İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

Bu dava ile ilgili en önemli şartlardan biri, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olmasıdır. Bununla birlikte iş yerinde 30 veya daha fazla sayıda işçi çalıştırılıyor olması ve bu iş yerinde en az altı ay kıdeme sahip olmaktır. Bu şartta madeni işçileri için bir istisna söz konusudur. Onlarda, altı aylık süre şartı aranmamaktadır. Sadece çalıştıkları yerde otuz veya daha fazla kişinin çalışıyor olması yeterlidir. Buradaki otuz işçi şartında ise, tek alana değil tüm şubelere bakılmaktadır. Yani firmanın tüm şube çalışan sayıları hesaba katılmaktadır. Bu şartlarla beraber tabi ki pek çok yasal eylemde olduğu gibi bir süre şartı da bulunmaktadır. İşten çıkartılan kimse, işe iade davası açmak için bir ay süreye sahiptir. Süre başlangıcı da, işçiye çıkartılma eyleminin bildirilmesi ile başlamaktadır. Bu süreyi kaçıran kişilerin davası asla kabul görmez.

İşe İade Durumunda Kaç Maaş Verilir?

İşe iade davasında işveren için esas olan şey, çıkardığı işçi için sunduğu gerekçelerde haklılığını ispat etmektir. Çünkü işverenin nedenleri mahkeme tarafından kabul görmezse, işçi işe iade edilmektedir. Bu sonuç oluştuğunda işçi on günlük süre zarfında işverene iade başvurusu yapmalıdır. Bu başvuru sonrasında da işveren o işçiyi, bir ay içinde işe başlatmalıdır. Eğer işveren bu süreler ve şartlar tamamlanmış olmasına rağmen, işçiyi işe başlatmıyorsa devreye tazminat girmektedir. Bu tazminat en az dört en çok sekiz aylık brüt ücret tutarına denk gelmektedir. Bununla birlikte dava süresince işçi işinden ayrı kaldığı nedenle alacaklı konumda oluyor. Fakat buradaki alacaklı durumunda süre sınırı ortaya çıkıyor. Dava uzasa da işçi en fazla dört aylık süre için ücrete sahip olabiliyor.

İşsizlik Parası da Var

İşçi işten çıkarıldığına gerekli olan prim ödeme koşulları ile çıkarılmışsa ve işe iade davasına başvurmuşsa işsizlik maaşı alabilme imkânına da kavuşuyor. Bu maaş işçiye yatırılmış olan primlerin son günü esas alınarak bağlanıyor. Yani işveren işçiyi geri işe başlatmazsa, işçi adına son gün yatan prim üzerinden işsizlik maaşı ortaya çıkıyor.

 

Makalede İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir bilgi amaçlı verilmiştir. Diğer makaleler için Ankara avukat sayfasına göz atınız.