İşe Gelmeme İhtar Tutanağı İhtarnamesi | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İşe Gelmeme İhtar Tutanağı İhtarnamesi

İşe Gelmeme İhtar Tutanağı İhtarnamesi

İşe Gelmeme İhtar Tutanağı İhtarnamesi Nasıl Hazırlanır? İşe gelmeyen işçi için ihtar tutanağı çekilmesi genel itibari ile süresi belli olsun ya da olmasın işçeveren, işçinin işverenden izin almadan, geçerli sebepler olmadan iki iş günü boyunca peş peşe ya da bir ay içinde iki defa işine devam etmemesi durumunda yapılmaktadır.

Bu aşamada iş sözleşmesi feshedilebilir. İş sözleşmesinin feshinde, işçi fesih bildiriminde sebep olmadığını düşünüyorsa ya da fesihte geçerli bir sebep yoksa bu noktada iş mahkemesine dava açabilir.

Fesihin geçerli sebeplere dayalı olduğu durumlarda ise bunu ispat etmesi gereken kişi işveren olmaktadır. İşe gelmeme ihtar tutanağı ihtarnamesi için dilekçe hazırlanması gerekir.

İşçiye İhtarname Çekme Nedenleri Nelerdir?

İşe izinsiz gelmeme ihtar formu çalışan işçinin iş saatlerine sebepsiz şekilde gelmemesini ifade eder. İhtarname çekilme sebepleri ise:

  • Çalışan işçinin sebepsiz yere ve işverenine durumu iletmediği hallerde işe gitmemesi,
  • İşçinin iki gün peş peşe ya da bir ay içinde 2 defa işe sebepsiz yere gitmemesi durumunda çekilebilir.

İşçiye işe gitmediği için çekilen ihbarname haklı sebeplerle çekilmiş ise bu durumda işçi işten çıkartılır ve işveren tazminat ödemek durumunda kalmaz. Ancak işçi bu duruma karşı dava açarsa, işverenin işe gelmediği günleri kanıtlaması istenebilir. İşçinin yaptığı devamsızlığa bağlı olarak 4857 sayılı olan İş Kanunu’nun 25. Maddesine göre farklı sebeplerle feshedilebilir. Bunlar:

  • Ardı ardında 2 gün işe gelmeme,
  • Bir ay içinde 2 defa işe gelmeme ya da tatilden sonraki gün işe gelmeme,
  • 1 ay içinde toplam 3 iş günü devamsızlık durumlarında işçiye ihbarname çekilebilir.

İşe Gelmeme Tutanağı 2019 Nasıl Hazırlanır?

İşe gelmeyen işçiye ihbar çekme süresi için öncelikli olarak işçinin işe gitmediği günlerin tutanak tutularak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tutanaklarda çalışan kişilerden şahit olması da önem arz etmektedir. Daha sonra bu konuyla ilgili işçiye bir ay içinde ihtar çekilir. Ancak ihtarın ulaşmasından sonra tutanak tutulup iş akdi sonlandırılabilir. Bu durumunda yargıya intikal etmesi durumunda işçi savunması ve işveren savunması dinlenir.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

İhtarname Örneği – İşe Gelmeme İhtar Tutanağı İhtarnamesi

… … NOTERLİĞİ’ NE
İHTARNAME
İHTAR EDEN              : 
VEKİLİ                          : AV.İLKAY UYAR KABA
İHTAR EDİLEN         :
İHTARIN KONUSU :  İşe gelmemeniz hakkındadır.
AÇIKLAMALAR                 :
1-) Müvekkilimize ait …… ….. ……. ……/ …… adresinde kurulu …………….. ünvanlı işyerinde …/…/… tarihinden beri ………. görevinde çalışmaktasınız. …/…/….. , …/…/….. ve …/…/….. tarihlerinde üç iş günü ardı ardına departman şefinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tutanaklarca tespit edilmiştir.
2-) …/…/…. tarihinde tarafınıza yapılan yazılı bildirimde işe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen resmi evrakınızı …. gün içinde müvekkilime ait işyerine ibraz etmeniz istendiği halde buna riayet etmediğiniz ve kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğiniz anlaşılmaktadır.
3-) 4857 sayılı İş Kanunu’nun ‘İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı’ başlıklı 25. maddesinin II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bölümünün g bendinde;
“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde,
Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.”
düzenlemesi yer almaktadır.
4-) Açıklanan sebeplerden ötürü, müvekkilimizin sizinle akdettiği iş sözleşmesini feshettiğini tarafınıza ihtaren bildiririz. …/…/…..
İHTAR EDEN VEKİLİ
AV.İLKAY UYAR KABA
SAYIN NOTER;
Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/….
İHTAR EDEN VEKİLİ
AV. İLKAY UYAR KABA

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

7.809 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri