Atla

İşe İade Davası Açma Ve İspat Yükü


İşe İade Davası Açma Ve İspat Yükü

İşe İade Davası Açma Ve İspat Yükü

İşe İade Davası Açma Ve İspat Yükü

Çalışma dünyasındaki hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ve adil bir yapının şekillendirilebilmesi hedefi ile 21. Yüzyıl Türkiye’ sinde 5221 sayılı İş Kanunu yürürlüğe alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu İş Kanunu’ nun 20. Maddesi çerçevesinde işe iade davaları ile ilgili olarak düzenlemelere yer verilmiştir.

Söz konusu olan kanunun düzenlenmesinde işe iade talebi öncelikle arabulucuya başvuru yapılmasını zorunlu ve dava açma şartı olarak kabul edilmiştir. İşe iade talebini arabuluculuk görüşmesinde kabul edilmemesi halinde işçi iş mahkemesine dava açma hakkına kavulşacaktır.

İşçi işe iade davasını iş sözleşmesinin feshedilmiş olunan çalışan, fesih bildirimine neden gösterilmemesi ya da gösterilmiş olan nedenin geçerli bir neden olmaması iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ edilmiş olduğu tarihten başlayarak bir aylık süreç içerisinde arabulucuya, arabuluculuk görüşmesi olumsuz olması halinde 14 gün içinde İş Mahkemesi aracılığı ile işe iade davası açma hakkına sahip olabiliyor.

Bu ilgili madde çerçevesinde iş sözleşmesi usulüne aykırı fesih yapılan çalışan, işe iade davası açarak, işe iade sonucunda kanunun vermiş olduğu hakları talep edebilme imkanından faydalanabiliyor.

işe iade başvuru süresi

İşe İade Davası İspat Yükü Kimdedir?

5221 sayılı İş Kanunu’ nun 20. Maddesi dahilinde düzenlenmiş olan işe iade davasının, yine aynı madde içerisinde ispat yükünün kimde olduğuna ilişkin olarak da açıklamalara yer verilmiştir.

İş Kanunu’ nun 20. Maddesi dahilinde işe iade davası içerisinde ispat yüküne dair düzenleme, fesih uygulamasının geçerlilik taşıyan bir nedene dayanmakta olduğunun iddia edilmesi halinde, işveren tarafından söz konusu olan iddiasının ispatını yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

İş Kanunu kapsamı dahilinde işe iade davalarında ispat yükü işverene ait olurken, işveren tarafından sözleşmenin feshinin haklı-geçerlilik niteliğine sahip olan sebepler doğrultusunda gerçekleştirilmiş olunduğunu somut deliller ile kanıtlama yükümlülüğüne sahiptir.

Eğer söz konusu geçerli nedenlere bağlı sözleşme feshi uygulandığı iddiasının somut deliller ile ispatının işveren tarafından yapılmaması halinde İş Mahkemesi, işe iade kararı alır ve işverene yönelik olarak tazminat uygulaması yaptırımında bulunur.

İşe İade Davası Nerede Açılır?

İş Kanunu kapsamında iş akdi feshinin haksız yere yapıldığını düşünen işçiler tarafından işe iade davası açma hakkı bulunuyor. İşe iade davası açmak isteyen çalışanlar açısından bu aşamada davanın nereye başvurularak ve nasıl açılacağı yönünde oluyor.

İşe iade davası başvurusu açılması için çalışanların İş Mahkemeleri’ ne başvuru gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ancak çalışanların bu başvurularını mutlak suret ile ikamet ettikleri bölgedeki ya da işi yerine getirmekte olduğu yerdeki İş Mahkemeleri aracılığı ile gerçekleştirmeleri büyük bir önem arz etmektedir.

işe iade arabuluculuk süreleri ve başvurusu

İşe İade Arabuluculuk Avukatlık Ve Danışmanlık

İşe iade davası gibi İş Hukuku kapsamına giren tüm davalarda mutlak suret ile iş davaları ile ilgili olarak tecrübe ve  bilgi sahibi olan avukat desteğinin alınması hem dava sürecinin daha hızlı sonuçlanmasını sağlar hem de dava neticesinde alınacak sonucun tam olarak istendiği gibi olmasını ve hak kayıplarının yaşanmasının engellenebilmesi açısından son derece büyük bir önem arz eder.

İşe iade davası sonucunda elde edilen hakları kullanmak doğrudan çalışanın inisiyatifi altında bulunduğunun da unutulmaması gereken noktalardan birisini oluşturuyor

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: İşverenin mahkeme kararının sonuçlarını bertaraf etmek amacıyla yaptığı eylemler hukuka aykırı olup davacının şahsi menfaatleri ihlal edildiğinden ihlalin ve kusurun özel ağırlığına göre manevi tazminat verilmelidir.

İşe başlatmama tazminatı süresi içinde işe başlatılması için başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmamanın müeyyidesi olup davalı işverenin mahkeme kararının sonuçlarını bertaraf etmek amacıyla işlediği davacının kişilik haklarını zedeleyen hukuka aykırı eylemi davacıya işe başlatmama tazminatı yanında ayrıca manevi tazminat ödenmesini de gerektirir.  

ÖZET: Dosya içeriğine göre iş yerinde tutulan tutanaklar, güvenlik kamera kayıtları ile davacı işçinin nöbet yerini sık sık terk ettiği ve işini aksattığı, bu davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş ilişkisinin işveren açısından çekilmez bir hal aldığı, işverence yapılan feshin davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi gerekirken kabulü hatalıdır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak