DAVACININ İŞ AKDİNE SON VERİLDİĞİ. İŞVERENCE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRI DAVRANILDIĞI . HAKSIZ FESİH - KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Davacının da aralarında bulunduğu işçilerin iş yeri içerisindeki birbirlerine karşı yönelen haksız eylemlerinden. Ötürü yalnızca davacının iş akdine son verilerek, işverence eşit işlem borcuna aykırı davranılmış olmakla işveren feshi haksız fesih niteliği taşımakta olup, kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir. Dosya içerisindeki CD kayıtlarında da Mahkeme gerekçesini destekleyecek görüntüler yer almamaktadır.

Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak  Sulh Ceza Mahkemesinin 17.6.2008 tarih ve 2007/1289-2008/727 E-K. sayılı kararı ile davacıya hakaret suçundan davacının tartıştığı işçiye ise hakaret ve müessir fiil suçuna teşebbüs suçlarından ceza verildiği anlaşılmaktadır. Buna göre ilk haksız hareketin davacıdan kaynaklandığı sonucuna varmak mümkün olmadığı gibi bu konudaki Mahkemenin kabulü bir an için yerinde görülse dahi kendisine yönelen haksız harekete karşılık davalının diğer işçisinin Ceza Mahkemesinin kararı ile sabit görülen eylemlere başvurması gibi bir hak ve yetkisi de bulunmamaktadır. Davacı ile tartıştığı anlaşılan işçilerin halen aynı iş yerinde çalışmayı sürdükleri anlaşılmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak