İşe Bildirimsiz Gelmeme

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşe Bildirimsiz Gelmeme

İşe Bildirimsiz Gelmeme

İşe Bildirimsiz Gelmeme

İşe Bildirimsiz Gelmeme

İŞE GELMEME YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2014/3187 Karar: 2015/15165 Karar Tarihi: 27.04.2015

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İZİNSİZ VE MAZERETSİZ OLARAK İŞE DEVAM ETMEMESİ SEBEBİYLE DAVALI TARAFINDAN HAKLI SEBEBE DAYANILARAK FESHEDİLDİĞİ – FESHİN HAKLI SEBEBE DAYANDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİANIN İSPAT EDİLEMEDİĞİ

ÖZET: Somut olayda, davacının iş sözleşmesi davacının izinsiz ve mazeretsiz olarak işe devam etmemesi sebebiyle davalı tarafından haklı sebebe dayanılarak feshedilmiştir. Dosya kapsamında davalının feshi bildirimine konu devamsızlık tutanakları mevcuttur; ancak, davalı tarafın bu tutanakları düzenleyen kişileri tanık olarak dinletmediği görülmektedir. Buna göre; davalının, feshin haklı sebebe dayandığı yönündeki iddiasını ispat edemediği anlaşılmakta olup, mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2012/39478 Karar: 2014/32012 Karar Tarihi: 31.10.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVALI İŞVERENCE TUTULAN TUTANAKLARIN İÇERİKLERİNİ DOĞRULAYACAK TANIK BEYANLARININ OLMAMASI NEDENİ İLE HAKLI FESİH İSBAT EDİLEMEDİĞİ – HAKSIZ İŞ AKDİNİN FESİH EDİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Hizmet akdinin ne şekilde sona erdiği hususunda ispat yükü davalı işverene ait olduğundan davalı işverence tutulan tutanakların içeriklerini doğrulayacak tanık beyanlarının olmaması nedeni ile haklı fesih isbat edilemediğinden davacının işverence kıdem ve ihbar tazminatını hak edecek şekilde haksız iş akdinin fesih edildiği kanaatine varılmıştır.

0 Yorum

Yorum Bırak